Zveme Vás ...
30.04.2021, 23:49

!! covid-19 – aktuální opatření duben 2021 !!

30.04.2021, 23:50

Výzva biskupů ke sčítání lidu

30.04.2021, 23:55

Velikonoční triduum 2021

Již proběhlo ...

Zpravodaj farnosti březen 2021

Popeleční středa 17.2.2021, mše svaté ve farním kostele sv. Aloise

Svátek Uvedení Páně do chrámu, mše s žehnáním svící ve farním kostele sv. Aloise

Zpravodaj farnosti únor 2021

Neděle Božího slova – 3. neděle v mezidobí

Svátek Křtu Páně – mše sv. v kostele sv. Aloise

Slavnost Zjevení Páně – mše svaté s žehnáním vody, kadidla a křídy – farní kostel sv. Aloise Gonzagy

1.1.2020 Slavnost Matky Boží Panny Marie, mše sv. v kostele sv. Aloise

31.12.2020 farní kostel sv. Aloise – mše svaté na začátku občanského roku – s prosbou o Boží pomoc do nového roku a s poděkováním za uplynulý rok

Svátek Sv. Rodiny a obnova manželských slibů – mše svaté ve farním kostele sv. Aloise

Svátek sv. Štěpána, mše sv. v kostele sv. Aloise

Slavnost Narození Páně – mše svatá ve farním kostele sv. Aloise a v kostele Narození Panny Marie v Košicích