Zveme Vás ...

Není naplánovaná žádná akce

Omlouváme se, ale momentálně nejsou naplánované žádné akce. V případě nejasností sledujte farní nástěnku ve Vašem kostele.

Již proběhlo ...

Květná neděle – žehnání ratolestí v kostele sv. Jiljí a průvod s ratolestmi do farního kostela na mši sv.

Programy pro školy v KC sv. Jiljí a v kostele sv. Aloise – Velikonoce

5. neděle postní – poslední skrutinium a předání pokladu víry

[Ukázat prezentaci]    

Zpravodaj farnosti – duben 2019

Postní doba – čas očišťování a zasvěcování, mše sv. ve farním kostele

[Ukázat prezentaci]

Zakončení roku sv. Aloise Gonzagy – slavnostní mše svatá ve farním kostele a setkání v komunitním centru

[Ukázat prezentaci] 123►

Popeleční středa – mše sv. s udílením popelce ve farním kostele sv. Aloise

[Ukázat prezentaci]

Neděle 24.2.2019 – odpolední setkání v komunitním centru s programem o farním kostele a o sv. Aloisi Gonzagovi „Po kom se jmenuje kostel v našem městě“

[Ukázat prezentaci]

Zpravodaj farnosti – březen 2019

Nový zpravodaj farnosti – březen

Svátek Uvedení Páně do chrámu – mše sv. s žehnáním svící ve farním kostele sv. Aloise

[Ukázat prezentaci]

Farní zpravodaj únor 2019

farní zpravodaj únor

Štědrý den v Čestíně – bohoslužba slova

[Ukázat prezentaci]