Zveme Vás ...
31.12.2024, 15:30

Březnové bohoslužby 2024

31.12.2024, 16:00

Pouť ke sv. Valentinu

31.12.2024, 17:00

Filmana – nová streamovací platforma s křesťanskými filmy

Již proběhlo ...

Zpravodaj farnosti březen 2024

Popeleční středa – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

6. neděle v mezidobí – Světový den nemocných, mše sv. a slavení svátosti pomazání nemocných ve farním kostele sv. Aloise

Svátek Uvedení Páně do chrámu, mše sv. s žehnáním svící a s adorací ve farním kostele sv. Aloise

Setkání s klienty Domova seniorů Uhlířské Janovice v Komunitním centru sv. Jiljí

Březnové bohoslužby 2024

Zpravodaj farnosti únor 2024

Neděle Božího slova – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise a v kostele Narození P. Marie v Košicích

Tříkrálová sbírka 2024

Filmana – nová streamovací platforma s křesťanskými filmy

Pouť ke sv. Valentinu

Mše sv. s kytarovým doprovodem a s koledami v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Zásmukách a setkání a scénka „Mudrci z východu“ v Komunitním centru sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích