Zveme Vás ...
31.03.2023, 23:00

Březnové bohoslužby

22.04.2023, 23:49

Oslavy 1050. výročí založení pražského biskupství

29.04.2023, 23:56

Pozvání na pouť za duchovní povolání

Již proběhlo ...

Zakončení občanského roku – na poděkování Bohu s prosbou o požehnání do nového roku, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa – mše sv. s obnovou manželských slibů ve farním kostele

Zpravodaj farnosti leden 2023

Vánoční koncert vokální skupiny KRISKROS ve farním kostele sv. Aloise

Svátek sv. Jana apoštola a evangelisty – žehnání vína při mši svaté ve farním kostele sv. Aloise

Svátek sv. Štěpána – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Slavnost Narození Páně – mše sv. za svítání ve farním kostele sv. Aloise

Půlnoční mše svatá ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Vigilie slavnosti Narození Páně – kostel Narození Panny Marie v Košicích

Rorátní mše svaté v kostele sv. Jiljí

Poutní mše sv. ke cti sv. Mikuláše v kostele sv. Mikuláše ve Vidicích

3. neděle adventní, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise