Nezařazené

Farní zpravodaj březen

Nové číslo farního zpravodaje

ADVENT V KLÁŠTEŘE

Na první neděli adventní 27. 11. 2016 proběhla v zásmuckém klášteře akce s názvem Advent v klášteře.

MALÉ NÁHLÉDNUTÍ DO DĚJIN NÁBOŽENSTVÍ

MALÁ ŠKOLA NÁBOŽENSTVÍ
V této první lekci, která byla velmi zajímavá, jsme se dozvěděli mnoho informací o tom, co je to náboženství.

Křížová cesta dětí ze zásmuckého náboženství

V neděli 6. března v 15 h proběhla křížová cesta v kostele sv. Petra a Pavla v Dolních Chvátlinách. Děti namalováním obrázků připravily jednotlivá zastavení. Účatni byli rodiče, lidi místní i z farnosti. [Ukázat prezentaci]

NÁVŠTĚVA KARDINÁLA DOMINIKA DUKY V DOMOVĚ SENIORŮ

V úterý 12. ledna 2016 navštívil kardinál Dominik Duka Domov seniorů v Uhlířských Janovicích.

ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA S PŘEDVÁNOČNÍM PÁSMEM A ADVENTNÍM PŘÍBĚHEM V KOSTELE SV. JILJÍ

V podvečer 4. adventní neděle patřil program v kostele sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích dětem.

VÝROBA BETLÉMŮ PŘI TVOŘIVÝCH VEČERECH

Advent jsme každé úterý na tvořivých večerech prožívali při výrobě betlémů.

VÝLET DĚTÍ Z NABOŽENSTVÍ NA ONDŘEJOVSKOU HVĚZDÁRNU

V rámci výuky náboženství proběhl v sobotu 24. 10. 2015 výlet spojený s návštěvou hvězdárny v Onřejově.

VÝLET DĚTÍ Z NÁBOŽENSTVÍ

O prodlouženém víkendu 8. až 10. května pozval P. Tomáš Kábele děti z náboženství na výlet do Brna. Co všechno prožily, viděly a poznaly se dovíte v červnovém čísle farního Věstníku. [Ukázat prezentaci]

Světový den modlitby, zamyšlení a činů proti obchodu s lidmi

V rámci roku Zasvěceného života je liturgická památka sv. Josefiny Bakhity (8. 2.) světovým dnem modlitby, zamyšlení a činů proti obchodu s lidmi.

Rorátní bohoslužby

Blíží se konec adventu, čas přípravy na Vánoce

Rorátní mše sv. v kostele sv. Jiljí

V adventní době jste srdečně zváni do kostela sv. Jiljí na rorátní mše svaté a hudebně dramatické vystoupení Betlémské putování.