Farní život

Cesta sedmi kostelů

Cesta sedmi kostelů je pozvání ke společnému putování a vzájemnému obohacování, k objevování krásy místa, krajiny, kostelů, křesťanské tradice. Cesta sedmi kostelů je obdiv ke stavitelům chrámů, k řemeslu, umění, k možnosti předat dál poklady, které nám byly svěřeny. Je to možnost setkat se s křesťanstvím.

[více zde]

Chrámový sbor

Chrámový sbor v naší farnosti se schází pravidelně vždy v pátek od 18.30 do 20.00 v sále Komunitního centra sv. Jiljí. Sbor zpívá nejčastěji při bohoslužbách a velkých svátcích nebo při jiných významných příležitostech. Chrámový sbor vede MVDr. Miroslava Mašínová a varhanice Marie Jirásková.

[více zde]

Filmový klub

Filmový klub se zaměřuje na snímky s duchovní tématikou. Probíhá v Komunitním centru sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích jednou měsíčně (krom letních prázdnin) v neděli odpoledne v 17:00. Po skončení filmu následuje diskuse ke zvolenému tématu. Filmy připravuje a uvádí Radek Mašín.

[více zde]

Hudebně tvořivé dílny

Hudebně tvořivé dílny probíhají jako tvořivé večery pravidelně během školního roku každé úterý od 16:00 do 19:30  v Komunitním centru sv. Jiljí. Při tvořivých večerech se snažíme blíže seznamovat s liturgickým rokem.Tvoření a vyrábění jsou většinou zaměřeny na jeho aktuální události a svátky.  Scházíme se ve větším či menším počtu všichni, kdo máme...

[více zde]

Katecheze

Vánoční a velikonoční katecheze  V přípravě a v oslavě  svátků Vánoc a Velikonoc je nabízen pro třídní kolektivy čtvrtých a sedmých tříd základních škol modelový projekt na téma: Proč a jak křesťané slaví Vánoce/Velikonoce.  Jedná se o cca hodinový interaktivní program, v jehož průběhu se děti neobvyklou formou seznámí s vánočním příběhem Narození...

[více zde]

Modlitba breviáře

Modlitba breviáře se koná každý čtvrtek v Komunitním centru sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích. RANNÍ CHVÁLY – 8:00  

[více zde]

Noc kostelů

Připojujeme se ke každoročně pořádané celorepublikové akci, která má za cíl setkání široké veřejnosti s křesťanstvím. Návštěvníci mají možnost nahlédnout nejen do kostelů, ale prohlédnout si zvonici či kůr s varhanami. Seznámit se s liturgickým prostorem, dozvědět se, proč a jak je co v kostele umístěné nebo při koncertě třeba jen vnímat to, co byl...

[více zde]

Pastorační rada

Vzhledem k potřebám pastorační činnosti farnosti Uhlířské Janovice byla od 1. 4. 2012 ustanovena pastorační radu farnosti. Její úlohou je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalostí situace...

[více zde]

Páteční setkání

Páteční dopolední setkání, nebo-li Pátečníci, je společenství seniorů, kteří společně hledají jednoduché způsoby, jak se lidsky a duchovně navzájem obohatit, a jak podpořit farnost jako celek. Sdílíme život víry, nasloucháme Božímu slovu i sami sobě, tvořivě objevujeme bohatství křesťanské duchovní tradice, podporujeme aktuální dění ve farnosti a v...

[více zde]

Přespolní projekty

Přespolní projekty jsou projekty, které přesahují hranice farnosti a vytváří tak prostor pro širší spolupráci mezi různými institucemi, farnostmi, farníky a dobrovolníky. V roce 2013/14 se uskutečnil výtvarný projekt s názvem Co je za tou zdí?, který měl za cíl probudit paměť a zájem místních občanů o klášter v Zásmukách. Zúčastnili se ho žáci ZŠ Z...

[více zde]