Fotogalerie

Popeleční středa – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

6. neděle v mezidobí – Světový den nemocných, mše sv. a slavení svátosti pomazání nemocných ve farním kostele sv. Aloise

Svátek Uvedení Páně do chrámu, mše sv. s žehnáním svící a s adorací ve farním kostele sv. Aloise

Setkání s klienty Domova seniorů Uhlířské Janovice v Komunitním centru sv. Jiljí

Neděle Božího slova – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise a v kostele Narození P. Marie v Košicích

Tříkrálová sbírka 2024

Mše sv. s kytarovým doprovodem a s koledami v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Zásmukách a setkání a scénka „Mudrci z východu“ v Komunitním centru sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích

Slavnost Zjevení Páně – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Zpívání u jesliček s dětmi ze ZŠ Uhlířské Janovice

Nový rok – slavnost Matky Boží Panny Marie – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích a v kostele Narození Panny Marie v Košicích

31. 12. 2023 – Divadlo na faře v Košicích

Mše sv. „Na začátku občanského roku“ s poděkováním a prosbou o Boží pomoc do nového roku ve farním kostele sv. Aloise