Zápis z pastorační rady ze dne 15. 11. 2013

Zápis ze zasedání Pastorační rady Farnosti Uhlířské Janovice dne 15.11.2013 v Su­dějově:

Zasedání se zúčastnili:
Farář: P. Kamil
Vikář: P. Krystof
Členové Pastorační rady: Marie Jirásková, Jája Trojanová, Markéta Havrdová, Radek Mašín, Antonín Martin Havrda.
Omluvena:
Valérie Řezníčková

Program zasedání:

 1. O členství v pastorační radě.
  Za odstoupivšího Dušana Šustka byl osloven náhradník z košické části farnosti, který členství odmítl. Debata o dalším postupu. Shoda na tom, aby P. Kamil oslovil věřící v košické části farnosti (Košice, Vidice, Krsovice, a vyzval, aby věřící navrhli možné kandidáty na členství v pastorační radě, nebo aby se zájemci sami přihlásili, aby mohly být vyhlášeny doplňovací volby.
 1. O tříkrálové sbírce.
  5.1. a 12.1. Uhlířské Janovice (organizuje M.Jirásková, R.Mašín a P. Krystof)
  4.1. Čestín (organizuje M.Havrdová)
  5.1. Dolní Chvátliny (organizuje p.Kamil)
  Košice? Je nutno se zeptat Šustkových, zda budou ochotni opět sbírku organizovat. Bere si na starost M.Jirásková.
  Zapojení ministrantů, dětí docházejících na výuku náboženství. Nutno vyřídit na obecních úřadech.

  65% výtěžku může využít farnost. Nutno řešit, jak výtěžek využít. Obecně návrhy zaměřující se na děti. Po delší diskusi sděluje P. Kamil, že občanské sdružení Strniště, které organizuje pravidelné aktivity na faře v Košicích, žádalo o podporu na budování zázemí na této faře. Jednomyslně rozhodnuto, aby výtěžek sbírky byl věnován na tento účel.

 1. Programy na advent a Vánoce.
  R.Mašín – pásmo zpívání a scének o poslední adventní neděli 22.12. v Uhlířských Janovicích v kostele sv.Jiljí – spojit se skauty s přivezením betlémského světla?
  Harmoniky P.Krystofa
  J.Trojanová – putování do Krsovic 13.-14.12. na rorátní mši, patrony jsou menší děti.
  Odpolední bohoslužba na Štědrý den v 15h v Sudějově – vánoční příběh. Herci se budou rekrutovat z dětí, které chodí ve středu na náboženství i z dalších dětí ve farnosti. Přípravu má na starosti M.Havrdová.
  Na Silvestra bude bohoslužba a otevřená fara v Sudějově pro oslavu konce kalendářního roku.
 1. Rozdělení postní almužny.
  Jedná se o 5 tisíc Kč. Návrh přispět paní Andrlové, které vyhořel dům. Jednomyslně schváleno.
 1. Proměna vnitřního prostoru fary v Uhlířských Janovicích.
  Impuls ze schůzek se seniory (J.Trojanová) – měnit výzdobu, využít pro vystavování zajímavých obrázků, objektů, uměleckých děl, zejména místního původu, místních umělců a podobně. Pořádat vernisáže. Měnit cca 4× ročně. Jednomyslný souhlas.
 1. Potřeba informovanosti o všech akcích na webových stránkách a ve Věstníku.
  Nezapomenout posílat příspěvky. Dotahovat akce, aby z nich byl nějaký záznam, výstup.
  Dokázali bychom udělat předem celoroční informaci o nejdůležitějších akcích, které se každý rok opakují? Jak o akcích farnosti více informovat?
  Úkol pro všechny členy Pastorační rady – poslat P.Kamilovi termíny akcí, které by se hodily na uveřejnění v celoročním kalendáři farnosti.
 1. Jak posílit osobní zapojení věřících do průběhu bohoslužby a posílit její roli při utužování křesťanského společenství?
  Podněty k zamyšlení, téma se bude diskutovat na příštím zasedání Pastorační rady.

Příští setkání: 21.2. v 19:30 v Sudějově

Zapsal A.M.Havrda


vložil 30. listopadu 2013, 21:21
v kategorii Pastorační a ekonomická rada
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář