Zápis ze setkání pastorační rady ze dne 21. 2. 2014

Zápis ze zasedání Pastorační rady Farnosti Uhlířské Janovice
konané dne 21.2.2014 v Su­dějově:

Zasedání se zúčastnili:
Farář: p.Kamil
Vikář: p.Krystof
Členové Pastorační rady: Marie Jirásková, Markéta Havrdová, Valérie Řezníčková, Ilona Vokolková, Antonín Martin Havrda.
Omluveni:
p.Václav Nekolný, Jája Trojanová, Radek Mašín.

Program zasedání:

1) Nový člen Pastorační rady za košickou část farnosti: Ilona Vokolková.

AKCE, KTERÉ VE FARNOSTI PROBĚHLY:

2) Ohlédnutí za Vánočními svátky.

Pěkný průběh vánočních bohoslužeb a dalších setkání v době Vánoc – lidé se zapojili, hrála se muzika, děti hrály divadlo, zpívání u jesliček, návštěva rodičů p. Krystofa.

3) Tříkrálová sbírka.

Uhlířské Janovice – lidé převážně přijímali koledníky dobře.
Dolní Chvátliny – úspěšná koleda, děti spokojené.
Košice – hojná účast dětí, v hodně domech byli koledníci očekáváni.
Čestín – 3 skupiny, závěrečné setkání na zámku v Moránech, všichni byli spokojeni.
Postřehy z toho, jak pracovat během sbírky s dětmi.

Celkové ohlasy – Výrazně převažují pozitivní ohlasy. Tříkrálová sbírka se zapsala, lidé už ji znají a často mají zájem, aby k nim koledníci přišli.

4)Proměny komunitního centra v UJ.

Nástěnka na aktuální témata – M.Havrdová – obnovování cca každé 3 měsíce.
Výstavy výtvarných děl, setkávání s autory – p.Kamil přijímá návrhy dalších umělců na vystavování.

5) Katecheze pro školy.

Probíhá pravidelně, nabízí se školám, zajímavá a pozitivní zkušenost.

6) Zásmuky – Co je za tou zdí?

Mše Svatá a výstava v klášteře, děti malovaly a vystavovaly, velmi hojná účast.

7) Sudějovská fara

Aktivit v Sudějově přibývá. Nejedná se o oslabování významu Komunitního centra v Uhlířských Janovicích, kde sídlí farní úřad a je rovněž mnoho aktivit. Farnost je velká, spojuje řadu míst, kostelů, far, Sudějov je významné poutní místo a fara je nově zrekonstruovaná, což umožňuje využívat ji k různým aktivitám.

NADCHÁZEJÍCÍ VELIKONOČNÍ OBDOBÍ:

8) Postní almužna.

Půst má charakter osobní újmy, odřeknutí se, spojené s modlitbou, ve které myslíme na bližního.

Prostředky z loňské postní almužny věnovány paní Andrlové, jejíž dům vyhořel.

Nejde jen o vybrání peněz, ale také o přemýšlení o tom, kdo je v nouzi a komu by bylo třeba pomoci.

Plán: Vyzvat věřící, aby do kasiček vhazovali své návrhy na využití postní almužny. Ty budou projednány na zasedání Pastorační rady.

9) Křížová cesta.

Vždy v 15 hodin:

  1. postní neděle – Uhlířské Janovice – kněží
  2. postní neděle – Zásmuky – pan Kunčar
  3. postní neděle – Malejovice – Královcovi
  4. postní neděle – Petrovice – Markéta Havrdová

Květná neděle – Košice
Velký pátek – Sudějov – děti Havrdovy

10) Velikonoční bohoslužby.

Zásmuky – celé Triduum p.Václav (v záloze p.Kamil) čt 18:00 pá 18:00 so 19:30 (Exultet p.Václav) ne 09:30 po 9:30.

Uhlířské Janovice – celé Triduum p.Krystof č 17:30 pá 17:30 so 19:30 (Exultet p.Krystof) ne 08:00 po 8:00

Sudějov – celé Triduum p.Kamil č 16:00 pá 16:00 ne 04:30 (Exultet A.M.Havrda)

Košice – ne 12:00 po 12:00
Čestín – ne 10:00 po 10:00
Malejovice – ne 15:00

Vavřinec – ne 11:00

Žíšov – po 15:00

Diskuse o časování jitřní mše svaté – shoda na časování 1,5h před východem slunce. 20.4.2014 vychází slunce cca v 5:55, proto stanoven začátek Jitřní mše sv.na 4:30.

