Zveme Vás ...
31.07.2022, 23:59

Svatoanenská pouť v Sudějově

31.12.2022, 19:50

Duchovní péče v oblastní nemocnici Kolín

31.12.2022, 20:00

Výzva k modlitbě a postu za mír na Ukrajině

Již proběhlo ...

Poutní slavnost ke cti Narození sv. Jana Křtitele v Krsovicích

Farní odpoledne v Komunitním centru sv. Jiljí – 19.6.2022

Zpravodaj farnosti červenec 2022

Slavnost Těla a Krve Páně – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Noc kostelů 10. 6. 2022

Slavnost Seslání Ducha svatého – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Slavnost Nanebevstoupení Páně – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Zásmukách

Zpravodaj farnosti červen 2022

Svátek sv. Jana Nepomuckého – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

4. neděle velikonoční – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Poutní slavnost ke cti sv. Jiří v Malejovicích

Zpravodaj farnosti květen 2022