SLOVO K VÝSTAVĚ KRESLENÉHO HUMORU

V neděli 8. 11. 2015 v Komunitním centru sv. Jiljí zaznělo Slovo k právě probíhající výstavě: „Bůh má smysl pro humor“. Odpolední setkání s hravostí a vtipem sobě vlastní doplnila koncertem rodinná kapela Švédova trojka.

K nezbytnosti humoru napsali:

Hvížďala: Židovská tradice pokládá historku, anekdotu a vtip za pedagogický nástroj jedinečné účinnosti. Proč?

Sidon: Když chcete někomu něco vykládat a myslíte to vážně, musíte upoutat jeho pozornost. A to se de facto nejlépe daří vtipem, anekdotou nebo historkou, která má dobře zapamatovatelnou pointu. Když člověku něco rovnou naservírujete, partnera dostáváte do nepříjemné situace, kdy dotyčný není připravený něco od vás přijímat, kdežto začnete-li historkou, posluchače taktně uvedete do tématiky a vtipný konec pomůže, aby v něm vaše sdělení zůstalo zachováno.

Humorista je básník, jenž ze dvou prvků, ze dvou situací vytváří nové teritorium. Otcem humoru je sám Pánbůh všemohoucí, jenž stvořil ďábla, který napodobuje dílo Boží. Bůh stvořil komický pendant k vznešené nedostupnosti.

Židovský lid nalezl zalíbení nejen v logickém obsahu slova, ale dovedl také pochopit druhou, skrytější stránku slova, která je zjevena dětem a básníkům, ale neznáma lidem hlučným a světským: seznal, že slovo má mocnou sílu asociativní a že dovede žít samostatně.

Kouzlo židovského a každého dobrého vtipu spočívá v neočekávaném vpádu tabuizované reality a úchvatném pocitu svobody nazvat věci pravým jménem.

 


vložil 8. listopadu 2015, 19:11
v kategorii FotogalerieSetkání ve farnosti
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Komentáře jsou momentálně uzavřeny, ale můžete se na článek odkazovat ze svého webu.


Comments are closed.