Nezařazené

Nový rok – slavnost Matky Boží Panny Marie – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích a v kostele Narození Panny Marie v Košicích

24.12.2023 – 4. neděle adventní – mše sv. v kostele sv. Jiljí

Porciunkule – poutní mše sv. v klášterním kostele sv. Františka Serafinského v Zásmukách

Pastýřské slovo k Velikonocům

Slavení letošních Velikonoc

Spojme se nyní v této době v modlitbě

Ke krizovému opatření vlády ze dne 15.3.2020

Farní zpravodaj březen

Nové číslo farního zpravodaje

ADVENT V KLÁŠTEŘE

Na první neděli adventní 27. 11. 2016 proběhla v zásmuckém klášteře akce s názvem Advent v klášteře.

MALÉ NÁHLÉDNUTÍ DO DĚJIN NÁBOŽENSTVÍ

MALÁ ŠKOLA NÁBOŽENSTVÍ
V této první lekci, která byla velmi zajímavá, jsme se dozvěděli mnoho informací o tom, co je to náboženství.

Křížová cesta dětí ze zásmuckého náboženství

V neděli 6. března v 15 h proběhla křížová cesta v kostele sv. Petra a Pavla v Dolních Chvátlinách. Děti namalováním obrázků připravily jednotlivá zastavení. Účatni byli rodiče, lidi místní i z farnosti. [Ukázat prezentaci]

NÁVŠTĚVA KARDINÁLA DOMINIKA DUKY V DOMOVĚ SENIORŮ

V úterý 12. ledna 2016 navštívil kardinál Dominik Duka Domov seniorů v Uhlířských Janovicích.