Fotogalerie

Martinská peroutka na čestínské faře a mše svatá v Petrovicích

[Ukázat prezentaci] 123►

Setkání rodáků v Bohouňovicích II

[Ukázat prezentaci]

2. listopad – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – mše sv. ve farním kostele a pobožnost na hřbitově v Uhlířských Janovicích

[Ukázat prezentaci] vv

Farní výlet do kláštera premonstrátů v Želivě

[Ukázat prezentaci] 12►

Podzimní prázdniny a oddíl kutnohorských skautek na čestínské faře

[Ukázat prezentaci]

Národní svatováclavská pouť 2017

Ve čtvrtek 28. září na slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa, jsme společně s poutníky farnosti Sázava jeli autobusem na pouť do Staré Boleslavi. Náš program byl slavnostní poutní mše svatá na Mariánském náměstí, modlitba Anděl Páně u Sochy Panny Marie Fatimské, modlitba zasvěcení a modlitba za národ u Palladia země české. Poutí nás provázela […]

Malé setkání s dokumentem vydaným papežem Františkem – encyklikou Laudato si´

´Encyklika Laudato si´ o péči o společný domov a světový den modliteb za péči o stvoření se nám staly výzvou. A tak jsme v září přispěli malým střípkem do mozaiky Boží chvály a péče o jeho dar všeho stvoření a jeho krásy. V září jsme se sešli u kapličky v Sudějově a v parku v […]

Chrámový sbor na posvícenské mši sv. v Pyšelích

Chrámový sbor doprovázel v neděli 17. září 2017 posvícenskou mši sv. v kostele Povýšení sv. Kříže v Pyšelích. [Ukázat prezentaci]  

Hodkov – mše k sv. Václavu

[Ukázat prezentaci]

Výročí posvěcení farního kostela sv. Aloise v Uhlířských Janovicích – mše svatá

[Ukázat prezentaci]

Poutní mše sv. v kostele sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích

[Ukázat prezentaci]

Slavnost posvěcení kostela sv. Petra a Pavla v Čestíně

[Ukázat prezentaci]