Zveme Vás ...
31.12.2020, 23:50

!! Covid-19 – aktuální opatření !!

31.12.2020, 23:55

Adventní mše svaté

31.12.2020, 23:56

Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska

Již proběhlo ...

Zpravodaj farnosti prosinec 2020

Adventní mše svaté

Červená středa v kostele sv. Aloise

Slavnost Ježíše Krista Krále – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska

Památka Věrných zemřelých – pobožnost za zemřelé na hřbitově v Uhlířských Janovicích a večerní mše sv. ON-LINE

Slavnost Všech svatých – mše sv. on-line z farního kostela sv. Aloise

Zpravodaj farnosti – listopad 2020

Misijní neděle 2020

!! Covid-19 – aktuální opatření !!

Žehnání zvířat – zakončení Doby stvoření na svátek sv. Františka z Assisi

Slavnost posvěcení kostela sv. Mikuláše – Vidice