Zveme Vás ...
26.10.2017, 18:00
IMG_7872

Výlet do kláštera v Želivě 26.10.

Přijměte pozvání na výlet do kláštera premonstrátů o podzimních prázdninách! 😊

Již proběhlo ...

Farní zpravodaj říjen

Nové číslo farního zpravodaje Unable to display PDFClick here to download

Národní svatováclavská pouť 2017

Ve čtvrtek 28. září na slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa, jsme společně s poutníky farnosti Sázava jeli autobusem na pouť do Staré Boleslavi. Náš program byl slavnostní poutní mše svatá na Mariánském náměstí, modlitba Anděl Páně u Sochy Panny Marie Fatimské, modlitba zasvěcení a modlitba za národ u Palladia země české. Poutí nás provázela […]

Malé setkání s dokumentem vydaným papežem Františkem – encyklikou Laudato si´

´Encyklika Laudato si´ o péči o společný domov a světový den modliteb za péči o stvoření se nám staly výzvou. A tak jsme v září přispěli malým střípkem do mozaiky Boží chvály a péče o jeho dar všeho stvoření a jeho krásy. V září jsme se sešli u kapličky v Sudějově a v parku v […]

Chrámový sbor na posvícenské mši sv. v Pyšelích

Chrámový sbor doprovázel v neděli 17. září 2017 posvícenskou mši sv. v kostele Povýšení sv. Kříže v Pyšelích. [Ukázat prezentaci]  

Hodkov – mše k sv. Václavu

[Ukázat prezentaci]

Výročí posvěcení farního kostela sv. Aloise v Uhlířských Janovicích – mše svatá

[Ukázat prezentaci]

Poutní mše sv. v kostele sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích

[Ukázat prezentaci]

Slavnost posvěcení kostela sv. Petra a Pavla v Čestíně

[Ukázat prezentaci]

Pouť Pátečníků do Poličan

Pátečníci dne 1. září  putovali do ženského trapistického kláštera v Poličanech. Celý den vydatně pršelo, ale všem poutníkům bylo u Naší Paní nad Vltavou dobře. Příští setkání Pátečníků proběhne první pátek v měsíci říjnu od 9:00 v Komunitním centru sv.Jiljí v Uhlířských Janovicích. [Ukázat prezentaci]

Zpravodaj farnosti září

Nové číslo farního zpravodaje. Unable to display PDFClick here to download

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie ve farním kostele sv. Aloise v Uhl. Janovicích

[Ukázat prezentaci]

Zpravodaj farnosti srpen

Nový zpravodaj farnosti srpen 2017 Unable to display PDFClick here to download