Fotogalerie

Noc kostelů 2024

Slavnost Těla a Krve Páně – mše sv. v sále Komunitního centra sv. Jiljí

Slavnost Nejsvětější Trojice – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Poutní zájezd při příležitosti první Světového dne dětí vyhlášeného papežem Františkem do kostela Krista Spasitele s komunitním centrem Praha – Barrandov

Setkání „Pátečníků“ a klientů Domova seniorů Uhlířské Janovice.

Slavnost Seslání Ducha sv. – mše sv. v sále Komunitního centra sv. Jiljí a bohoslužby slova se sv. přijímáním ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích a v kostele Narození P. Marie v Košicích

Setkání ke Dni Matek v Komunitním centru sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – mše sv. s žehnáním pokrmů ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích a v kostele Narození P. Marie v Košicích

Velikonoční vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně s udílením iniciačních svátostí – křtu, biřmování a euchariste, farní kostel sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Bílá sobota – modlitba Ranních chval z Denní modlitby církve spojená s obřady katechumenátu ve farním kostele sv. Aloise

Velkopáteční obřady ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Zelený čtvrtek – večerní mše na památku Večeře Páně – farní kostel sv. Aloise v Uhlířských Janovicích