Přednáška o Bl. Karlu I. Rakouském a pouť do Staré Boleslavi

V pátek 28. října 2016 jsme vyrazili na farní výlet do Staré Boleslavi. Vydali jsme se na pouť za Palladiem země české, sv. Václavem, bl. Karlem I. Rakouským a ke Svaté bráně Roku Milosrdenství. V předvečer naší pouti se konala v Komunitním centru sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích přednáška o Staré Boleslavi a blahoslaveném císaři a králi Karlu I. Rakouském. O tomto panovníkovi, posledním z českých králů, který je po boku sv. Václava druhým panovníkem českých zemí, který došel blahoslavenství, nám vyprávěl PhDr. Milan Novák, rytíř papežského Řádu sv. Řehoře Velikého. Ve Staré Boleslavi jsme slavili mši sv. v bazilice Nanebevzetí P. Marie, modlili se před Palladiem země české, prohlédli si staroboleslavské chrámy, modlili se v kryptě baziliky sv. Václava a prosili sv. Václava o přímluvu. Poobědvali jsme a nabrali další síly  ve výborné místní restauraci V Pivovaře. Na závěr pouti jsme zavítali na zámek v Brandýse nad Labem.


vložil 30. října 2016, 19:33
v kategorii Fotogalerie
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Komentáře jsou momentálně uzavřeny, ale můžete se na článek odkazovat ze svého webu.


Comments are closed.