Fotogalerie

Farní výlet do kláštera premonstrátů v Želivě

[Ukázat prezentaci] 12►

Podzimní prázdniny a oddíl kutnohorských skautek na čestínské faře

[Ukázat prezentaci]

Podzimní prázdniny a oddíl kutnohorských skautek na čestínské faře

[Ukázat prezentaci]

Chrámový sbor na posvícenské mši sv. v Pyšelích

Chrámový sbor doprovázel v neděli 17. září 2017 posvícenskou mši sv. v kostele Povýšení sv. Kříže v Pyšelích. [Ukázat prezentaci]  

Hodkov – mše k sv. Václavu

[Ukázat prezentaci]

Výročí posvěcení farního kostela sv. Aloise v Uhlířských Janovicích – mše svatá

[Ukázat prezentaci]

Poutní mše sv. v kostele sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích

[Ukázat prezentaci]

Slavnost posvěcení kostela sv. Petra a Pavla v Čestíně

[Ukázat prezentaci]

Pouť Pátečníků do Poličan

Pátečníci dne 1. září  putovali do ženského trapistického kláštera v Poličanech. Celý den vydatně pršelo, ale všem poutníkům bylo u Naší Paní nad Vltavou dobře. Příští setkání Pátečníků proběhne první pátek v měsíci říjnu od 9:00 v Komunitním centru sv.Jiljí v Uhlířských Janovicích. [Ukázat prezentaci]

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie ve farním kostele sv. Aloise v Uhl. Janovicích

[Ukázat prezentaci]

Sudějov – poutní mše svaté v kostele sv. Anny a sobotní tvoření v ambitech

[Ukázat prezentaci] 123456►

Poutní slavnost patrona farního kostela v Uhl. Janovicích mše sv. ke cti sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

[Ukázat prezentaci]