Zveme Vás ...
31.03.2023, 23:00

Březnové bohoslužby

22.04.2023, 23:49

Oslavy 1050. výročí založení pražského biskupství

29.04.2023, 23:56

Pozvání na pouť za duchovní povolání

Již proběhlo ...

Vánoční koncert vokální skupiny KRISKROS ve farním kostele sv. Aloise

Svátek sv. Jana apoštola a evangelisty – žehnání vína při mši svaté ve farním kostele sv. Aloise

Svátek sv. Štěpána – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Slavnost Narození Páně – mše sv. za svítání ve farním kostele sv. Aloise

Půlnoční mše svatá ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Vigilie slavnosti Narození Páně – kostel Narození Panny Marie v Košicích

Rorátní mše svaté v kostele sv. Jiljí

Poutní mše sv. ke cti sv. Mikuláše v kostele sv. Mikuláše ve Vidicích

3. neděle adventní, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, mše sv. v kostele sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích

2. neděle adventní, mše sv. v kostele sv. Vavřince ve Vavřinci

Zpravodaj farnosti prosinec 2022