Zveme Vás ...
31.07.2022, 23:59

Svatoanenská pouť v Sudějově

31.12.2022, 19:50

Duchovní péče v oblastní nemocnici Kolín

31.12.2022, 20:00

Výzva k modlitbě a postu za mír na Ukrajině

Již proběhlo ...

Popeleční středa, mše sv. s udílením Popelce ve farním kostele sv. Aloise

Zpravodaj farnosti březen 2022

7. neděle v mezidobí – mše sv. za Marii Terezii Savojskou, zakladatelku farního kostela sv. Aloise Gonzagy

Vikariátní konference 15.2.2022, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

6. neděle v mezidobí – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise s udílením svátosti nemocných v blízkosti památky P. Marie Lurdské a Světového dne nemocných

Svátek Uvedení Páně do chrámu, mše sv. s žehnáním hromničních svící ve farním kostele sv. Aloise

Zpravodaj farnosti únor 2022

Neděle Božího slova – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Zásmukách

Tříkrálová sbírka 2022

Vánoční programy pro děti ze ZŠ Uhlířské Janovice

Slavnost Zjevení Páně, mše sv. s žehnáním vody, kadidla a křídy v kostele Narození Panny Marie v Košicích

Slavnost Zjevení Páně, mše sv. s žehnáním vody kadidla a křídy ve farním kostele sv. Aloise