Zveme Vás ...
31.08.2020, 23:58

Mše svaté v měsíci srpnu 2020

31.08.2020, 23:59

Léto v Rožmitále pod Třemšínem

Již proběhlo ...

Svatoanenská pouť v Sudějově – neděle 26.7.2020

Svatoanenská pouť v Sudějově – sobota 25.7.2020

Zpravodaj farnosti – srpen 2020

Farní odpoledne 21. června 2020

Slavnost ke cti patrona farního kostela sv. Aloise Gonzagy v Uhlířských Janovicích

Zpravodaj farnosti – červenec 2020

Slavnost Těla a Krve Páně a 1. sv. přijímání

Noc kostelů 2020

Svatodušní vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého

Zpravodaj farnosti – červen 2020

Slavnost Nenebevstoupení Páně, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

10.5.2020, 5. neděle velikonoční, mše sv. v kostele sv. Jiljí