Zveme Vás ...
29.07.2018, 12:00
275B46FE-8222-4B4E-9A7E-A4BDE901ECB4

Svatoanenská pouť v Sudějově 2018

Přijměte srdečné  pozvání  do Sudějova – poutní mše svaté ve čtvrtek, v sobotu a v neděli! V sobotu 28.7. Od 11 h bude komentovaná prohlídka kostela a odpoledne tvořivý program v ambitech kostela:)  

09.03.2019, 0:00

JUBILEJNÍ ROK SV. ALOISE GONZAGY

SV. ALOIS GONZAGY – patron mládeže a studentů, duchovní pomocník při volbě životního povolání a přímluvce při nakažlivých chorobách ( lidí trpících AiDS)

09.03.2019, 0:00
DBA8EF81-F9C2-469E-AA23-2339C8BDE59F

JUBILEJNÍ ROK SV. ALOISE GONZAGY

Sv. Alois Gonzagy

Již proběhlo ...

Farní věstník, 6/2012

Farní věstník – 6/2012 ke stažení zde.

Zápis pastorační rady ze dne 16. 11. 2012

Počáteční modlitba za zdar všeho budoucího, co nás v době adventní a vánoční čeká. Představení Lukáše Hrabánka pastoračního asistenta v Kolíně, který bude zajišťovat bohoslužby slova v Zásmukách a ve Vavřinci. Mše sv. v Zásmukách a ve Vavřinci bude slavena P. Kamilem každou třetí neděli v měsíci, pan Lukáš Hrabánek povede bohoslužbu slova v Čestíně a Košicích. Informace od Dušana Šustka o sudějovské […]

Farní věstník, 5/2012

Farní věstník – 5/2012 ke stažení zde.

Farní věstník, 4/2012

Farní věstník -4/2012 ke stažení zde.

Zápis pastorační rady ze dne 24. 8. 2012

Výuka náboženství začne po vytvoření skupin dětí. Plánují se tři skupiny, čas bude upřesněn: 1. – 3. třída – vyučuje P. Kamil ve středu kolem 13 hodiny 4. – 6. třída – vyučuje Markéta Havrdová ve středu kolem 13 hodiny 7. – 9. třída – vyučuje Markéta Havrdová v pátek 1/14 dní od 16:00 do 17:30. Vyučuje se v Komunitním centru sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích. Markéta Havrdová nastoupila […]

Setkání pastorační rady ze dne 8. 6. 2012

Seznámení s kritérii rozdělování jednotlivých proběhlých činností ve farnosti. Aktivity se dělí na základní, bez kterých se farnost neobejde, (bohoslužby, katecheze, modlitby breviáře, modlitby rodičů za jejich děti, výuka náboženství…), pak na volnější aktivity, které jsou nabízeny i veřejnosti (filmový klub, přednášky, koncerty…), dále na nadstavbové aktivity s přesahem ven z farnosti (Noc kostelů, Cesta sedmi kostelů…). Informace od […]

Volby do pastorační rady farnosti

V neděli 1. dubna 2012 proběhly volby do pastorační rady farnosti. Navrženo bylo 43 kandidátů, z toho kandidaturu přijalo 18 kandidátů. Voleb se účastnilo celkem 95 voličů. Do pastorační rady byli vámi zvoleni tito kandidáti: Marie Jirásková(Uhl. Janovice), Radek Mašín (Uhl. Janovice), Valérie Řezníčková (Dolní Chvátliny), Martin Havrda (Čestín), Dušan Šustek (Košice). Farářem P. Kamilem […]

Farní věstník, 3/2012

Farní věstník -3/2012 ke stažení zde.

Farní věstník, 2/2012

Farní věstník -2/2012 ke stažení zde.

Farní věstník, 1/2012

Farní věstník -1/2012 ke stažení zde.

Farní věstník, 6/2011

Farní věstník, 5/2011

Farní věstník -5/2011 ke stažení zde.