Zveme Vás ...
21.10.2018, 18:00

Pastorační rada farnosti- kandidáti

volby pří bohoslužbách 20.-21. 10.2018

11.11.2018, 12:00
10B86430-2D10-4FC0-9C9B-62832B543F45

Martinská peroutka – 10. 11. od 15 h

Srdečné Martinské pozvání na tradiční peroutku!  

09.03.2019, 0:00

JUBILEJNÍ ROK SV. ALOISE GONZAGY

SV. ALOIS GONZAGY – patron mládeže a studentů, duchovní pomocník při volbě životního povolání a přímluvce při nakažlivých chorobách ( lidí trpících AiDS)

Již proběhlo ...

Poutní slavnost ke cti sv. Václava – Horní Kruty

[Ukázat prezentaci]

Slavnost posvěcení kostela sv. Mikuláše ve Vidicích

[Ukázat prezentaci]

Stará Boleslav – NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ 2018

[Ukázat prezentaci]

Zpravodaj farnosti říjen 2018

nový zpravodaj říjen 2018

Pouť vietnamské katolické komunity k oslavě sv. Matouše ve farním kostele v Uhlířských Janovicích

oslava sv. Matouše

Slavnost posvěcení farního poutního kostela sv. Aloise – Uhlířské Janovice

kostel sv. Aloise

Poutní slavnost ke cti sv. Jiljí – Uhlířské Janovice

[Ukázat prezentaci]

Zpravodaj farnosti září 2018

farní zpravodaj září

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – mše svatá a žehnání růží ve farním kostele

[Ukázat prezentaci]

Zpravodaj farnosti – srpen 2018

zpravodaj farnosti srpen

Sudějovská pouť- hlavní poutní mše svatá – neděle 29.7.

Poutní mši svatou celebroval P. Thlic. Bc. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, generální sekretář ČBK [Ukázat prezentaci]

Sudějovská pouť – neděle 29.7 – poutní mše svatá

[Ukázat prezentaci] Poutní mše svatá spojená s novokněžským požehnáním, celebroval P.Mgr. Dmytro Romanovký, kaplan římskokatolické farnosti Kutná Hora