Zveme Vás ...
24.12.2023, 10:00

Mše svaté v prosinci, doba adventní 2023

31.12.2023, 18:00

Projekt Vlčí doupě pro děti

31.12.2023, 19:50

Duchovní péče v oblastní nemocnici Kolín

Již proběhlo ...

Slavnost Ježíše Krista Krále, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Zpravodaj farnosti prosinec 2023

Martinská peroutka v Komunitním centru sv. Jiljí

Dušičkové pobožnosti na hřbitovech v Uhlířských Janovicích, v Košicích a v Čestíně

Slavnost Všech svatých – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Zpravodaj farnosti listopad 2023

Arcidiecézní pouť prvokomunikantů

Mše svatá v kostele Narození Panny Marie a setkání „U kávy a čaje“ na faře v Košicích

Mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Zásmukách s doprovodem zpěvu dětí z naší farnosti a výtvarná dílnička v KC sv. Jiljí

4.10.2023 – památka sv. Františka z Assisi – žehnání zvířat v KC sv. Jiljí na závěr Doby stvoření

Poutní mše sv. ke cti sv. Václava v Horních Krutech

Národní svatováclavská pouť 2023