Zveme Vás ...
04.07.2021, 23:54

Svatoprokopská pouť na obnovené Sázavě

31.07.2021, 23:55

Dobré hospodaření pro dílo Boží – výhledy na léta 2021-2025

31.07.2021, 23:56

Vlčí doupě – videa pro děti s poselstvím

Již proběhlo ...

Slavnost Těla a Krve Páně – farní kostel sv. Aloise

Noc kostelů 2021

Zpravodaj farnosti červen 2021

Slavnost Seslání Ducha svatého, farní kostel sv. Aloise

Slavnost Nanebevstoupení Páně, mše sv. v kostele sv. Aloise

Zpravodaj farnosti květen 2021

Poutní slavnost ke cti sv. Jiří v Malejovicích

Svátek sv. Vojtěcha, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

2. neděle velikonoční – Božího milosrdenství – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – farní kostel sv. Aloise

Velikonoční vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně – farní kostel sv. Aloise

Velký pátek – Velkopáteční obřady

Farní kostel sv. Aloise Gonzagy v Uhlířských Janovicích Kostel sv. Vavřince ve Vavřinci