Setkání pastorační rady

Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti Uhlířské Janovice konané dne 31. 5. 2014 v Sudějově:

Zasedání se zúčastnili:
Farář: P. Kamil Vrzal
Farní vikář: P. Krystof Henriko
Členové pastorační rady: Marie Jirásková, Jája Trojanová, Valérie Řezníčková, Ilona Vokolková, Radek Mašín.
Omluveni:
P. Václav Nekolný, Markéta Havrdová, Antonín Martin Havrda.

Program zasedání:

 1. Oznámení o změně ustanovení.P. Kryštof Henriko je od 1. 7. 2014 ustanoven do nové farnosti poblíž Prahy. Rozloučení s P. Kryštofem proběhne na jednotlivých místech při bohoslužbách a společně v neděli 22. 6. při odpoledním setkání v 15 h v Komunitním centru sv. Jiljí v Uhl. Janovicích. Zároveň oslavíme desáté výročí jeho kněžského svěcení.

  Od 1. 7. ustanoven nový farní vikář – novokněz P. Tomáš Kábele.

  Při společném odpoledním setkání je též příležitost popřát P. Kamilu Vrzalovi k jeho čtyřicátým narozeninám.

 1. Ohlédnutí za Nocí kostelů.

  Uskutečnila se v janovických kostelích sv. Jiljí a sv. Aloise. Přístupem a programem se podařila naplnit myšlenka, že Noc kostelů je otevřená široké veřejnosti. Poděkování patří všem, kdo se na programu a organizaci podíleli.

 1. Plán poutí a výročí posvěcení kostelů od června do září.

  Krsovice – kostel sv. Jana Křtitele – so 21. 6. v 14:00
  Uhl. Janovice – kostel sv. Aloise – ne 22. 6. v 8:00
  Dolní Chvátliny – kostel sv. Petra a Pavla – 29. 6. ve 15:00
  Sudějov – kostel sv. Anny – 26. 7. v 10:00 + odpolední vystoupení v prostorách ambitů ve 14:00 Kořeny a křídla sv. Ludmily (účast přislíbil pan kardinál Dominik Duka), dále ne 7. 7. v 8:30 a v 10:30.
  Zásmuky – klášter sv. Františka – ne 3. 8. v 9:30
  Vavřinec – kostel sv. Vavřince – ne 10. 8. v 11:00
  Rašovice – kostel Nanebevzetí Panny Marie – so 16. 8. v 18:00 (není slavena mše sv. v Sudějově)
  Zásmuky – kostel Nanebevzetí Panny Marie – ne 17. 8. v 9:30
  Uhl. Janovice – kostel sv. Jiljí – ne 31. 8. v 8:00
  Košice – kostel Narození Panny Marie – so 6. 9. (čas bude upřesněn)
  Dolní Chvátliny – kostel sv. Petra a Pavla (výročí 200 let posvěcení)– ne 7. 9. ve 15:00
  Uhl. Janovice – kostel sv. Aloise (výročí 220 let posvěcení) – ne 7. 9. v 8:00
  V Lipkách – kaple Panny Marie – ne 14. 9. v 9:30
  Čestín – slavnostní otevření kostela sv. Petra a Pavla – ne 14. 9. v 10:00

 1. Zhodnocení přímluvných modliteb při nedělních bohoslužbách.

  Ne všude jsou psány nebo je přímluv málo. V Zásmukách a v Košicích zůstávají jako možnost. Hodnocení převážně dobrá. Několikrát se stalo, že někdo přinesl už lísteček napsaný z domova. Zazněla zkušenost, že tato forma naše farní společenství více stmelila. Nadále je třeba lidi vyzývat, aby této možnosti více využívali.

 1. Postní almužna.

  V rámci postní almužny se vybralo přes 4 608 Kč. Prozatím vzešel jeden návrh, jak využít vybrané prostředky. Shoda na zaplacení farního tábora pro Elišku Hulínskou.
  Výzva, aby věřící do kasiček vhazovali návrhy na využití postní almužny se nesetkala s odezvou. Je třeba tuto výzvu příště více zdůrazňovat.

 1. Příští setkání

  Ze strany P. Kamila Vrzala zazněl návrh, aby příští setkání pastorační rady plánované na druhou polovinu srpna se konalo na Svaté Hoře a bylo spojeno s duchovním programem.

Zapsala Jája Trojanová


vložil 5. června 2014, 21:40
v kategorii Pastorační a ekonomická rada
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář