Zveme Vás ...
28.07.2019, 18:00

Pozvání na pouť ke sv. Anně do Sudějova

Již proběhlo ...

Zpravodaj farnosti – červenec 2019

Poutní slavnost ke cti patrona farního kostela sv. Aloise Gonzagy v Uhlířských Janovicích s udílením 1. sv. přijímání

Janovické slavnosti – Mgr. Vladimír Rišlink – komentované prohlídky kostelů sv. Jiljí a sv. Aloise Gonzagy

Janovické slavnosti – chrámový sbor Alois – společné vystoupení s dětskými pěveckými sbory Červánek a Pampelišky

Slavnost Těla a Krve Páně ve farním kostele

Farní odpoledne v Komunitním centru sv. Jiljí – 16. červen 2019

Setkání rodáků a žehnání opravené kaple Nejsvětější Trojice v Makoluskách

Pozvání na pouť ke sv. Anně do Sudějova

Slavnost seslání Ducha Svatého v kostele Narození Panny Marie v Košicích

Slavnost seslání Ducha Svatého ve farním kostele sv. Aloise

Noc kostelů 2019

Zpravodaj farnosti – červen 2019