Zveme Vás ...

Není naplánovaná žádná akce

Omlouváme se, ale momentálně nejsou naplánované žádné akce. V případě nejasností sledujte farní nástěnku ve Vašem kostele.

Již proběhlo ...

Programy pro školy Advent a Vánoce – Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského

1. neděle adventní, mše svaté a žehnání adventních věnců

Červená středa – setkání na podporu pronásledovaných pro víru – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Zpravodaj farnosti prosinec 2019

                                                                                                                   […]

Slavnost Ježíše Krista Krále, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Program pro školy o sv. Anežce – Není princezna jako princezna – Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského

Martinská peroutka na faře v Čestíně a mše sv. v kostele sv. Martina v Petrovicích II

Památka všech věrných zemřelých, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise a pobožnost za zemřelé u křížku na místním hřbitově

Slavnost Všech svatých, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Poutní zájezd s P. Václavem Nekolným do jeho rodné karlínské farnosti a na Vyšehrad

Zpravodaj farnosti listopad 2019

                                                                                                              […]

Misijní neděle 20.10.2019 – mše sv. v kostele Narození P. Marie v Košicích