Tvořivé večery

Křesťanský kroužek Tvořivé večery je každý čtvrtek mimo prázdniny od 16:30 do 18:30 v Komunitním centru sv. Jiljí. Scházíme se, kdo máme ve čtvrtek v podvečer čas a chceme ho společně strávit, přispět k dění ve farnosti a také si popovídat, relaxovat a odpočinout od každodenních starostí. Kroužek není nijak věkově omezen, přicházejí děti, rodiče i starší generace. Naše tvoření je zpravidla zaměřené na události během liturgického roku, na světové dny vyhlašované papežem, na Den Bible. Příležitostně se zde schází také naše malá schola k přípravě zpívání ke slavení liturgie a k vystoupením na veřejných akcích pořádaných farností. Kromě toho také tvoříme drobnou výzdobu komunitního centra nebo různé výrobky, které si odnášíme domů.

Miriam Houdová

Ohlédnutí za tvořivými večery

V dubnu, květnu a červnu jsme si v komunitním centru při tvořivých večerech opět   připomínali některé slavnosti a svátky liturgického kalendáře. V dubnu a květnu jsme se věnovali úctě k Panně Marii, z papíru jsme společně vyrobili velký květinový věnec a připravili jsme malou výzdobu do kostela na mši sv. v Hodkově. Koncem května a začátkem června jsme se […]

Hudebně tvořivé dílny v postní době

Úterní tvořivé večery jsme v postní době věnovali přípravě…

Betlémské putování

Tak jsme se dočkali…

Hudebně tvořivé dílny – tvoříme a těšíme se na Vánoce

Při tvořivých večerech bude pomalu vrcholit naše příprava na Vánoce.

Hudebně výtvarné dílny – říjnové tvoření

Říjnové tvořivé večery jsme věnovali svátku Všech svatých a Dušičkám. Vyráběli jsme řezané svíčky, připravili podzimní dekoraci ke kříži na místním hřbitově a vybarvili malé vitrážky na okna s tématem těchto svátků.

První zkouška na divadelní představení

V pondělí v rámci Hudebně výtvarných dílen proběhla s dětmi první zkouška na divadelní představení Betlémské putování – seznamování s textem scénáře a obsazování rolí.

Program tvořivých večerů říjen – prosinec 2014

Do konce letošního roku máme v Komunitním centru sv. Jiljí v rámci Hudebně výtvarných dílen na každé úterý od 17:30 do19:30 připravený tento program: