Zveme Vás ...
30.09.2021, 23:50

Mše svaté v měsíci září

30.09.2021, 23:55

Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi

31.10.2021, 23:55

Dobré hospodaření pro dílo Boží – výhledy na léta 2021-2025

Již proběhlo ...

Poutní slavnost ke cti sv. Jiří v Malejovicích

Svátek sv. Vojtěcha, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

2. neděle velikonoční – Božího milosrdenství – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – farní kostel sv. Aloise

Velikonoční vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně – farní kostel sv. Aloise

Velký pátek – Velkopáteční obřady

Farní kostel sv. Aloise Gonzagy v Uhlířských Janovicích Kostel sv. Vavřince ve Vavřinci

Velký pátek – modlitba křížové cesty – Komunitní centrum sv. Jiljí

Zelený čtvrtek – Večerní mše na památku Večeře Páně

Farní kostel sv. Aloise Gonzagy v Uhlířských Janovicích Kostel sv. Vavřince ve Vavřinci

Květná (pašijová) neděle – mše sv. s žehnáním ratolestí ve farním kostele sv. Aloise

Slavnost Zvěstování Páně, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Zpravodaj farnosti duben 2021

Slavnost sv. Josefa snoubence Panny Marie, farní kostel sv. Aloise