Zápis ze setkání pastorační rady

Zápis z jednání Pastorační rady farnosti Uhlířské Janovice
konané dne 14. 8. 2015 na faře v Sudějově:

 

Zasedání se zúčastnili:

Farář: P. Kamil Vrzal

Farní vikář: P. Jaroslav Miškovský

Členové pastorační rady: Marie Jirásková Markéta Havrdová, Valérie Řezníčková, Jája Trojanová, Antonín Martin Havrda

Omluven: P. Václav Nekolný, Ilona Vokolková

Přítomni: Zdeněk Janovský, Miriam Houdová

 

Průběh jednání:

 • Přivítání nově ustanoveného farního vikáře P. Jaroslava Miškovského
 • Ohlédnutí a krátké zhodnocení, co proběhlo v naší farnosti
  -TANEČNĚ-LITERÁRNĚ-HUDEBNĚ – VÝTVARNÉ SYMPOZIUM v prostorách zásmuckého kláštera: účastnili se ho, jak žáci a pedagogové ZŠ Zásmuky, ZUŠ Sedlčany, gymnázia Petra Bezruče z Frýdku Místku, tak studenti a profesoři Vysoké školy pedagogické – výtvarného oboru – z Českých Budějovic. Hodnocení samotných účastníků nebo přítomných vernisáže bylo positivní. Výstava trvá do konce srpna i přesto, že v klášteře pobývají pobytí dětí, rodin a mládeže. Hodnocení paní Houdové cca po měsíci od sympozia při týdenním pobytu dvou rodin s dětmi – spíše dojem neudržované výstavy

 

 • FARNÍ DEN: dobře a smysluplně strávené odpoledne, podařilo se oslovit a pozvat lidi i nekostelní, zaujala soutěž, dobrá volba aktivit, podařilo se spojit příjemnou uvolněnou atmosféru s aktivitami, vyváženost / oproti ohlášení o půl hodiny pozdější začátek, v soutěži otázky nepokryly celou farnost, na otázky nebyly známy přesné odpovědi, více osobního pozvání

 

 • POUTNÍ SLAVNOSTI U SV. ANNY V SUDĚJOVĚ: velmi dobře vedené komentované prohlídky, přišlo 178 lidí, kladné ohlasy, smysl pokračovat, zájem o večerní prohlídky. Při sobotní pouti ze Zásmuk se v Janovicích nepřidaly žádné děti. V odpoledním programu v ambitech kostela se líbila hudba, dobrá atmosféra, zájem lidí uspokojivý. Pořízení dalších panelů pro expozici o historii poutního místa. Dobrý průběh nedělní poutě, vše proběhlo, jak bylo připraveno, velmi hojná účast lidí, spokojenost obce. Otázka pro pastorační radu: K čemu má z dlouhodobého hlediska sloužit sudějovská studánka?

 

 • FARNÍ TÁBOR: celkový počet 26 dětí. Předlohou pro táborové téma se stal animovaný seriál: Byl jednou jeden život. Děti tábor bavil a ze strany rodičů také spokojenost

 

 • PORCIUNKULE V ZÁSMUCKÉM KLÁŠTEŘE: malá účast lidí jak při bohoslužbě, tak při pohoštění a společném setkání v refektáři kláštera, málo rodin s dětmi, příště potřeba lepší a širší publicity, velmi dobrý ohlas na kázání P. Václava Nekolného.

 

 

 • Co započne nebo proběhne (návrh k případnému vyjádření, upřesnění či doplnění):
 • ve školním roce výuka náboženství, budou opět s touto nabídkou osloveny dvě ZŠ – Uhlířské Janovice a Zásmuky (P. Kamil, P. Jaroslav, Markéta Havrdová)
 • setkání s ředitelkou nově otevřeného Domova důchodců v Uhlířských Janovicích pí. Pivoňkovou (koordinace činnosti P. Kamil, P. Jaroslav, Markéta Havrdová)
 • Cesta sedmi kostelů do kostela sv. Petra a Pavla v Dolních Chvátlin, neděle 6. 9. 2015 (P. Kamil, Jája Trojanová, patroni rodina Řezníčkova)
 • návštěva pana biskupa Karla Herbsta v Košicích, celebrace při nedělní poutní bohoslužbě 6. 9. 2015 (Ilna Vokolková, P. Jaroslav), následné zastavení v Dolních Chvátlinách
 • návštěva pana biskupa Václava Malého při výročí posvěcení kostela sv. Petra a Pavla v Čestíně, pozvání k společnému posezení a pohoštění, odpolední hudební program v kostele (příprava Markéta Havrdová, P. Kamil)
 • ostatní poutě a výročí posvěcení dle rozpisu
 • nové vydání farního Věstníku 29. 8. 2015

Přijato bez připomínek.

 • Práce ve skupinách s následnou reflexí nad tématem pastoračního plánu pražské arcidiecéze pro rok 2015-2016 s tématem: Nově pojatá spoluodpovědnost farností a křesťanů. Pastorační důrazy: Odpovědnost křesťanů za církev a za svět; otevřenost vůči těm, kteří nežijí v plné vazbě na místní církev.
 • Ze základních předpokladů důraz na přirozené poznání, odpovědnost, co já konkrétně dělám, svědectví pravdivosti víry, finanční odpovědnost. Partneři: škola, město či obec, místní iniciativy občanů. Týká se například nově obnovené kaple sudějovské studánky, která je místem, kde se lidé shromažďují a kde je možné lidí čekající na vodu vhodným způsobem oslovit. Takou roli má splňovat nový kachlový kříž s tématem vody v dějinách spásy nebo vhodně volené texty. Takových míst je ve farnosti více, například kostel sv. Aloise v Uhlířských Janovicích. Dále to jsou sociální programy postní almužny, Tříkrálové sbírky nebo Martinem Havrdou již v předchozích setkáních zmiňovaný projekt: „tlačítka pomoci v nouzi“. A další, k nimž se bude v diskuzi pastorační rada vracet.

 

 • Posouzení výzvy k zavedení biblických hodin a aktivity pro rodiny s dětmi na faře v Sudějově
 • Návrh konání biblických rodin a aktivit pro děti byl pastorační radou přijat a o konkrétní podobě bude jednáno na dalším setkání pastorační rady, a to za přítomnosti navrhovatelů: manžele Janovští, Houdovi, Mašínovi, Šustkovi

 Další setkání pastorační rady 25. 9. 2015 v 18:30, Sudějov – fara .

Zapsal P. Kamil Vrzal

 


vložil 30. srpna 2015, 11:48
v kategorii Pastorační a ekonomická rada
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Komentáře jsou momentálně uzavřeny, ale můžete se na článek odkazovat ze svého webu.


Comments are closed.