MALÉ NÁHLÉDNUTÍ DO DĚJIN NÁBOŽENSTVÍ

Malá škola náboženství

Téma – Malé nahlédnutí do dějin náboženství

Přednášející Doc. Dalibor Antalík (Filosofická fakulta UK, Ústav filosofie a religionistiky).

V této první lekci, která byla velmi zajímavá, jsme se dozvěděli mnoho informací o tom, co je to náboženství. Náboženství je jev dynamický, dějinný, má svou minulost, přítomnost a budoucnost, je to jev sociální, je formován též zevnitř, má svou vlastní vnitřní sílu.

  1. Člověk je tvor náboženský. Každý člověk má představy o tom, co ho přesahuje: představy o Bohu, duchovních bytostech, o posmrtné existenci, případně o posmrtné neexistenci, o vzniku světa, o zániku světa, mytických světech, představy o nebi, pekle, očistci, osudu, řádu světa, spáse, záchraně. Od těchto představ jsou odvozovány náboženské normy.
  2. Každý člověk má též náboženské zkušenosti: zážitky při hlasité i tiché modlitbě, liturgickém zpěvu, každý někdy zažil nějaké vnuknutí, inspiraci, náhlý zdroj radosti, ale i pokušení. Náboženské zkušenosti proměňují život člověka.
  3. Člověk pečuje pravidelně a opakovaně o své náboženské zkušenosti a představy. Modlí se, v modlitbě děkuje, prosí, dodržuje náboženské předpisy, zvyky, tradice, přináší oběti, postí se, žehná, prochází iniciačními rituály apod.

Z našich lidských náboženských představ se dostáváme k základnímu dělení: Teistická náboženství (Bůh má podobu Osoby, říkáme jí „Ty“) – monoteistická a polyteistická náboženství.

Neteistická náboženství.

 

 

 


vložil 4. dubna 2016, 20:42
v kategorii FotogalerieKatechezeNezařazené
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Komentáře jsou momentálně uzavřeny, ale můžete se na článek odkazovat ze svého webu.


Comments are closed.