Zveme Vás ...
31.01.2021, 23:55

!! covid-19 – aktuální opatření od 27. 12. !!

30.04.2021, 23:50

Tříkrálová sbírka 2021

Již proběhlo ...

Svátek Křtu Páně – mše sv. v kostele sv. Aloise

Slavnost Zjevení Páně – mše svaté s žehnáním vody, kadidla a křídy – farní kostel sv. Aloise Gonzagy

1.1.2020 Slavnost Matky Boží Panny Marie, mše sv. v kostele sv. Aloise

31.12.2020 farní kostel sv. Aloise – mše svaté na začátku občanského roku – s prosbou o Boží pomoc do nového roku a s poděkováním za uplynulý rok

Svátek Sv. Rodiny a obnova manželských slibů – mše svaté ve farním kostele sv. Aloise

Svátek sv. Štěpána, mše sv. v kostele sv. Aloise

Slavnost Narození Páně – mše svatá ve farním kostele sv. Aloise a v kostele Narození Panny Marie v Košicích

Vigilie slavnosti Narození Páně – farní kostel sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Zpravodaj farnosti leden 2021

4. neděle adventní – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Rorátní mše svaté v kostele sv. Jiljí

3. neděle adventní – mše sv. v kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích