Zveme Vás ...
28.10.2019, 23:59

Poutní zájezd farnosti do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně

Již proběhlo ...

Misijní perníkaření – pečení misijních perníčků 1. října 2019

Setkání ve znamení sv. Václava u příležitosti životního jubilea – posezení v refektáři zásmuckého kláštera

Nový zvon Václav v kostele sv. Václava v Hodkově

Poutní slavnost ke cti sv. Václava – Horní Kruty

Kamenolhotské posvícení a požehnání nového zvonu v kapličce

Národní svatováclavská pouť 2019 – poutní mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi

Zpravodaj farnosti říjen 2019

Pouť Vietnamské katolické komunity ke cti sv. Matouše

Poutní slavnost ke cti Narození Panny Marie – Košice

Slavnost posvěcení farního kostela sv. Aloise – Uhlířské Janovice

Poutní slavnost ke cti sv. Jiljí v kostele sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích

Zpravodaj farnosti – září 2019

                                                                                                                […]