Sudějovská fara

sidebar3

Život znamená jít, hledat, kráčet, putovat….a dovolit Bohu, aby nás potkal.“ papež František

Tradice a vzpomínky na historii sudějovské fary nám pomáhají k tomu, abychom objevovali nové možnosti jejího využití. Nesnažíme se obnovovat dávné časy, ale máme chuť předávat dál duchovní poklad tohoto místa a psát pokračování příběhu sudějovské fary spolu s poutníky, kteří ve ztišení na zdejší posvátnou půdu vstoupí. Snažíme se porozumět poutnímu místu a s úctou a pokorou k němu přistupovat. Fara otevřena pro příchozí, je zázemím pro poutníky, poskytuje ztišení, odpočinek, klid. V rámci programů na faře je možné na základě informací z expozice manželů Zdeňka a Marie Janovských se více dozvědět o historii poutního místa. Dále jsou na požádání konány komentované prohlídky kapličky, kostela, ambitů a fary. Poutníci a návštěvníci se mohou každou sobotu zúčastnit mše svaté, která je sloužena v kostele sv. Anny v době letního času v 18 h a v období zimního času v 16 h. Hodinu před mší svatou se na faře koná lectio divina – seznámení s texty nedělních čtení.

Pouť ke sv. Anně (26. července) do Sudějova je konána každoročně a s potěšením můžeme konstatovat, že se tradice poutí znovu rozvíjí, jak lze soudit také podle rostoucí účasti poutníků i z větších dálek. Při poutní slavnosti se snažíme rozvíjet i další kulturní program. V roce 2010 se uskutečnilo taneční představení Legenda o sv. Anně, o rok později představení Kroky, které jsme ještě neudělali a v roce 2014 taneční vystoupení Kořeny a křídla sv. Ludmily.

Sudějovská fara po svém obnovení, tak i nadále plní důležitou úlohu. Jednak svým zázemím pro příchozí poutníky, příjemným prostorem fary a zahrady pro různá setkání farnosti, ale také je místem, kde je příležitost se setkat s knězem k osobnímu rozhovoru či modlitbě.

O Sudějovské faře

Prezentaci je možné stáhnout zde.

Unable to display PDF
Click here to download


vložil 20. Září 2014, 16:11
v kategorii Mapa farnosti
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář