Fara v Košicích


Fara v Košicíh – z.s. Strniště

Areál fary v Košicích je od roku 2007 sídlem z.s. Strniště- společnosti životního prostoru a vzdělávání. Konají se zde spolkové, vzdělávací, volnočasové a farní programy. Základem této činnosti byla původně svépomocná aktivita rodičů, kteří se snažili o smysluplné využití času svých dětí, a zároveň tak reagovali na absenci možností v okolí.

Posláním organizace je v souladu se stanovami poskytovat venkovský prostor symbolizovaný strništěm. Děje se tak v návaznosti na historicko-kulturní dědictví a přirozené sociální vazby obyvatel. (např. pokračováním v činnosti historického divadelního spolku „Přemysl“ založeného v Košicích roku 1908)

Mezi hlavní aktivity tedy od počátku patří: divadelní soubor, keramická dílna, široké spektrum mezigeneračního komunitního sdílení oborových zkušeností v oblasti praktických, rukodělných i řemeslných dovedností, hudebních, uměleckých, sportovních a chovatelských aktivit, krás přírodovědných i humanitních oborů, kompetenčních předpokladů a formačních prožitkových setkávání. Výjimkou nejsou ani externí tématické pobyty a výlety za kulturou i do přírody.

Komunitní centrum Košice – Dům sv. Josefa a sv. Rity

Díky několikaletému nasazení členů a přátel spolku došlo postupně k rekonstrukci několika památek v okolí a také samotného sídla – fary v Košicích. Dnes Vám tak můžeme představit přidanou hodnotu: Neformální sociální centrum – podporované víceúčelové zařízení, kde se setkávají členové místní komunity za účelem uskutečňovat sociální, vzdělávací, kulturní a rekreační aktivity a tím zlepšovat sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku.

Náplní komunitního centra jsou:

Sociální podpora – pomoc s řešením tíživé životní situace členů místní komunity.
Kulturní/multikulturní aktivity – aktivity organizované členy komunity (divadlo, výstavy, filmové kluby, podpora kulturní identity, překonávání předsudků…).
Výchovně/vzdělávací aktivity – komunitní setkávání s hudebními nástoji a zpěvem, sdílení poznatků a doučování, jazykové konvezrace, motivační semináře, podpora zvyšování dovedností pracovat se členy komunity na sociální periferii.
Aktivity neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ – podílení se na řešení místních specifických problémů, podpora mladých talentovaných lídrů z řad členů komunity.
Environmentální aktivity – zvelebování životního prostředí, společná kultivace okolí, komunitní zahrada a dílna, aktivní přístup členů komunity k otázce řešení dopravy.
Zapojování cílové skupiny do dobrovolnické činnosti – péče potřebným spoluobčanům na bázi sousedské výpomoci, mezigenerační setkávání, soužití a spolupráce, dobrovolnické komunitní kluby, farní kavárna, pečení, „spižírna“ a další.

Aktivity jsou realizovány samotnými členy komunity za pomoci komunitního pracovníka, který je doprovází a případně pomáhá dosahovat stanovených cílů.

Program komunitního centra bude pravidelně aktualizován a zveřejňován. Na akcích jsou vítáni všichni obyvatelé z místa a blízkého okolí.

Komunitním pracovníkem je: Mgr. Jana Šustková

Mob.:+420776042830

Email: kckosice@gmail.com

http://www.farnostjanovice.cz/wp-content/uploads/2024/02/KC-sv.-Josefa-a-sv.-Rity-v-Košicích.pdf


Comments are closed.