Přespolní projekty

Přespolní projekty jsou projekty, které přesahují hranice farnosti a vytváří tak prostor pro širší spolupráci mezi různými institucemi, farnostmi, farníky a dobrovolníky.

V roce 2013/14 se uskutečnil výtvarný projekt s názvem Co je za tou zdí?, který měl za cíl probudit paměť a zájem místních občanů o klášter v Zásmukách. Zúčastnili se ho žáci ZŠ Zásmuky, žáci a studenti ZUŠ Sedlčany, pedagogové a umělci. Vyvrcholením půlročního projektu byla pěší pouť z Drahobudic do Zásmuk, vstup do kláštera spojený s jeho prohlídkou a výstava výtvarných prací. V závěrečné fázi projektu vstoupily do kláštera stovky návštěvníků.

V roce 2013/2014 také proběhl taneční projekt Kořeny a křídla sv. Ludmily, který byl celoroční, mezigenerační a mezioborový. Měl za cíl zaktivizovat náš zájem o první reálnou ženu české historie, kterou známe jménem, víme, kde jsou uloženy její ostatky a ctíme ji jako Matku  českého národa. Zakončením celoročního projektu byla četná představení na různých místech naší vlasti před stovkami diváků, výstava výtvarných prací a fotografií z procesu tvoření.

Publikace – Co je za tou zdí?

Projekt k zásmuckému klášteru 2013/2014 v rámci Cesty sedmi kostelů a ve spolupráci se ZŠ Zásmuky a ZUŠ Sedlčany.

Publikace – Kořeny a křídla sv. Ludmily

Publikace popisující celoroční tvorbu pohybového divadla Kořeny a křídla svaté Ludmily.