Zveme Vás ...
25.03.2018, 15:00

Postní duchovní obnova a křížové cesty v našich kostelích

Postní duchovní obnova a křížové cesty v naší farnosti

28.03.2018, 17:30

Divadelní představení “ Poslední večeře “ v kostele sv. Jiljí – 28.3.

Velikonoční divadelní představení

Již proběhlo ...

Zpravodaj farnosti – březen 2018

zpravodaj farnosti březen 2018

Popeleční středa – mše sv. ve farním kostele

[Ukázat prezentaci]

Komunitní centrum sv. Jiljí – Víkendové odpoledne před začátkem postní doby

[Ukázat prezentaci]

Svátek Uvedení Páně do chrámu, mše sv. s žehnáním svící ve farním kostele

[Ukázat prezentaci]

Zpravodaj farnosti – únor

zpravodaj farnosti ůnor

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka 2018 – výsledek a poděkování Ve dnech 1. – 14. ledna 2018 probíhalo v naší farnosti opět koledování tříkrálových koledníků. Díky štědrosti a pochopení všech dárců a obětavosti malých i velkých koledníků činí vybraná částka v naší farnosti celkem 19.752,- Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli, a koledníkům za jejich nasazení a obětavost. Na […]

Tři králové v kostele sv. Petra a Pavla v Čestíně

[Ukázat prezentaci]

Tři králové v Domově seniorů

[Ukázat prezentaci]

Děti ze ZUŠ Uhlířské Janovice zahrály koledy v kostele sv. Jiljí

Zpívání koled v kostele sv. Jiljí

Slavnost Zjevení Páně – mše sv. s žehnáním vody, kadidla a křídy v kostele sv. Aloise v Uhl. Janovicích

Slavnost Zjevení Páně

Zpívání u jesliček aneb živý betlém se spoustou prvňáků a druháků ZŠ Uhl. Janovice

Zpívání u jesliček

Vánoční koncert ve Sv. Janu t. Krsovicích

Vánoční koncert ve Sv. Janu t. Krsovicích Na svátek sv. Štěpána zahrálo v našem kostele sv. Jana Křtitele v Krsovicích dechové kvarteto Brass Ansábl GB. Na pořadu byly vánoční skladby historické i současné a pak především vánoční koledy. Kromě těch českých a moravských přišly ke slovu i koledy z jiných často vzdálených koutů křesťanského světa. Jednotlivé […]