Zveme Vás ...
30.11.2018, 23:00

Pobožnosti na hřbitovech v listopadu

listopad v naší farnosti

01.12.2018, 18:00
adventní dílny 2018

Adventní tvoření – v čestínské sokolovně

Přijďte si umotat adventní věnec a vyzkoušet spoustu dalšího tvoření …pro malé i velké…

02.12.2018, 16:00
Advent zásmuky 2018

Advent v klášteře – první adventní neděle odpoledne

Přijďte…

Již proběhlo ...

Martinská peroutka na čestínské faře

[Ukázat prezentaci]

Památka Věrných zemřelých – pobožnost na hřbitově a mše sv. a adorace s požehnáním ve farním kostele v Uhlířských Janovicích

[Ukázat prezentaci]

Slavnost Všech svatých va farním kostele sv. Aloise Gonzagy v Uhlířských Janovicích

[Ukázat prezentaci]

Program pro žáky ZŠ o farním kostele a o sv. Aloisi Gonzagovi „Po kom se jmenuje kostel v našem městě“

[Ukázat prezentaci] 123►

Farní zpravodaj listopad 2018

Zpravodaj farnosti listopad 2018 Unable to display PDFClick here to download

Poutní slavnost ke cti sv. Václava – Horní Kruty

[Ukázat prezentaci]

Slavnost posvěcení kostela sv. Mikuláše ve Vidicích

[Ukázat prezentaci]

Stará Boleslav – NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ 2018

[Ukázat prezentaci]

Zpravodaj farnosti říjen 2018

nový zpravodaj říjen 2018

Pouť vietnamské katolické komunity k oslavě sv. Matouše ve farním kostele v Uhlířských Janovicích

oslava sv. Matouše

Slavnost posvěcení farního poutního kostela sv. Aloise – Uhlířské Janovice

kostel sv. Aloise

Poutní slavnost ke cti sv. Jiljí – Uhlířské Janovice

[Ukázat prezentaci]