Zveme Vás ...
31.12.2024, 12:03

Oznámení

31.12.2024, 16:00

Newsletter Pražské arcidiecéze

31.12.2024, 17:00

Filmana – nová streamovací platforma s křesťanskými filmy

Již proběhlo ...

Oznámení

Zpravodaj farnosti duben 2024

Velikonoční vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně s udílením iniciačních svátostí – křtu, biřmování a euchariste, farní kostel sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Bílá sobota – modlitba Ranních chval z Denní modlitby církve spojená s obřady katechumenátu ve farním kostele sv. Aloise

Velkopáteční obřady ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Zelený čtvrtek – večerní mše na památku Večeře Páně – farní kostel sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Květná neděle – mše sv. s žehnáním ratolestí ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Květná neděle – mše sv. s žehnáním ratolestí v kostele Narození P. Marie v Košicích

Slavnost sv. Josefa – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Newsletter Pražské arcidiecéze

4. neděle postní, mše sv. s obřadem pověření mimořádného služebníka eucharistie v kostele Narození P. Marie v Košicích

Zpravodaj farnosti březen 2024