Zveme Vás ...
26.07.2020, 23:55

Svatoanenská pouť v Sudějově

27.08.2020, 23:55

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje s účinností od 11. července a prohlášení biskupů k nákaze COVID-19 ze dne 7. července 2020

27.08.2020, 23:56

Do kostela opět s rouškou – od 11. července 2020 na uzemí obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav

Již proběhlo ...

Do kostela opět s rouškou – od 11. července 2020 na uzemí obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje s účinností od 11. července a prohlášení biskupů k nákaze COVID-19 ze dne 7. července 2020

Svatoanenská pouť v Sudějově

Farní odpoledne 21. června 2020

Slavnost ke cti patrona farního kostela sv. Aloise Gonzagy v Uhlířských Janovicích

Zpravodaj farnosti – červenec 2020

Léto v Rožmitále pod Třemšínem

Slavnost Těla a Krve Páně a 1. sv. přijímání

Noc kostelů 2020

Svatodušní vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého

Zpravodaj farnosti – červen 2020

Slavnost Nenebevstoupení Páně, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise