Zveme Vás ...
13.04.2020, 9:09

Slavení letošních Velikonoc

     

13.04.2020, 9:10

Spojme se nyní v této době v modlitbě

13.04.2020, 9:11

Pastýřské slovo k Velikonocům

           

Již proběhlo ...

Ke krizovému opatření vlády ze dne 15.3.2020

Zpravodaj farnosti duben 2020

Popeleční středa, mše svatá ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Zpravodaj farnosti březen 2020

Předpostní setkání naší farnosti v Komunitním centru sv. Jiljí

Mše sv. ve farním kostele a Pomazání nemocných při příležitosti svátku Panny Marie Lurdské a Světového dne nemocných

Svátek Uvedení Páně do chrámu – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise Gonzagy

3. neděle v mezidobí – Neděle Božího slova – mše sv. v kostele Narození Panny Marie v Košicích

3. neděle v mezidobí – Neděle Božího slova – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Zpravodaj farnosti únor 2020

Tříkrálová sbírka 2020

Prvňáčci ze ZŠ Uhlířské Janovice a Zpívání u jesliček