Zveme Vás ...
30.04.2021, 23:49

!! covid-19 – aktuální opatření duben 2021 !!

30.04.2021, 23:50

Výzva biskupů ke sčítání lidu

30.04.2021, 23:55

Velikonoční triduum 2021

Již proběhlo ...

Rorátní mše svaté v kostele sv. Jiljí

3. neděle adventní – mše sv. v kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

2. neděle adventní – mše sv. s udílením svátosti biřmování

1. adventní neděle – 29.11.2020

Zpravodaj farnosti prosinec 2020

Červená středa v kostele sv. Aloise

Slavnost Ježíše Krista Krále – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Památka Věrných zemřelých – pobožnost za zemřelé na hřbitově v Uhlířských Janovicích a večerní mše sv. ON-LINE

Slavnost Všech svatých – mše sv. on-line z farního kostela sv. Aloise

Zpravodaj farnosti – listopad 2020

Misijní neděle 2020

Žehnání zvířat – zakončení Doby stvoření na svátek sv. Františka z Assisi