Pastorační a ekonomická rada

Vzhledem k potřebám pastorační činnosti farnosti Uhlířské Janovice byla od 1. 4. 2012 ustanovena pastorační radu farnosti. Její úlohou je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalostí situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu (dle kánonu 517 § 1 Kodexu kanonického práva). Pomáhá spoluvytvářet farní společenství tak, aby farnost byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32).

Zápis ze setkání pastorační rady

Zápis z jednání Pastorační rady farnosti Uhlířské Janovice konané dne 31. 1. 2016

Zápis ze setkání pastorační rady

Zápis z jednání Pastorační rady farnosti Uhlířské Janovice konané dne 25. 9. 2015 na faře v Sudějově:

Zápis ze setkání pastorační rady

Zápis z jednání Pastorační rady farnosti Uhlířské Janovice konané dne 14. 8. 2015 na faře v Sudějově:

Zápis z konání pastorační rady ze dne 5. 6. 2015

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Uhlířské Janovice konané dne 5. 6. 2015 na faře v Sudějově:  Zasedání se zúčastnili: Farář: P. Kamil Vrzal Farní vikář: P. Tomáš Kábele Členové pastorační rady: Markéta Havrdová, Valérie Řezníčková, Jája Trojanová, Ilona Vokolková, Antonín Martin Havrda Omluven: P. Václav Nekolný, Marie Jirásková   Průběh jednání: Ohlédnutí za Nocí […]

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Uhlířské Janovice konané dne 24. 4. 2015 na faře v Sudějově:

Setkání pastorační rady – zápis

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Uhlířské Janovice
konané dne 30. 1. 2015 na faře v Sudějově:

Zápis z jednání pastorační rady

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Uhlířské Janovice
konané dne 1. 11. 2014 na faře v Sudějově:

Zápis ze setkání pastorační rady farnosti

V pátek 3. října 2014 proběhlo setkání pastorační rady farnosti. Hlavním tématem byla příprava akcí konaných od října do doby adventní.

Setkání pastorační rady

Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti Uhlířské Janovice konané dne 31. 5. 2014 v Sudějově: Zasedání se zúčastnili: Farář: P. Kamil Vrzal Farní vikář: P. Krystof Henriko Členové pastorační rady: Marie Jirásková, Jája Trojanová, Valérie Řezníčková, Ilona Vokolková, Radek Mašín. Omluveni: P. Václav Nekolný, Markéta Havrdová, Antonín Martin Havrda. Program zasedání: Oznámení o změně ustanovení.P. Kryštof Henriko je od […]

Zápis ze setkání pastorační rady ze dne 21. 2. 2014

Zápis ze zasedání Pastorační rady Farnosti Uhlířské Janovice konané dne 21.2.2014 v Su­dějově: Zasedání se zúčastnili: Farář: p.Kamil Vikář: p.Krystof Členové Pastorační rady: Marie Jirásková, Markéta Havrdová, Valérie Řezníčková, Ilona Vokolková, Antonín Martin Havrda. Omluveni: p.Václav Nekolný, Jája Trojanová, Radek Mašín. Program zasedání: 1) Nový člen Pastorační rady za košickou část farnosti: Ilona Vokolková. AKCE, KTERÉ VE FARNOSTI […]

Zápis z pastorační rady ze dne 15. 11. 2013

Zápis ze zasedání Pastorační rady Farnosti Uhlířské Janovice dne 15.11.2013 v Su­dějově: Zasedání se zúčastnili: Farář: P. Kamil Vikář: P. Krystof Členové Pastorační rady: Marie Jirásková, Jája Trojanová, Markéta Havrdová, Radek Mašín, Antonín Martin Havrda. Omluvena: Valérie Řezníčková Program zasedání: O členství v pastorační radě. Za odstoupivšího Dušana Šustka byl osloven náhradník z košické části farnosti, který členství odmítl. Debata […]

Setkání pastorační rady ze dne 13. 9. 2013

Zápis ze zasedání Pastorační rady Farnosti Uhlířské Janovice dne 13.9.2013 v Su­dějově: Zasedání se zúčastnili: Farář: P. Kamil Farní Vikář: P. Krystof Členové Pastorační rady: Valérie Řezníčková, Jája Trojanová, Markéta Havrdová, Radek Mašín, Antonín Martin Havrda. Omluvena: Marie Jirásková Program zasedání: Představení nového kněze ve farnosti, pátera Krystofa. Páter Krystof působí ve farnosti od září, bydlí v Komunitním […]