Fotogalerie

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – mše sv. s žehnáním pokrmů ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích a v kostele Narození P. Marie v Košicích

Velikonoční vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně s udílením iniciačních svátostí – křtu, biřmování a euchariste, farní kostel sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Bílá sobota – modlitba Ranních chval z Denní modlitby církve spojená s obřady katechumenátu ve farním kostele sv. Aloise

Velkopáteční obřady ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Zelený čtvrtek – večerní mše na památku Večeře Páně – farní kostel sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Květná neděle – mše sv. s žehnáním ratolestí ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Květná neděle – mše sv. s žehnáním ratolestí v kostele Narození P. Marie v Košicích

Slavnost sv. Josefa – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

4. neděle postní, mše sv. s obřadem pověření mimořádného služebníka eucharistie v kostele Narození P. Marie v Košicích

Popeleční středa – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

6. neděle v mezidobí – Světový den nemocných, mše sv. a slavení svátosti pomazání nemocných ve farním kostele sv. Aloise

5. neděle v mezidobí – mše sv. s hudebním doprovodem dětí v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Zásmukách