Zveme Vás ...
10.06.2022, 23:59

Noc kostelů

31.12.2022, 20:00

Výzva k modlitbě a postu za mír na Ukrajině

31.12.2022, 20:05

Vlčí doupě – videa pro děti s poselstvím

Již proběhlo ...

Svátek sv. Jana Nepomuckého – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Noc kostelů

4. neděle velikonoční – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Poutní slavnost ke cti sv. Jiří v Malejovicích

Zpravodaj farnosti květen 2022

Velikonoční setkání dětí z kroužku Biblické příběhy pro děti v kostele sv. Aloise

2. neděle velikonoční – neděle Božího Milosrdenství – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Velikonoční vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

Velkopáteční obřady ve farním kostele sv. Aloise

Zelený čtvrtek – večerní mše na památku Poslední večeře Páně

Květná neděle – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích