OHLÉDNUTÍ ZA NOCÍ KOSTELŮ 2016

Jsme rádi, že k letošní Noci kostelů, která proběhla v pátek 10. června 2016, se za naši Římskokatolickou farnost připojilo osm kostelů: kostel sv. Jiljí a sv. Aloise v Uhlířských Janovicích, kostel sv. Jana Křtitele ve Svatém Janu t. Krsovicích, kostel sv. Martina v Petrovicích II., kostel sv. Václava v Horních Krutech, kostel sv. Havla ve Skvrňově, kostel sv. Václava v Jindicích a klášter a kostel Stigmatizace sv. Františka v Zásmukách.

Chceme poděkovat všem, ať už z řad farníků, spolků či obcí, kdo připravili v jednotlivých kostelích velmi pěkné programy.

S mottem: „ať žádná tma pro tebe není temná“, které provázelo Noc kostelů, přejeme Boží požehnání a radost ze společného díla.

Za koordinátory P. Kamil Vrzal a Markéta Havrdová

 Jak vše na jednotlivých místech probíhalo, vás seznámí malé ohlédnutí organizátorů.

UHLÍŘSKÉ JANOVICE – KOSTELY SV. JILJÍ A SV. ALOISE

V kostele sv. Jiljí jsme si připomněli výročí 700 let od narození Karla IV.. Netradiční hodinou dějepisu nás provázel sám Karel IV., představili se i jeho čtyři manželky, Petr Parléř a Bušek z Velhartic. Mohli jsme si prohlédnout obrázky a přečíst referáty, které k tématu připravily děti z 1. stupně ZŠ Uhlířské Janovice. Děti pak venku plnily úkoly, aby posbíraly sedm klíčů od truhly s pokladem.

V kostele sv. Aloise byly pro návštěvníky připravené komentované prohlídky zvonice a kůru. Stáli jsme ve zvonici, poslouchali a hleděli na zvon znějící k oslavě Svatého roku Milosrdenství. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o varhanách a o tom, jak se na ně hraje. Měli jsme možnost účastnit se mše sv., prohlédnout si relikviáře s ostatky světců a při písních a četní žalmů chválit Boha a děkovat mu za jeho milosrdenství.

Miriam Houdová

PETROVICE II. – KOSTEL SV. MARTINA

Noc kostelů v Petrovicích II jistě přinesla všem 109 návštěvníkům nevšední zážitky. Květinami vyzdobený kostel sv. Martina doplnila přehlídka liturgických rouch se zajímavou přednáškou pátera Tomáše Kábele. Návštěvníci si také prohlédli „střípky minulosti“ v podobě instalovaných historických fotografií a ukázek ze školní kroniky z let 1917-1971. Současnost zastoupil vystavený, již schválený, znak obce Petrovice II. Ke krásné atmosféře významně přispěla vystoupení pěveckého sboru LUMEN z Pacova a p. Leopolda Herrmanna, který připravil pro návštěvníky hudební kvíz z melodií zahraných na varhany. Děkuji všem, kteří se na přípravě a průběhu večera podíleli.

           Ing. Marcela Dejlová, starostka

JINDICE – KOSTEL SV. VÁCLAVA

V Jindicích jsme se Noci kostelů zúčastnili letos poprvé. Po zazvonění v 16 hodin se kostel otevřel návštěvníkům. V předsíňce kostela byla instalována malá výstavka černobílých fotografií kapliček, soch, božích muk a křížků z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pestrý hudební program koncertu žáků Základní umělecké školy z Uhlířských Janovic přilákal do kostela nebývalé množství posluchačů. Naproti tomu poslední část programu, čtení ze svatováclavských legend, proběhla v komorní atmosféře ztemnělého kostela.

Získali jsme příjemné zážitky z letošního ročníku a cenné zkušenosti pro další roky.

Naďa Kováříková

 SKVRŇOV – KOSTEL SV. HAVLA

Ve skvřnovském kostele sv. Havla jsme Noc kostelu zahájili slavnostním zvoněním. Poté děti z mateřské školy Vavřinec krásně zazpívali pásmo lidových písniček. Následovala poutavá a velmi erudovaná prohlídka interiéru i exteriéru kostela vedená ředitelem kolínského muzea Vladimírem Rišlinkem. K volné prohlídce byl kostel otevřen do 22. hodin. Shlédnout bylo možné také malou výstavku prací dětí z MŠ Vavřinec.

Petra Vejdělková

 HORNÍ KRUTY – KOSTEL SV. VÁCLAVA

Kostel sv. Václava v Horních Krutech se do Noci kostelů zapojil letos podruhé. Hned po otevření se kostel naplnil návštěvníky všech věkových kategorií. Setkání zahájila paní ředitelka základní školy v Horních Krutech PaedDr. Dana Oplová, která si připravila informace o historii kostela. Svým vyprávěním zaujala všechny přítomné včetně dětí, neboť obsahovalo mnoho zajímavostí a perliček. Její vystoupení bylo proloženo zpěvy žalmů. Následoval koncert místního příležitostného pěveckého sboru. Celý program se opakoval dvakrát. Brána kostela se uzavřela ve 21:30. Noc kostelů v Horních Krutech navštívilo přibližně 100 lidí.

Simona Grabherrová a Bětka Ingrová

 ZÁSMUKY – KLÁŠTER A KOSTEL STIGMATIZACE SV. FRANTIŠKA

Do zásmuckého kláštera začali návštěvníci přicházet na individuální prohlídku v rámci akce Noci kostelů již v půl šesté večer. Při individuální prohlídce měli možnost zhlédnout rozmanité výtvarné objekty vzniklé při týdenním výtvarném sympóziu studentů základních, středních a vysokých škol, kteří se sem sjeli z různých koutů Čech a Moravy. Největší návštěvnický zájem byl pak zaznamenán kolem osmé hodiny večerní, kdy začínala v každou celou hodinu komentovaná prohlídka vzácných barokních rouch v kapli klášterního kostela Stigmatizace sv. Františka. Po půl hodiny trvající prohlídce se rozezněly kostelní varhany a krásný zpěv. Klášter žil tuto noc nejen výtvarným uměním, ale i hudbou, občerstvením, svíčkami v chodbách, ohněm a posezením v rajské zahradě. Děkujeme všem za sdílení krásného večera a noci.

Jaroslava Trojanová

 Fotografie z jednotlivých míst konání Noci kostelů si můžete prohlédnout v rubrice „Již proběhlo“.

 

 


vložil 16. června 2016, 9:39
v kategorii Noc kostelů
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Komentáře jsou momentálně uzavřeny, ale můžete se na článek odkazovat ze svého webu.


Comments are closed.