Zápis z konání pastorační rady ze dne 5. 6. 2015

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Uhlířské Janovice
konané dne 5. 6. 2015 na faře v Sudějově:

 Zasedání se zúčastnili:

Farář: P. Kamil Vrzal

Farní vikář: P. Tomáš Kábele

Členové pastorační rady: Markéta Havrdová, Valérie Řezníčková, Jája Trojanová, Ilona Vokolková, Antonín Martin Havrda

Omluven: P. Václav Nekolný, Marie Jirásková

 

Průběh jednání:

  • Ohlédnutí za Nocí kostelů

Zapojeny 4 kostely, dobrá spolupráce s vedením obcí, zapojeny místní spolky, podařilo se oslovit „nekostelní“ lidi , celkově se Noc kostelů těšila velkému zájmu lidí. Poděkování patří P. Tomáši Kábelemu a všem, kdo se podíleli na organizaci.

za Slavností Těla Krve Páně

  1. 6. proběhla slavnost Těla a Krve Páně včetně eucharistického průvodu k oltářům. Velmi dobrá příprava a samotný průběh. Ze stran lidí též velmi pěkné ohlasy. Poděkování patří paní Miriam Houdová, která vše organizačně zaštítila.

Připravuje se

od 15. do. 20. 6. proběhne týdenní sympozium v zásmuckém klášteře na téma Dopis nevinnému. Zapojena je nejen farnost, ale k projektu se připojila ZŠ Zásmuky, Katedra výtvarné výchovy pedagogické fakulty Jihočeské Univerzity z Českých Budějovic, studenti Gymnázia Petra Bezruče z Frýdku Místku. Organizačně zajišťuje Jája Trojanová.

  • V neděli 21. 6. odpoledne od 15 h se bude konat farní den. Cíl: setkání celé farnosti, pokud možno zapojit všechny věkové skupiny. Veškerý program na zahradě Komunitního centra sv. Jiljí. Přípravu farního dne má na starosti Markéta Havrdová.

Další setkání pastorační rady se uskuteční v pátek 14. 8. 2015.

  Zapsal P. Kamil Vrzal


vložil 4. července 2015, 13:25
v kategorii Pastorační a ekonomická rada
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář