Noc kostelů

Připojujeme se ke každoročně pořádané celorepublikové akci, která má za cíl setkání široké veřejnosti s křesťanstvím. Návštěvníci mají možnost nahlédnout nejen do kostelů, ale prohlédnout si zvonici či kůr s varhanami. Seznámit se s liturgickým prostorem, dozvědět se, proč a jak je co v kostele umístěné nebo při koncertě třeba jen vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.

OHLÉDNUTÍ ZA NOCÍ KOSTELŮ 2016

Jak vše na jednotlivých místech probíhalo, vás seznámí malé ohlédnutí organizátorů.

NOC KOSTELŮ 2016

Jsme rádi, že k letošní Noci kostelů, která proběhla v pátek
10. června 2016, se k této akci za naši farnost připojilo osm kostelů.

Chceme poděkovat všem,

UMĚLECKÉ SYMPOZIUM V ZÁSMUCKÉM KLÁŠTEŘE

Ve dnech 6. – 11. června 2016 se koná v zásmuckém klášteře umělecké sympózium na téma Uvnitř a vně.