Zveme Vás ...
26.05.2016, 17:30
Plakátek slavnost Těla a Krve Páně-page-0

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Jste srdečně zváni.

28.05.2016, 18:00
Biblické hodiny pokračování

BIBLICKÉ HODINY A MŠE ZAMĚŘENÁ NA RODIČE A DĚTI

Rádi bychom Vás opět pozvali na biblické hodiny konané jednou měsíčně na sudějovské faře.

29.05.2016, 17:30
2016-05-koncert-A4-email

MÁJOVÁ POBOŽNOST A PODVEČERNÍ KONCERT V ZÁSMUCKÉM KLÁŠTEŘE

Přijměte v neděli 29. května 2016 od 17:30 pozvání do klášterního kostela Stigmatizace sv. Františka a kláštera v Zásmukách na májovou pobožnost a následný koncert.

Již proběhlo ...

ÚSPĚŠNÉ ZAKONČENÍ MALÉ ŠKOLY NÁBOŽENSTVÍ

Čtvrtou přednáškou o Koránu – svaté knize islámu, kterou velmi poutavým způsobem přednášel Doc. Pavel Hošek, Th.D., byla zakončena Malá škola náboženství.

OSLAVA SVÁTKU MATEK

O druhé květnové neděli jsme v naší farnosti popřáli k svátku našim maminkám.

CESTA POKRAČOVALA DO HODKOVA

V sobotu 7. května 2016 jsme se opět v rámci Cesty sedmi kostelů vydali na pouť. Po roce jsme navštívili kostel sv. Václava v Hodkově.

MALÁ ŠKOLA NÁBOŽENSTVÍ – KNIHY NOVÉHO ZÁKONA

Třetí setkání v rámci Malé školy náboženství bylo věnováno křesťanství, konkrétně utváření knih Nového zákona a formování křeťanského náboženství v kontextu řecké vzdělanosti

JUDAISMUS: PÍSMO A TRADICE

V rámci Malé školy náboženství proběhlo druhé setkání. Zabývali jsme se nejstarším monoteistickým náboženstvím – judaismem.

CESTA SEDMI KOSTELŮ POKRAČOVALA DO ŽÍŠOVA

V sobotu 9. dubna 2016 jsme putovali v rámci Cesty sedmi kostelů do kostela sv. Mikuláše v Žíšově.

MALÉ NÁHLÉDNUTÍ DO DĚJIN NÁBOŽENSTVÍ

MALÁ ŠKOLA NÁBOŽENSTVÍ
V této první lekci, která byla velmi zajímavá, jsme se dozvěděli mnoho informací o tom, co je to náboženství.

FARNÍ VĚSTNÍK 2/2016

Nové číslo farního Věstníku

VELIKONOČNÍ PROGRAM PRO 4. A 7. TŘÍDY ZŠ

S blížícími se velikonočními svátky probíhá pro třídní kolektivy 4. A 7. tříd ZŠ uHLÍŘSKÉ jANOVICE A zÁSMUKY program na téma „Proč a jak křesťané slaví Velikonoce.“

Křížová cesta dětí ze zásmuckého náboženství

V neděli 6. března v 15 h proběhla křížová cesta v kostele sv. Petra a Pavla v Dolních Chvátlinách. Děti namalováním obrázků připravily jednotlivá zastavení. Účatni byli rodiče, lidi místní i z farnosti. [Ukázat prezentaci]

UVNITŘ A VNĚ

Do bývalého františkánského kláštera v Zásmukách se 13. února 2016 opět vrátili poutníci, umělci, pedagogové, žáci, studenti a skauti, aby připomněli svou tvorbou na téma UVNITŘ A VNĚ

POUTÍ CESTY SEDMI KOSTELŮ DO ZÁSMUK

V sobotu 13. února 2016 jsme v rámci Cesty sedmi kostelů putovali do bývalého františkánského kláštera kláštera v Zásmukách.