Zveme Vás ...
11.02.2017, 16:30
plakátek-01

Cesta sedmi kostelů – Z Drahobudic do kláštera v Zásmukách

Přijměte pozvání na pouť z Drahobudic, hudební  a výtvarný vstup do kláštera na téma „Labyrinty“  a mši svatou v klášterním kostele. Vśichni jsou srdečně zváni!  

Již proběhlo ...

Tříkrálová sbírka 2017

Děkujeme všem za letošní příspěvek do pokladniček koledníků Tříkrálové sbírky Z finančních prostředků získaných v roce 2017 podpoří Arcidiecézní charita Praha tyto své projekty: – poradna Magdala a Azylový dům Gloria pro pomoc rodinám s dětmi – domov pro seniory kardinála Berana v Mukařově – vybudování komunitního centra Farní charity Kolín – charitní nemocnice v […]

ZUŠ Uhlířské Janovice v kostele sv. Jiljí – koledy při ukončení výstavy betlémů

[Ukázat prezentaci] V neděli 8. ledna na svátek Křtu Páně odpoledne hrála ZUŠ Uhlířské Janovice v kostele sv. Jiljí vánoční koledy. V kostele končila výstava betlémů, hudebníci ze ZUŠ obsadili kůr kostela a všechny přítomné čekaly krásné melodie koled s pestrou paletou hudebních nástrojů. Svátkem Křtu Páně končí vánoční období a začíná liturgické mezidobí. Svátek samotný je […]

Divadelní silvestrovské představení v Košicích

Na Silvestra se hrálo v Košicích na faře již tradiční divadelní představení. Divadelní hru s názvem Do nebe všichni, bez rozdílu uniforem!, si připravil dětský ochotnický soubor pod vedením Dušana Šustka.

Vánoční koncert ve farním kostele na svátek Svaté Rodiny

Na svátek Sv. Rodiny se konal večer v kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích vánoční koncert vokální skupiny KrisKrosKvintet, při kterém zněly známé české i světové koledy v netradiční úpravě. Oslava narození Božího Syna a atmosféra Vánoc prostoupily všechny přítomné, každý odcházel naplněný radostí , kterou nám členové skupiny nevšedním a krásným způsobem zprostředkovali. [Ukázat prezentaci]

Štědrovečerní setkání v kostele v Čestíně

[Ukázat prezentaci]

zpravodaj leden

zpravodaj-farnosti-leden-2017  

Adventní duchovní obnova

[Ukázat prezentaci] ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA V sobotu 17. prosince 2016 dopoledne se konala v Uhlířských Janovicích duchovní obnova – mše sv. v kostele sv. Aloise, přednáška v Komunitním centru sv. Jiljí a po ní pro všechny příležitost svátosti smíření. Duchovní obnovu vedl P. Petr Havlík, přednáška nás vedla k přemýšlení o posledních věcech člověka a […]

Rorátní mše svaté v kostele sv. Jiljí

[Ukázat prezentaci] Rorátní mše sv. v kostele sv. Jiljí a slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu „Rosu dejte, nebesa, shůry …“ V adventní době se scházíme vždy ve čtvrtek brzy ráno v kostele sv. Jiljí ke slavení rorátních mší svatých ke cti Panny Marie. Odkazujeme se k nádherné tradici předků, abychom za svítání […]

ADVENT V KLÁŠTEŘE

Na první neděli adventní 27. 11. 2016 proběhla v zásmuckém klášteře akce s názvem Advent v klášteře.

Farní zpravodaj – prosinec

Farní zpravodaj – prosinec

Martinská peroutka

Martinská peroutka na čestínské faře … pečení makových rohlíčků,…..

Přednáška o Bl. Karlu I. Rakouském a pouť do Staré Boleslavi

V pátek 28. října 2016 jsme vyrazili na farní výlet do Staré Boleslavi.