Zveme Vás ...
31.07.2021, 23:50

Svatoanenská pouť v Sudějově 2021

31.07.2021, 23:51

Pozvání na sobotní odpolední tvoření v ambitech u kostela sv. Anny v Sudějově

31.07.2021, 23:55

Dobré hospodaření pro dílo Boží – výhledy na léta 2021-2025

Již proběhlo ...

Slavnost Narození Páně – mše svatá ve farním kostele sv. Aloise a v kostele Narození Panny Marie v Košicích

Vigilie slavnosti Narození Páně – farní kostel sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Zpravodaj farnosti leden 2021

4. neděle adventní – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Rorátní mše svaté v kostele sv. Jiljí

3. neděle adventní – mše sv. v kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

2. neděle adventní – mše sv. s udílením svátosti biřmování

1. adventní neděle – 29.11.2020

Zpravodaj farnosti prosinec 2020

Červená středa v kostele sv. Aloise

Slavnost Ježíše Krista Krále – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Památka Věrných zemřelých – pobožnost za zemřelé na hřbitově v Uhlířských Janovicích a večerní mše sv. ON-LINE