Zveme Vás ...
27.05.2018, 18:00
A11A9090-9FA6-45DB-9706-F9BF718D52DF

Pastorační návštěva v naší farnosti – J.Ex.Mons. Václava Malého, pomocného biskupa pražského

Srdečné pozvání na slavnostní mše svaté v kostele sv. Aloise ve čtvrtek 3.května od 17.30 a  v neděli 27. května od 10 h – mśe svatá s udílenim svátostí biřmování.  A následovat bude FARNÍ NEDĚLE  na zahradě komunitního centra sv. Jiljí 🙂  Všichni jsou srdečné zváni na společné setkání.  

27.05.2018, 23:00
FCE8675E-A59A-4285-842C-B8EFF20B4351

Noc kostelů 2018 – 25. května

Nenechte si ujít Noc kostelů – v naší farnosti bude probíhat v Uhlířských Janovicích, Sudějově, Svatém Janu t. Krsovicích, Petrovicích II. Můžete využít i autobus, kterým se na jednotlivá místa dostanete.

31.05.2018, 18:00
A610E9FC-02F0-4739-A861-D97F0D7665FC

Mariánské májové slavnosti v naší farnosti

Již proběhlo ...

Zpravodaj farnosti květen 2018

zpravodaj farnosti květen Unable to display PDFClick here to download

Komunitní centrum sv. Jiljí – Velikonoční program kutnohorské scholy Kusch pro nejmenší školáky

Kusch – velikonoční program pro školáky

Neděle Božího Milosrdenství, mši sv. doprovázel staroboleslavský Chrámový sbor Václav

[Ukázat prezentaci]

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – farní kostel sv. Aloise

[Ukázat prezentaci]

Velikonoční vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

[Ukázat prezentaci] 123►

Velkopáteční obřady ve farním kostele

[Ukázat prezentaci] 12►

Zelený čtvrtek – večerní mše na památku Večeře Páně

[Ukázat prezentaci] 12►

Velikonoční divadelní představení dětí ze ZŠ Uhlířské Janovice s názvem Poslední večeře

Divadelní představení ve sv. Jiljí

Zpravodaj farnosti duben 2018

zpravodaj farnosti duben

Květná neděle – mše sv. s žehnání ratolestí, průvod s ratolestmi z kostela sv. Jiljí do farního kostela sv. Aloise

[Ukázat prezentaci] 12►

Velikonoční programy pro děti ze ZŠ

[Ukázat prezentaci]

Zpravodaj farnosti – březen 2018

zpravodaj farnosti březen 2018