Rorátní mše svaté v kostele sv. Jiljí

Rorátní mše sv. v kostele sv. Jiljí a slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

„Rosu dejte, nebesa, shůry …“
V adventní době se scházíme vždy ve čtvrtek brzy ráno v kostele sv. Jiljí ke slavení rorátních mší svatých ke cti Panny Marie. Odkazujeme se k nádherné tradici předků, abychom za svítání prožili duchovní chvíle s neopakovatelnou atmosférou. Po mši svaté pak ještě chvíli posedíme v teple u společné snídaně v Komunitním centru sv. Jiljí.

„Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“
Ve čtvrtek 8. prosince jsme v této ranní hodině slavili slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, první slavnost v liturgickém roce.


vložil 13. prosince 2016, 8:28
v kategorii Fotogalerie
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Komentáře jsou momentálně uzavřeny, ale můžete se na článek odkazovat ze svého webu.


Comments are closed.