Fotogalerie

Svatoanenská pouť v Sudějově 2023 – neděle 30.7. – hlavní poutní mše svatá, ranní poutní mše a modlitba novény ke sv. Anně

Svatoanenská pouť v Sudějově 2023 – sobota 29.7. – poutní mše svatá a odpolední program v ambitech kostela

Svatoanenská pouť v Sudějově 2023 – poutní mše svatá v den slavnosti

Poutní slavnost ke cti sv. Aloise Gonzagy s udílením svátosti biřmování ve farním kostele sv. Aloise a farní den v Komunitním centru sv. Jiljí

10. neděle v mezidobí – mše sv. slavená společně s dětmi a jejich 1. sv. přijímáním ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Slavnost Těla a Krve Páně – mše sv. s Eucharistickým výstavem ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Slavnost Nejsvětější Trojice – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích a v kostele sv. Vavřince ve Vavřinci

Noc kostelů 2023 – farní kostel sv. Aloise, kostel sv. Jiljí a poutní kostel sv. Anny v Sudějově

Slavnost Seslání Ducha Svatého ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Svátek sv. Jana Nepomuckého, vikariátní konference – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

5. neděle velikonoční – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve Vavřinci

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích a v kostele Narození Panny Marie v Košicích