Zveme Vás ...
30.06.2022, 23:58

Mše svaté v měsíci červnu

31.07.2022, 23:59

Svatoanenská pouť v Sudějově

31.12.2022, 20:00

Výzva k modlitbě a postu za mír na Ukrajině

Již proběhlo ...

Zpravodaj farnosti květen 2022

Velikonoční setkání dětí z kroužku Biblické příběhy pro děti v kostele sv. Aloise

2. neděle velikonoční – neděle Božího Milosrdenství – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Velikonoční vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

Velkopáteční obřady ve farním kostele sv. Aloise

Zelený čtvrtek – večerní mše na památku Poslední večeře Páně

Květná neděle – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Velikonoční programy v Komunitním centru sv. Jiljí pro děti ze ZŠ Uhlířské Janovice

Slavnost Zvěstování Páně – mše sv. se zasvěcením lidstva Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Zpravodaj farnosti duben 2022

Pohřeb P. Václava Nekolného