Katecheze

Vánoční a velikonoční katecheze

 V přípravě a v oslavě  svátků Vánoc a Velikonoc je nabízen pro třídní kolektivy čtvrtých a sedmých tříd základních škol modelový projekt na téma: Proč a jak křesťané slaví Vánoce/Velikonoce.

 Jedná se o cca hodinový interaktivní program, v jehož průběhu se děti neobvyklou formou seznámí s vánočním příběhem Narození a s velikonoční zvěstí Nového života. Dozvědí se nejen o významu tradic, které jsou se svátky neoddělitelně spojeny, ale především se dozvědí, jaký mají tyto svátky význam a souvislost se smyslem hodnot jako je důstojnost člověka, ochrana života, věrnost, naděje.

Katecheze nemají evangelizační charakter, ale jde v nich především o zdůraznění křesťanského rozměru života, který je součástí naší evropské kultury.

Katecheze se konají po domluvě v Komunitním centru sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích nebo ve škole.

JUDAISMUS: PÍSMO A TRADICE

V rámci Malé školy náboženství proběhlo druhé setkání. Zabývali jsme se nejstarším monoteistickým náboženstvím – judaismem.

MALÉ NÁHLÉDNUTÍ DO DĚJIN NÁBOŽENSTVÍ

MALÁ ŠKOLA NÁBOŽENSTVÍ
V této první lekci, která byla velmi zajímavá, jsme se dozvěděli mnoho informací o tom, co je to náboženství.

Výukový program pro školy

S nadcházejícími velikonočními svátky proběhl pro třídní kolektivy 4. a 7. tříd interaktivní výukový program na téma: Proč a jak křesťané slaví Velikonoce. Programu se účasnili žáci a učitelé ze ZŠ Uhlířské Janovice a ZŠ Zásmuky. [Ukázat prezentaci] 12►