ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Uhlířské Janovice
konané dne 24. 4. 2015 na faře v Sudějově:

 

Zasedání se zúčastnili:

Farář: P. Kamil Vrzal

Farní vikář: P. Tomáš Kábele

Členové pastorační rady: Markéta Havrdová, Valérie Řezníčková, Jája Trojanová, Ilona Vokolková

Omluven: Antonín Martin Havrda, P. Václav Nekolný, Marie Jirásková

 

Průběh jednání:

1)      Ohlédnutí za dobou postní, velikonočními svátky, programy

Doba postní proběhla dobře. Velkému zájmu se těšila postní duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou, ale i další akce – slovo k výstavě Hany Rychterové v komunitním centru, únorová pouť Cesty sedmi kostelů do zásmuckého kláštera a o měsíc později do žíšovského kostela nebo setkání k Roku zasvěceného života, které vedly Školské sestry sv. Františka. S dobrým ohlasem proběhly výukové programy pro školy na téma: Proč a jak křesťané slaví Velikonoce. Postní almužna činní přes 6. tis. Kč. Je třeba pamatovat na její vhodné rozdělení. Doposud je jen jeden návrh.

Na příště je třeba lépe volit, kde budou probíhat pobožnosti křížové cesty. V Zásmukách se nesetkala se zájmem a účastí lidí. Příště více věnovat pozornost reflexi nad průběhem velikonočních obřadů.

 

 

Poděkování patří všem, kdo se na jednotlivých programech a aktivitách podíleli.

 

2)      Plánované programy

–          25. 4. rozloučení se sl. Janou Kouklovou v kostele sv. Petra a Pavla v Čětíně

–          26. 4. pouť k sv. Jiří do Malejovic- P. Tomáš Kábele

–          2. 5. pěší pouť mladých na Svatou Horu – P. Kamil Vrzal

–          8. 5. Cesta sedmi kostelů do Hodkova – s patrony (rodina Houdova) připravuje Jája Trojanová a P Kamil Vrzal

–          9. 5. přednáška Pavla Šimka na čestínské faře na téma: Přesídlení a začlenění Volyňských Čechů. Zajišťuje Markéta Havrdová a P. Kamil Vrzal.

–          8.-10. 5. víkendový výlet dětí z náboženství s P. Tomášem do Brna

–          10. 5. oslava svátku Dne matek (16:00 v Komunitním centru – připravuje Markéta Havrdová

–          2. 5. a 16. 5. májové pobožnosti u kapliček v Čenovicích a v Losinách. Ve všední den po bohoslužbě v kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích. V neděli v 18:00 kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích a po bohoslužbě v Košicích a Zásmukách. Pastorační rada se shodla, že více nedoporučuje navazovat májovou pobožnost na bohoslužbu.

–          15. 5. výlet Pátečníků (na setkání se seniory) do Sedlčan – domluví Jája Trojanová, bude objednán autobus.

–          29. 5. Noc kostelů. Zapojeny kostely a spolky ve spolupráci s obcemi – Horní Kruty, Malotice 2, Skvrňov, Petrovice. Propagace a informace v podobě plakátků, webu farnosti, osobní pozvání. Ve spolupráci se starosty připravuje P. Tomáš Kábele.

–          4.6. oslava slavnosti Těla a Krve Páně, včetně eucharistického průvodu k oltářům (bude-li možné i venkovním) v kostele sv. Aloise v Uhl. Janovicích v 17:30. O přípravu a zajištění bude požádána paní Miriam Houdová.

–          7. 6. první svaté přijímání dětí v kostele sv. Aloise v Uhl. Janovicích v 8:00.

–          15. – 20. 6. týdenní sympozium v zásmuckém klášteře. Zapojena farnost, ZŠ Zásmuky, Katedra výtvarné výchovy pedagogické fakulty Jihočeské Univerzity z Českých Budějovic. Tvořivé dílny, představení Tváře Václava Havla a další. Organizačně zajišťuje Jája Trojanová.

–          21. 6. Farní den – odpoledne. Cíl: setkání celé farnosti. Zapojeny všechny věkové skupiny. Veškerý program na zahradě Komunitního centra sv. Jiljí. Přípravu farního dne má na starosti Markéta Havrdová.

–          Vyhodnocení Tříkrálové sbírky. Pořízení dovybavení Komunitního centra sv. Jiljí.

 

3)      Další setkání pastorační rady se uskuteční v pátek 5. 6.

 

 

Zapsal P. Kamil Vrzal

 

 

 

 

 

 


vložil 10. května 2015, 21:42
v kategorii Pastorační a ekonomická rada
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář