Zveme Vás ...
28.09.2017, 18:00
IMG_7438

Společná pouť do Staré Boleslavi na Svatováclavskou pouť 28.9.

Přijměte pozvání, přihlášte se a přidejte se na společnou pouť!  

30.09.2017, 23:59
mše svatá

Aktuální přehled bohoslužeb v naší farnosti

01.10.2017, 8:00
IMG_7121

Přehled poutních a posvícenských bohoslužeb na měsíc září

Již proběhlo ...

Výročí posvěcení farního kostela sv. Aloise v Uhlířských Janovicích – mše svatá

[Ukázat prezentaci]

Poutní mše sv. v kostele sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích

[Ukázat prezentaci]

Slavnost posvěcení kostela sv. Petra a Pavla v Čestíně

[Ukázat prezentaci]

Pouť Pátečníků do Poličan

Pátečníci dne 1. září  putovali do ženského trapistického kláštera v Poličanech. Celý den vydatně pršelo, ale všem poutníkům bylo u Naší Paní nad Vltavou dobře. Příští setkání Pátečníků proběhne první pátek v měsíci říjnu od 9:00 v Komunitním centru sv.Jiljí v Uhlířských Janovicích. [Ukázat prezentaci]

Zpravodaj farnosti září

Nové číslo farního zpravodaje. Unable to display PDFClick here to download

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie ve farním kostele sv. Aloise v Uhl. Janovicích

[Ukázat prezentaci]

Zpravodaj farnosti srpen

Nový zpravodaj farnosti srpen 2017 Unable to display PDFClick here to download

Sudějov – poutní mše svaté v kostele sv. Anny a sobotní tvoření v ambitech

[Ukázat prezentaci] 123456►

Poutní slavnost patrona farního kostela v Uhl. Janovicích mše sv. ke cti sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

[Ukázat prezentaci]

Svatojánská poutní mše sv. ve Sv. Janu t. Krsovicích – slavnost Narození sv. Jana Křtitele

[Ukázat prezentaci]

Farní odpoledne v Komunitním centru sv. Jiljí

Letošní farní den připadl  na neděli 18. června – na den, kdy jsme ve farnosti slavili slavnost Těla a Krve Páně. Dopoledne se v kostelích slavily mše svaté s adoracemi a od 15 hodin se konalo v Komunitním centru sv. Jiljí farní odpoledne, příležitost společného setkání pro celou farnost. Opět příjemné chvíle pohody, oddechu, vzájemných […]

Noc kostelů v kostele sv. Jiljí

Noc kostelů v kostele sv. Jiljí Letošní program připravený pro návštěvníky Noci kostelů v kostele sv. Jiljí – komentovaná prohlídka o historii kostela, malé divadlo o sv. Vojtěchovi, mše svatá a svíčka pro blízké. [Ukázat prezentaci]