Zveme Vás ...
30.06.2019, 23:59

Mše svaté v červnu

28.07.2019, 18:00

Pozvání na pouť ke sv. Anně do Sudějova

Již proběhlo ...

Setkání rodáků a žehnání opravené kaple Nejsvětější Trojice v Makoluskách

Slavnost seslání Ducha Svatého v kostele Narození Panny Marie v Košicích

Slavnost seslání Ducha Svatého ve farním kostele sv. Aloise

Noc kostelů 2019

Zpravodaj farnosti – červen 2019

Květnová vikariátní pouť k Panně Marii v Tismicích

Zpravodaj farnosti – květen 2019

neděle 21.4.2019 – slavnost Zmrtvýchvstání Páně – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoční vigilie

Velkopáteční obřad – Památka umučení Páně – kostel sv. Aloise

[Ukázat prezentaci]

Mše svatá na památku Večeře Páně

[Ukázat prezentaci]

Květná neděle – žehnání ratolestí v kostele sv. Jiljí a průvod s ratolestmi do farního kostela na mši sv.

[Ukázat prezentaci] 12►