Fotogalerie

Slavnost Nejsvětější Trojice – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích a v kostele sv. Vavřince ve Vavřinci

Noc kostelů 2023 – farní kostel sv. Aloise, kostel sv. Jiljí a poutní kostel sv. Anny v Sudějově

Slavnost Seslání Ducha Svatého ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Svátek sv. Jana Nepomuckého, vikariátní konference – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

5. neděle velikonoční – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve Vavřinci

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích a v kostele Narození Panny Marie v Košicích

Bílá sobota – Velikonoční vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně ve farním kostele sv. Aloise

Velký pátek – modlitba křížové cesty a Velkopáteční obřady ve farním kostele sv. Aloise

Zelený čtvrtek – večerní mše na památku Večeře Páně ve farním kostele sv. Aloise

Velikonoční programy pro děti ze ZŠ Uhlířské Janovice v Komunitním centru sv. Jiljí

Květná neděle – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve Vavřinci, ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích a v kostele Narození P. Marie v Košicích

Popeleční středa – mše svatá ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích