Setkání ve farnosti

Chrámový sbor

Chrámový sbor v naší farnosti se schází pravidelně vždy v pátek od 18.30 do 20.00 v sále Komunitního centra sv. Jiljí. Sbor zpívá nejčastěji při bohoslužbách a velkých svátcích nebo při jiných významných příležitostech. Chrámový sbor vede MVDr. Miroslava Mašínová a varhanice Marie Jirásková.

[více zde]

Klub tvořivých žen

V Komunitním centru sv. Jiljí se scházíme mimo prázdnin každé pondělí v době od 17. do 19. hodiny v počtu 10 - 15 stálých členek. Vesměs se zabýváme činnostmi, které jsme si osvojily během doby trvání našeho klubu. V přívětivém prostředí ponejvíc motáme ruličky z novin i z jiného vhodného papíru, ze kterých pak vytváříme různé praktické předměty. K...

[více zde]

Mateřské centrum Uhlíček

https://sitprorodinu.cz/rodina-v-centru/seznam-clenskych-mc/mc-uhlicek.html

[více zde]

Modlitba breviáře

Modlitba breviáře se koná každý čtvrtek v Komunitním centru sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích. RANNÍ CHVÁLY – 8:00  

[více zde]

Pastorační a ekonomická rada

Vzhledem k potřebám pastorační činnosti farnosti Uhlířské Janovice byla od 1. 4. 2012 ustanovena pastorační radu farnosti. Její úlohou je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalostí situace...

[více zde]

Pátečníci

Páteční dopolední setkání, nebo-li Pátečníci, je společenství seniorů, kteří společně hledají jednoduché způsoby, jak se lidsky a duchovně navzájem obohatit, a jak podpořit farnost jako celek. Sdílíme život víry, nasloucháme Božímu slovu i sami sobě, tvořivě objevujeme bohatství křesťanské duchovní tradice, podporujeme aktuální dění ve farnosti a v...

[více zde]

Tvořivé večery

Křesťanský kroužek Tvořivé večery je každý čtvrtek mimo prázdniny od 16:30 do 18:30 v Komunitním centru sv. Jiljí. Scházíme se, kdo máme ve čtvrtek v podvečer čas a chceme ho společně strávit, přispět k dění ve farnosti a také si popovídat, relaxovat a odpočinout od každodenních starostí. Kroužek není nijak věkově omezen, přicházejí děti, rodiče i...

[více zde]