Zveme Vás ...
31.05.2021, 23:49

!! covid-19 – aktuální opatření a bohoslužby v květnu 2021 !!

31.05.2021, 23:50

Výzva biskupů ke sčítání lidu

31.05.2021, 23:55

Výzva k modlitebnímu maratonu růžence

Již proběhlo ...

Výzva k modlitebnímu maratonu růžence

Zpravodaj farnosti květen 2021

Poutní slavnost ke cti sv. Jiří v Malejovicích

Svátek sv. Vojtěcha, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

2. neděle velikonoční – Božího milosrdenství – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – farní kostel sv. Aloise

Velikonoční vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně – farní kostel sv. Aloise

Velký pátek – Velkopáteční obřady

Farní kostel sv. Aloise Gonzagy v Uhlířských Janovicích Kostel sv. Vavřince ve Vavřinci

Velký pátek – modlitba křížové cesty – Komunitní centrum sv. Jiljí

Zelený čtvrtek – Večerní mše na památku Večeře Páně

Farní kostel sv. Aloise Gonzagy v Uhlířských Janovicích Kostel sv. Vavřince ve Vavřinci

Květná (pašijová) neděle – mše sv. s žehnáním ratolestí ve farním kostele sv. Aloise

Slavnost Zvěstování Páně, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise