Zveme Vás ...
31.07.2021, 23:50

Svatoanenská pouť v Sudějově 2021

31.07.2021, 23:51

Pozvání na sobotní odpolední tvoření v ambitech u kostela sv. Anny v Sudějově

31.07.2021, 23:55

Dobré hospodaření pro dílo Boží – výhledy na léta 2021-2025

Již proběhlo ...

Pozvání na sobotní odpolední tvoření v ambitech u kostela sv. Anny v Sudějově

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

POUTNÍ MŠE SVATÁ KE CTI NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE VE SVATÉM JANU t. KRSOVICÍCH

Svatoanenská pouť v Sudějově 2021

Zpravodaj farnosti červenec 2021

SLAVNOST KE CTI PATRONA FARNÍHO KOSTELA SV. ALOISE GONZAGY V UHLÍŘSKÝCH JANOVICÍCH

Děti ze ZŠ Uhlířské Janovice a Putování s Malou mušlí

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Slavnost Těla a Krve Páně – farní kostel sv. Aloise

Noc kostelů 2021

Zpravodaj farnosti červen 2021

Slavnost Seslání Ducha svatého, farní kostel sv. Aloise