Žehnání pokrmů – na Jitřní nebo na Hod Boží.

11) Velikonoční katecheze

ZŠ Zásmuky út 15.4. ve škole.
ZŠ Uhlířské Janovice po 24.3 a v po 14.4. v KC sv. Jiljí
DKŠ Kolín st 16.4. ve škole

12) Postní duchovní obnova

David a Goliáš v Uhlířských Janovicích 23.3. v 16:00 – Havrdovi.
Východiskem starozákonní příběh krále Davida, ztvárněný v divadelním představení. Netradiční formát, zapojení věřících.

DALŠÍ AKCE:

13) Víkend rodin v milosrdné Boží náruči

25–27.4. organizuje p.Krystof.

14) Pouť na Svatou Horu

3.5. farnost a sportovní klub Cíl.

15) První svaté přijímání

11.5. Košice.

16) Návštěva bohoslovců

9.-11.5. ve farnosti, zapojení do bohoslužeb, sobotní odpoledne s ministranty, večerní posezení u ohně v Sudějově.

17) Cesta sedmi kostelů – Malejovice
Poputuje se v sobotu 26.4. ke kostelu sv. Jiljí v Malejovicích. V Roce rodiny je to již čtvrté místo kam se vydáme. Patronem je nadační fond Klíček.

Organizačně zaštiťuje Jája Trojanová.

18) Noc kostelů

23.5.2014.
Organizuje Radek Mašín
Uhlířské Janovice – 220 let od posvěcení kostela.

POKRAČOVÁNÍ DISKUSE Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ:

19) Jak posílit osobní zapojení věřících do průběhu bohoslužby a posílit její roli při utužování křesťanského společenství?

Větší zapojení věřících do přímluv

• Žádost o modlitbu (úmysl Mše Svaté, například za rodinu) by mohl přednášet ten, kdo úmysl předkládá, například zástupce za celou rodinu (dítě nebo dospělý).
o Zatím odloženo, zůstává jako námět do budoucna.
• Vedle úmyslu Mše Svaté by věřící mohli předkládat i víceré osobní přímluvy. To by mohlo posílit osobní zapojení do bohoslužby – věřící by před začátkem bohoslužby přemýšleli, za jaký osobní úmysl by se chtěli společně s druhými pomodlit, komu nebo čemu věnovat svou modlitbu.
o Diskutováno o formě a došlo ke shodě na formě přímluvných lístečků, které by věřící před začátkem Mše Svaté vkládali do určené schránky, ze které by je během přímluv kněz vyjímal a četl.
o Přípustná je i utajená forma, kdy věřící vloží do schránky jen žádost o přímluvu za úmysl, který nechce zveřejnit, nebo i zástupný předmět (třeba kámen).
o Schránku s přímluvnými lístečky by ministrant nebo jiný věřící přinesl knězi na začátku přímluv.
o Zavedení principu osobních přímluv oznámí kněží věřícím a dohodnuto, že bude platit od začátku doby postní.
o Na vhodném místě bude umístěna schránka na přímluvné lístečky, papírky a tužka a psaná výzva pro věřící (viz.níže).

Svíčky

• Přímluvné lístečky by mohl kněz umísťovat na místo k zvláštní „přímluvné“ svíčce.
o Souhlas, bude zavedeno od začátku doby postní.
• Věřící by mohli svou účast na bohoslužbě symbolicky vyjádřit zapálením svíčky, kterou by před začátkem bohoslužby umístili na určené místo.
o Zatím odloženo, zůstává jako námět do budoucna.

:::::::::::::­::::::::::::::::::::::::­::::::::::::

Přímluvné lístečky.

Milí věřící. Zamyslete se před začátkem Mše Svaté:

• Myslíte na někoho?
• Tíží vás něco?
• Máte nějaký úmysl, pro který hledáte přímluvu?

Napište to na přímluvný lísteček a vložte jej do schránky. Kněz Váš lísteček přečte během bohoslužby a všichni společně se za Váš úmysl pomodlíme.

:::::::::::::­::::::::::::::::::::::::­::::::::::::

Příští setkání: 30.5. v 19:30 v Sudějově

Zapsal A.M.Havrda


vložil 7. března 2014, 21:25
v kategorii Pastorační a ekonomická rada
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář