Zápis ze setkání pastorační rady

Zápis z jednání Pastorační rady farnosti Uhlířské Janovice konané dne 31. 1. 2016 v Komunitním centru sv. Jiljí:

Zasedání se zúčastnili:

Farář: P. Kamil Vrzal

Farní vikář: P. Jaroslav Miškovský

Členové pastorační rady: Marie Jirásková, Markéta Havrdová, Valerie Řezníčková, Martin Havrda

Omluven: P. Václav Nekolný, Jája Trojanová, Ilona Vokolková

 

Plánované setkání PRF 27. 11. 2015 se nekonalo. Důvodem byla zaneprázdněnost P. Kamila Vrzala, faráře.

Jednání: průběh doby postní a slavení Velikonoc

1) Pobožnosti křížové cesty

Uhlířské Janovice – kostel sv. Aloise pátek a středa v 17:00
Uhlířské Janovice – kostel sv. Aloise 1. neděle postní 14. 2. v 15:00
Čestín – kostel sv. Petra a Pavla 2. neděle postní 21. 2. v 15:00
Malejovice – kostel sv. Jiří 3. neděle postní 28. 2. v 15:00
Dolní Chvátliny – kostel sv. Petra a Pavla 4. neděle postní 6. 3. v 15:00
Petrovice II – kostel sv. Martina 5. neděle postní 13. 3. v 15:00
Košice – kostel narození Panny Marie Květná neděle 20. 3. v 15:00
Sudějov – kostel sv. Anny Velký pátek 25. 3. v 15:00

 

2) V sobotu 13. února proběhne v rámci Cesty sedmi kostelů již potřetí časosběrný projekt v zásmuckém klášteře, tentokráte s tématem UVNITŘ A VNĚ (Jája Trojanová).

3) 28. února v 16:00 se uskuteční v Komunitním centru sv. Jiljí postní duchovní obnova. Provázet nás jí bude P. Pavel Pola, člen řádu bosých karmelitánů. Délka obnovy cca 2 hodiny.

3) Se začátkem doby postní započne příprava dětí na přijetí svátosti smíření a eucharistie. Příprava je rozdělena do dvou částí. Příprava na přijetí svátosti smíření, ke které dojde na Bílou sobotu, a příprava na přijetí svátosti eucharistie, kterou děti přijmou po domluvě s rodiči v červnu ve svém kostele (povede P. Kamil Vrzal).

4) Postní almužna bude zahájena na Popeleční středu 10. 2. v kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích a v dalších kostelích na 1. neděli postní 14. února, a potrvá až do Velkého Pátku. Sběr krabiček proběhne až následující neděli 3. dubna.

5) Noc kostelů 2016 letos proběhne nezvykle pozdě v pátek 10. června. Do konce února je třeba nahlásit kostely a uvést zodpovědnou osobu, se kterou lze řešit detaily akce a která zodpovídá za průběh programu (Markéta Havrdová a P. Kamil Vrzal).

6) 4. a 5. března je v naší farnosti plánované setkání mládeže kolínského vikariátu (P. Martin Sklenář, kaplan pro mládež kolínského vikariátu)

7) IV. etapa 35. ročníku cyrilometodějské poutě na Velehrad směřuje po několika letech opět přes naši farnost a povede z Toušic přes Zásmuky do Malešova a bude dlouhá 24 km. Koná se v neděli 20. 3.

8) Tvořivé úterní dílny budou během postní doby vytvářet obrázky na sklo se zastaveními křížové cesty. Ve Svatém týdnu v úterý 22. 3. 2015 od 17:00 proběhne společná modlitba křížové cesty u těchto zastavení. První zastavení bude od 17:00 u vitrážky na okně komunitního centra a další pak u jednotlivých domů. (Miriam Houdová).

9) Velikonoční obřady včetně tridua proběhnou v naší farnosti na třech místech – Uhlířské Janovice (P. Jaroslav Miškovský), Zásmuky (P. Václav Nekolný), Čestín (P. Kamil Vrzal). Obřady Vzkříšení začnou v Janovicích a v Zásmukách po západu slunce (18:06) v 18:30 a v Čestíně ve 4:00 a skončí před východem slunce (6:36). Kde je možné a zájem lidí následuje hostina agapé.

10) 12. 3. se v čestínské sokolovně uskuteční tradiční jarní tvořivé dílny (Markéta Havrdová).

11) Před Velikonocemi se uskuteční pro třídní kolektivy 4. a 7. tříd základních škol Uhlířské Janovice a Zásmuky vstupy s tématem: Proč a jak křesťané slaví Velikonoce (P. Kamil Vrzal, Markéta Havrdová)

12) Od 1. 1. 2016 pravidelně využívá prostor komunitního centra Mateřské centrum Uhlíček.

13) Během dubna a května proběhne cyklus čtyř přednášek na téma Starého zákona, Nového zákona a Koránu, kterými chceme reagovat na aktuální otázky, které vzbuzují rozruch ve společnosti, v mediích či v hovorech mezi lidmi ve farnosti. Cyklus přednášek dostal název: Malá škola náboženství. První přednáška je plánovaná na neděli 3. dubna v 15 h (Martin Havrda).

14) Vydání farního Věstníku 6. 2.

 

Další setkání PRF je plánované na květen.

 

Zapsal: P. Kamil Vrzal

 

 

 


vložil 6. února 2016, 22:07
v kategorii Pastorační a ekonomická rada
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Komentáře jsou momentálně uzavřeny, ale můžete se na článek odkazovat ze svého webu.


Comments are closed.