Zveme Vás ...
30.06.2019, 23:59

Mše svaté v červnu

Již proběhlo ...

Zpravodaj farnosti – červen 2019

Květnová vikariátní pouť k Panně Marii v Tismicích

Zpravodaj farnosti – květen 2019

neděle 21.4.2019 – slavnost Zmrtvýchvstání Páně – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoční vigilie

Velkopáteční obřad – Památka umučení Páně – kostel sv. Aloise

[Ukázat prezentaci]

Mše svatá na památku Večeře Páně

[Ukázat prezentaci]

Květná neděle – žehnání ratolestí v kostele sv. Jiljí a průvod s ratolestmi do farního kostela na mši sv.

[Ukázat prezentaci] 12►  

Programy pro školy v KC sv. Jiljí a v kostele sv. Aloise – Velikonoce

[Ukázat prezentaci]

5. neděle postní – poslední skrutinium a předání pokladu víry

[Ukázat prezentaci]    

Zpravodaj farnosti – duben 2019

Postní doba – čas očišťování a zasvěcování, mše sv. ve farním kostele

[Ukázat prezentaci]