Zveme Vás ...
26.07.2020, 23:55

Svatoanenská pouť v Sudějově

27.08.2020, 23:55

** Nové prohlášení biskupů k nákaze COVID-19 ** – ze dne 7. července 2020

27.08.2020, 23:59

Léto v Rožmitále pod Třemšínem

Již proběhlo ...

Farní odpoledne 21. června 2020

Slavnost ke cti patrona farního kostela sv. Aloise Gonzagy v Uhlířských Janovicích

Zpravodaj farnosti – červenec 2020

Slavnost Těla a Krve Páně a 1. sv. přijímání

Noc kostelů 2020

Svatodušní vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého

Zpravodaj farnosti – červen 2020

Slavnost Nenebevstoupení Páně, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

10.5.2020, 5. neděle velikonoční, mše sv. v kostele sv. Jiljí

1. máj – svátek sv. Josefa dělníka – farní kostel sv. Aloise

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy, mše sv. ve farním kostele

Zpravodaj farnosti – květen 2020