Klášter stigmatizace sv. Františka

Františkánský klášter v Zásmukách je místem setkání, místem možností.

Historický objekt pocházející z roku 1691 (více o klášteře např.zde) je svou jednoduchostí a střídmostí v duchu františkánských tradic jako stvořený pro duchovní, kulturní i společenské aktivity.

Klášter byl po listopadu 1989 ve velmi špatném stavu. Během války v něm bylo internační místo pro kněze nepohodlné protektorátnímu režimu, od padesátých let byl celý objekt kromě kostela využíván obcí jako nájemní bydlení, které však bylo pro obyvatele nekomfortní a pro stav objektu devastující.  Františkáni, kterým byl objekt navrácen, neměli pro něj po odchodu posledních nájemníků využití, byl tedy předán do správy naší farnosti.

Za velkého úsilí zásmuckého faráře P. Václava Nekolného a dalších horlivých dělníků, brigádníků a dobrodinců se podařilo nejen stavebně budovu zajistit, ale hlavně jí vdechnout nový život.

Do objektu dnes jezdí skupiny mládeže, skautské oddíly, ministrantské skupiny. Pořádají se zde farní tábory, probíhají tu také duchovní obnovy a pobyty farností i církevních škol. Konají se zde také přehlídky uměleckých děl základních uměleckých škol, svatby a křtiny. Prostor kostela je vyhledáván taktéž pro příležitostné koncerty zvláště varhanní hudby. Dle odborníků je zde velmi dobrá akustika.

Klášter není již dlouhodobě obýván řádovými bratry, o jeho obrodu se dnes zasazují vedle dotačních programů především jednotlivci a skupiny dobrovolníků z řad farníků, umělců, skautských a mládežnických uskupení. Bratři františkáni z pražského kláštera se za fyzickou i duchovní obnovu objektu modlí.

Prostorná zahrada a dnes již dostatečné zázemí pro větší skupiny uvnitř kláštera nabízejí možnost, jak prožívat naplno společenství radosti, práce i chvíle ztišení a rozjímání – to vše v prostředí doslova „promodleném“ staletími. Výhodou objektu je i jeho relativní blízkost Praze a výborné celodenní spojení pražskou integrovanou dopravou.

Kontakt v případě zájmu o pomoc s obnovou nebo o konání akce v klášteře zde.


vložil 20. září 2014, 16:09
v kategorii Mapa farnosti
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář