Zveme Vás ...
31.12.2024, 12:03

Oznámení

31.12.2024, 15:30

Noc kostelů 2024

31.12.2024, 16:00

Newsletter Pražské arcidiecéze

Již proběhlo ...

Zpravodaj farnosti květen 2024

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – mše sv. s žehnáním pokrmů ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích a v kostele Narození P. Marie v Košicích

Zpravodaj farnosti duben 2024

 

Velikonoční vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně s udílením iniciačních svátostí – křtu, biřmování a euchariste, farní kostel sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Bílá sobota – modlitba Ranních chval z Denní modlitby církve spojená s obřady katechumenátu ve farním kostele sv. Aloise

Velkopáteční obřady ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Zelený čtvrtek – večerní mše na památku Večeře Páně – farní kostel sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Květná neděle – mše sv. s žehnáním ratolestí ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Květná neděle – mše sv. s žehnáním ratolestí v kostele Narození P. Marie v Košicích

Slavnost sv. Josefa – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

4. neděle postní, mše sv. s obřadem pověření mimořádného služebníka eucharistie v kostele Narození P. Marie v Košicích

Zpravodaj farnosti březen 2024