Chrámový sbor

Chrámový sbor v naší farnosti se schází pravidelně vždy v pátek od 18.30 do 20.00 v sále Komunitního centra sv. Jiljí. Sbor zpívá nejčastěji při bohoslužbách a velkých svátcích nebo při jiných významných příležitostech.

Chrámový sbor vede MVDr. Miroslava Mašínová a varhanice Marie Jirásková.

Chrámový sbor zve

Milí farníci, přátelé, známí i neznámí. Zveme všechny vás, kdo máte rádi muziku a chcete si s námi zazpívat, do našeho chrámového sboru.