Fotogalerie

Nový rok – slavnost Matky Boží, Panny Marie

[Ukázat prezentaci]

Silvestrovské divadelní představení „Hymna“ na faře v Košicích

[Ukázat prezentaci]

31.12.2017 – mše sv. s poděkováním a prosbou o Boží pomoc do nového roku – farní kostel sv. Aloise

[Ukázat prezentaci]

Vánoční koncert vokální skupiny KrisKros ve farním kostele sv. Aloise, letos s doprovodem beatboxu Jara Cossigy

[Ukázat prezentaci]

Slavnost Narození Páně – půlnoční mše svatá a mše za svítání ve farním kostele v Uhlířských Janovicích

[Ukázat prezentaci] 12►

24. prosince – vigilie slavnosti Narození Páně – mše sv. ve Vavřinci

[Ukázat prezentaci]

Vzdělávací programy pro žáky ZŠ Uhlířské Janovice v KC sv. Jiljí na téma ADVENT a VÁNOCE – Pedagogické centrum Arcibikupství pražského

[Ukázat prezentaci]

Rorátní mše sv. v kostele sv. Jiljí a posezení u společné snídaně

[Ukázat prezentaci]

Advent v kláštěře – 1.advetní neděle

[Ukázat prezentaci] 12►

Výuka náboženství na faře v Košicích – středa 6. prosince 2017

[Ukázat prezentaci]

Mše sv. v kostele Narození Panny Marie Košicích – 1. neděle adventní

[Ukázat prezentaci]

1. neděle adventní – mše sv. v kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

[Ukázat prezentaci]