Zveme Vás ...
30.11.2021, 23:50

Slavnost všech svatých, památka věrných zemřelých a pobožnosti za zemřelé

30.11.2021, 23:52

Dušičková slavnost na hřbitově v Uhlířských Janovicích

31.12.2023, 22:52

Synoda 2021 -2023

Již proběhlo ...

Naši pátečníci se opět scházejí – setkání na Mezinárodní den seniorů

Svatováclavská pouť 2021

Poutní slavnost ke cti sv. Václava v Horních Krutech

Výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše ve Vidicích

Poutní slavnost ke cti sv. Václava v Hodkově

Zpravodaj farnosti říjen 2021

Národní svatoludmilská pouť na Tetíně a prohlídka poutního místa sv. Dobrotivé u Hořovic

Poutní slavnost ke cti Narození Panny Marie v Košicích

Slavnost posvěcení farního kostela sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Poutní mše sv. ke cti sv. Jiljí

Farní odpoledne v Komunitním centru sv. Jiljí

Zpravodaj farnosti září 2021