Zveme Vás ...
31.07.2021, 23:50

Svatoanenská pouť v Sudějově 2021

31.07.2021, 23:51

Pozvání na sobotní odpolední tvoření v ambitech u kostela sv. Anny v Sudějově

31.07.2021, 23:55

Dobré hospodaření pro dílo Boží – výhledy na léta 2021-2025

Již proběhlo ...

Slavnost Všech svatých – mše sv. on-line z farního kostela sv. Aloise

Zpravodaj farnosti – listopad 2020

Misijní neděle 2020

Žehnání zvířat – zakončení Doby stvoření na svátek sv. Františka z Assisi

Slavnost posvěcení kostela sv. Mikuláše – Vidice

Poutní slavnost ke cti sv. Václava – Hodkov

Zpravodaj farnosti – říjen 2020

Poutní putování z naší farnosti – poutní místo Maková hora a setkání na faře a v kostele sv. Petra ve Slivici

Slavnost posvěcení farního kostela sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Setkání v Sudějově ke Dni modliteb za péči o stvoření

Poutní slavnost ke cti sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích

Zpravodaj farnosti – září 2020