Zveme Vás ...
31.03.2023, 23:00

Březnové bohoslužby

22.04.2023, 23:49

Oslavy 1050. výročí založení pražského biskupství

29.04.2023, 23:56

Pozvání na pouť za duchovní povolání

Již proběhlo ...

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, mše sv. v kostele sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích

2. neděle adventní, mše sv. v kostele sv. Vavřince ve Vavřinci

Zpravodaj farnosti prosinec 2022

1. neděle adventní, mše sv. s žehnáním adventních věnců ve farním kostele sv. Aloise

Slavnost Ježíše Krista Krále 20.11.2022, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Poutní zájezd k Paladiu země české a k sv. Václavu do Staré Boleslavi

Martinská peroutka a poutní mše sv. ke cti sv. Martina v Petrovicích

Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Uhlířských Janovicích

Zpravodaj farnosti listopad 2022

Doba stvoření a programy pro děti

Národní svatováclavská pouť 2022

Poutní mše sv. ke cti sv. Václava v Hodkově