Zveme Vás ...
31.12.2024, 12:03

Oznámení

31.12.2024, 16:00

Newsletter Pražské arcidiecéze

31.12.2024, 17:00

Filmana – nová streamovací platforma s křesťanskými filmy

Již proběhlo ...

Nový rok – slavnost Matky Boží Panny Marie – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích a v kostele Narození Panny Marie v Košicích

31. 12. 2023 – Divadlo na faře v Košicích

Mše sv. „Na začátku občanského roku“ s poděkováním a prosbou o Boží pomoc do nového roku ve farním kostele sv. Aloise

Svátek Sv. Rodiny – mše svaté s obnovou manželských slibů v Uhlířských Janovicích a v Košicích

Vánoční koncert vokální skupiny KrisKros

Zpravodaj farnosti leden 2024

Slavnost Narození Páně – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise Gonzagy a 1. sv. přijímání

Vánoční bohoslužby v kostele Narození P. Marie v Košicích

Půlnoční mše svatá ve farním kostele sv. Aloise Gonzagy v Uhlířských Janovicích

24.12.2023 – 4. neděle adventní – mše sv. v kostele sv. Jiljí

Rorátní mše svaté v kostele sv. Jiljí

Adventní a vánoční programy v Komunitním centru sv. Jiljí pro děti ze ZŠ Uhlířské Janovice