Zveme Vás ...
30.06.2023, 23:00

Mše svaté v měsíci červnu

30.06.2023, 23:58

Slavnosti Korunovace Panny Marie Čáslavské

31.12.2023, 19:00

Televizní pořad pro děti

Již proběhlo ...

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, mše sv. v kostele sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích

2. neděle adventní, mše sv. v kostele sv. Vavřince ve Vavřinci

Zpravodaj farnosti prosinec 2022

1. neděle adventní, mše sv. s žehnáním adventních věnců ve farním kostele sv. Aloise

Slavnost Ježíše Krista Krále 20.11.2022, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Poutní zájezd k Paladiu země české a k sv. Václavu do Staré Boleslavi

Martinská peroutka a poutní mše sv. ke cti sv. Martina v Petrovicích

Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Uhlířských Janovicích

Zpravodaj farnosti listopad 2022

Doba stvoření a programy pro děti

Národní svatováclavská pouť 2022

Poutní mše sv. ke cti sv. Václava v Hodkově