Zápis z jednání pastorační rady

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Uhlířské Janovice
konané dne 1. 11. 2014 na faře v Sudějově:

 

Zasedání se zúčastnili:

Farář: P. Kamil Vrzal

Farní vikář: P. Tomáš Kábele

Členové Pastorační rady: Marie Jirásková, Markéta Havrdová, Jája Trojanová, Ilona Vokolková, Antonín Martin Havrda.

Omluveni:

Valérie Řezníčková, Radek Mašín

Přizváni: Miriam Houdová

 

Plán jednání:

Program akcí na dobu adventní a vánoční:

1)      Oslava svátku sv. Mikuláše

Uhlířské Janovice – v pátek 5. 12. program pro děti od 12:30 v kostele sv. Aloise (zajišťuje Miriam Houdová)

V kostelích jemu zasvěcených: neděle 7. 12. v 8:00 Žíšov
12:00 Vidice (zajišťuje P. Kamil Vrzal)

Mimo tyto kostely proběhne oslava svátku po nedělní bohoslužbě v Čestíně.

Dále po domluvě a zájmu rodin v Jindicích – (domluví a zajistí P. Tomáš Kábele)

 

2)      Adventní programy

Rorátní mše v kostele sv. Jiljí s pozváním na snídani do Komunitního centra sv. Jiljí

– každý čtvrtek v 6:00 (liturgii a přípravu kostela si zajišťují kněží, zpěv Markéta Havrdová, snídani Miriam Houdová)

– na 4. neděle adventní konána rorátní mše sv. v kostele sv. Jiljí (není spojena s pozváním na společnou snídani). Zpěv po domluvě se sborem nebo zapojením rodiny Mašínových domluví a zajistí paní Jirásková

– při Cestě sedmi kostelů 14. 12. v kostele sv. Václava Horních Krutech. Mše sv. sloužena v 7:00.

 

Duchovní obnova proběhne v sobotu dopoledne 29. 11. Povede P. Kryštof Henriko.

 

Výroba adventních věnců v Komunitním centru sv. Jiljí – úterý 25. 11.

– pro janovický kostel dopoledne od 9 h (zajišťuje Markéta Havrdová)

– pro osobní potřebu odpoledne od 17 h při dílnách (zajišťuje Miriam Houdová)

Dále pro Komunitní centrum sv. Jiljí připraví adventní věnec rodina Mašínova.

P. Kamil Vrzal připraví adventní stojan v kostele sv. Jiljí.

 

3)      Vánoční programy

Zpívání u Jesliček na Hod Boží vánoční v kostele sv. Aloise (domluví s rodinou Mašínových pani Jirásková).

Pamatovat na zapojení dětí, zvlášť při zpívání

 

4)      Vánoční bohoslužby

Jako v předchozích letech. Kde a kdo z kněží bude sloužit záleží na jejich domluvě.

 

5)      Tříkrálová sbírka

Její organizaci převzala a zajišťuje Miriam Houdová. Snaha, aby sbírka proběhla na jednotlivých místech jako v předchozích letech.

 

6)      Modlitební evropské setkání Teze konané na přelomu roku v Praze

Snaha oslovit mládež naší farnosti a setkání se v nějaké míře zúčastnit.

 

7)      Přespolní projekty

Týká se především Zásmuckého kláštera a projektu Dopis nevinnému. Oslovení a informování místních škol (zajišťuje Jája Trojanová a P. Kamil Vrzal)

 

8)      Kalendář na rok 2015

Po neukončené diskuzi, co vše bude nebo nebude v kalendáři má jeho dokončení ve spolupráci s manželi Šimkovými na starosti Markéta Havrdová. Konečnou verzi schválí P. Kamil Vrzal

Nestihnulo se probrat konání farního dne v příštím roce (určí P. Kamil Vrzal). Jeho podoba a průběh se přesune na další jednání.

Předpokládané další setkání pastorační rady se uskuteční před dobou postní. Termín bude domluven.

Zapsal P. Kamil Vrzal

 

 

 

 


vložil 29. listopadu 2014, 19:02
v kategorii Pastorační a ekonomická rada
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář