Poutní slavnost ke cti sv. Aloise Gonzagy s udílením svátosti biřmování ve farním kostele sv. Aloise a farní den v Komunitním centru sv. Jiljí

Comments are closed.