Zveme Vás ...
30.11.2019, 23:55

„Nezapomeňme“- 17. listopad jako svátek svobody

17. listopadu 2019 v 17 hodin a 11 minut se rozezní kostelní zvony na připomínku 30 let od pádu komunistického režimu.

30.11.2019, 23:56

Červená středa – setkání na podporu pronásledovaných pro víru – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Již proběhlo ...

Martinská peroutka na faře v Čestíně a mše sv. v kostele sv. Martina v Petrovicích II

Památka všech věrných zemřelých, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise a pobožnost za zemřelé u křížku na místním hřbitově

Slavnost Všech svatých, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Poutní zájezd s P. Václavem Nekolným do jeho rodné karlínské farnosti a na Vyšehrad

Zpravodaj farnosti listopad 2019

Misijní neděle 20.10.2019 – mše sv. v kostele Narození P. Marie v Košicích

Misijní neděle 20.10.2019 – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise Gonzagy

Vikariátní konference – mše sv. v kostele sv. Jiljí

Misijní perníkaření – zdobení misijních perníčků v Makovici a při setkání Pátečníků

Misijní perníkaření – pečení misijních perníčků 1. října 2019

Setkání ve znamení sv. Václava u příležitosti životního jubilea – posezení v refektáři zásmuckého kláštera

Nový zvon Václav v kostele sv. Václava v Hodkově