Zveme Vás ...
30.06.2023, 23:00

Mše svaté v měsíci červnu

30.06.2023, 23:58

Slavnosti Korunovace Panny Marie Čáslavské

31.12.2023, 19:00

Televizní pořad pro děti

Již proběhlo ...

Slavnost Seslání Ducha Svatého ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Mše svaté v měsíci červnu

Zpravodaj farnosti červen 2022

Svátek sv. Jana Nepomuckého, vikariátní konference – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

5. neděle velikonoční – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve Vavřinci

Slavnosti Korunovace Panny Marie Čáslavské

Televizní pořad pro děti

Zpravodaj farnosti květen 2023

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích a v kostele Narození Panny Marie v Košicích

Bílá sobota – Velikonoční vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně ve farním kostele sv. Aloise

Velký pátek – modlitba křížové cesty a Velkopáteční obřady ve farním kostele sv. Aloise

Zelený čtvrtek – večerní mše na památku Večeře Páně ve farním kostele sv. Aloise