Fotogalerie

Svatoanenská pouť v Sudějově 2019 – sobotní odpolední program v ambitech kostela

Svatoanenská pouť v Sudějově, poutní mše sv. s udílením novokněžského požehnání sobota 27.7.2019

V sobotu 27.7.2019 sloužil poutní mši svatou novokněz P. František Čech

Svatoanenská pouť v Sudějově, mše sv. s udílením novokněžského požehnání 26.7.2019

V den slavnosti sv. Jáchyma a Anny byl celebrantem novokněz P. PhDr. Mgr. Jaroslav Mrňa, Ph.D.

Setkání s poutníky k Božímu Milosrdenství

Poutní slavnost ke cti patrona farního kostela sv. Aloise Gonzagy v Uhlířských Janovicích s udílením 1. sv. přijímání

Janovické slavnosti – Mgr. Vladimír Rišlink – komentované prohlídky kostelů sv. Jiljí a sv. Aloise Gonzagy

Janovické slavnosti – chrámový sbor Alois – společné vystoupení s dětskými pěveckými sbory Červánek a Pampelišky

Slavnost Těla a Krve Páně ve farním kostele

Farní odpoledne v Komunitním centru sv. Jiljí – 16. červen 2019

Setkání rodáků a žehnání opravené kaple Nejsvětější Trojice v Makoluskách

Slavnost seslání Ducha Svatého v kostele Narození Panny Marie v Košicích

Slavnost seslání Ducha Svatého ve farním kostele sv. Aloise