Setkání pastorační rady – zápis

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Uhlířské Janovice
konané dne 30. 1. 2015 na faře v Sudějově:

 

Zasedání se zúčastnili:

Farář: P. Kamil Vrzal

Farní vikář: P. Tomáš Kábele

Členové pastorační rady: Marie Jirásková, Markéta Havrdová, Valérie Řezníčková, Jája Trojanová, Ilona Vokolková, Antonín Martin Havrda.

 

Průběh jednání:

1)      Ohlédnutí za proběhlou dobou adventní a vánoční.

Všechny programy doby adventní a vánoční proběhly dobře a setkaly se se zájmem a oceněním lidí.

Velmi dobrý byl průběh Tříkrálové sbírky. Podařilo se dát dohromady celkem 11 skupinek koledníků. Vybraná částka činí 49.805,- Kč. I letos bude farnost žádat o příspěvek na vlastní projekt: vybavení prostor komunitního centra.

S kladným ohlasem se setkal u příležitosti desátého výročí vzniku naší farnosti vydaný farní kalendář. Náklad 500 ks byl dostačující.

Poděkování patří všem, kdo se na jednotlivých programech a aktivitách podíleli.

 

2)      Odstoupení Radka Mašína z pastorační rady farnosti

Radek Mašín se rozhodl vzdát veškerých neliturgických aktivit a členství v pastorační radě. Dále však bude připravovat filmový klub, zajišťovat otevření kostela sv. Aloise a vykonávat funkci zvoníka. Pastorační rada vyjádřila poděkování a ocenění za jeho dosavadní činnost.

 

3)      Příprava na dobu postní

Rozpis pobožností křížové cesty

Uhlířské Janovice – kostel sv. Aloise pátek a středa v 17:00
Uhlířské Janovice– kostel sv. Aloise 1. neděle postní 22. 2. v 15:00
Jindice – kostel sv. Václava 2. neděle postní 1. 3. v 15:00
Malejovice – kostel sv. Jiří 3. neděle postní 8. 3. v 15:00
Zásmuky – kostel Nanebevzetí Panny Marie 4. neděle postní 15. 3. v 15:00
Petrovice II – kostel sv. Martina 5. neděle postní 22. 3. v 15:00
Košice – kostel Narození Panny Marie Květná neděle 29. 3. v 15:00
Čestín – kostel sv. Petra a Pavla Velký pátek 3. 4. v 15:00

Křížovou cestu v Uhl. Janovicích připraví, případně domluví P. Kamil Vrzal; v Jindicích – P. Tomáš Kábele, v Zásmukách – Valérie Řezníčková; v Malejovicíh – P. Kamil Vrzal; v Petrovicích – Markéta Havrdová; v Košicích (zaměřená na rodiny) – Ilona Vokolková; v Čestíně – P. Tomáš Kábele.

Programy:

1)      Povídání o breviáři – čtvrtek 5. 2. v 8:30 P. Radek Tichý (zajistil P. Tomáš Kábele)

 

2)      Postní duchovní obnova neděle 1. 3., kterou povede Kateřina Lachmanová. Začátek od 15:30 (zaštiťuje P. Tomáš Kábele).

 

3)      Přednášky k Roku zasvěceného života vyhlášeného na 1. neděli adventní 2014 papežem Františkem (zaštiťuje P. Tomáš Kábele)

–          8. 2. Jaké to je být kapucínem v 21. století – bratr Nehemjáš

–          8. 3. … sestra Gracia z řádu Školských sester sv. Františka

 

4)      Cesta sedmi kostelů (zaštiťuje Jája Trojanová, P. Kamil Vrzal)

–          Zásmuky, sobota 21.2.

–          Žíšov, sobota 28.3.

 

5)      Slovo autorky Hany Richterové k právě probíhající výstavě v komunitním centru – neděle 15. 3. v 15:00 (organizačně zajišťuje Markéta Havrdová)

 

6)      V neděli 22. 2. pouť do Čihoště u příležitosti výročí umučení P. Toufara. Podle zájmu bude objednán autobus (organizaci zajišťuje P. Tomáš Kábele)

 

7)      Od 23. do 31. 3. proběhnou katecheze pro třídní kolektivy 4. a 7. tříd ZŠ na téma: Proč a jak křesťané slaví Velikonoce (vede P. Kamil Vrzal a Markéta Havrdová).

 

8) Postní almužna – proběhne obvyklým způsobem. Na dalším (velikonočním) setkání pastorační rada ve spolupráci s Charitou rozhodne, jak se s částkou naloží.

 

9)      Slavení obřadu tridua a Vzkříšení

–          Uhlířské Janovice – P. Kamil Vrzal

–          Čestín – P. Tomáš Kábele

–          Zásmuky – P. Václav Nekolný

 

Pravidelné programy:

–          úterní hudebně tvořivé dílny (program vede Miriam Houdová)

–          Pátečníci (jednou za 14 dní – program vede Jája Trojanová, P. Kamil Vrzal)

–          nově využívá zázemí komunitního centra spolek tvořivých žen – každé pondělí od 17 do 19 h (organizačně zajišťuje Markéta Havrdová)

–          filmový klub (třetí neděle v měsíci – připravuje Radek Mašín)

–          angličtina pro nejmenší vedené paní Birkovou – úterý od 17 h (organizačně zajišťuje Markéta Havrdová)

–          vydání farního Věstníku 14. 2. (připravuje P. Kamil Vrzal)

 

4)      Projekt a aktivita Miriam Houdové pro děti Poledníček

K předloženému téměř půlročnímu programu pro děti, které čekají u kostela sv. Aloise v Uhlířských Janovicích v poledne na autobus, neměla pastorační rada dostatek informací a nemohla zodpovědně program schválit. Na příští jednání PR bude paní Miriam Houdová pozvána, aby PR o cíli a smyslu navrženého programu více seznámila. Prozatím nebude program realizován.

 

5)      Dlouhodbější připravované akce

10. 5. – Svátek matek (připravuje Markéta Havrdová)

29.5. – Noc kostelů (připravuje P. Tomáš Kábele)

21. 6. – Farní den (konkrétnější domluva programu na příštím setkání PR)

duben/květen – víkendový výlet dětí z náboženství ((připravuje P. Tomáš Kábele)

září – téma restituce. Pozvání Petra Vyskočila (odpovědný v naší arcidiecézi za restituce), oslovení starostů jednotlivých obcí (připravuje P. Tomáš Kábele)

 

Předpokládané další setkání pastorační rady se uskuteční v pátek 24. 4. 2015.

 

Zapsal P. Kamil Vrzal

 

 

 

 

 


vložil 7. února 2015, 10:33
v kategorii Pastorační a ekonomická rada
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář