Zveme Vás ...
24.12.2022, 22:00

Bohoslužby v době adventní

31.12.2022, 23:58

Vánoční a novoroční bohoslužby

31.12.2022, 23:59

Vánoční koncert vokální skupiny KRISKROS

Již proběhlo ...

Zpravodaj farnosti prosinec 2022

Poutní zájezd k Paladiu země české a k sv. Václavu do Staré Boleslavi

Martinská peroutka a poutní mše sv. ke cti sv. Martina v Petrovicích

Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Uhlířských Janovicích

Zpravodaj farnosti listopad 2022

Doba stvoření a programy pro děti

Národní svatováclavská pouť 2022

Poutní mše sv. ke cti sv. Václava v Hodkově

Zpravodaj farnosti říjen 2022

 

Svátek Povýšení svatého kříže – Eucharistický tichý výstav „Za mír na Ukrajině“ a mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Poutní mše svatá ke cti sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích

Zpravodaj farnosti září 2022