Zveme Vás ...
20.03.2020, 23:55

Doba postní 2020

Již proběhlo ...

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Poutní mše svaté ke cti sv. Mikuláše

Programy pro školy Advent a Vánoce – Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského

1. neděle adventní, mše svaté a žehnání adventních věnců

Červená středa – setkání na podporu pronásledovaných pro víru – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Zpravodaj farnosti prosinec 2019

                                                                                                                   […]

Slavnost Ježíše Krista Krále, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Program pro školy o sv. Anežce – Není princezna jako princezna – Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského

Martinská peroutka na faře v Čestíně a mše sv. v kostele sv. Martina v Petrovicích II

Památka všech věrných zemřelých, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise a pobožnost za zemřelé u křížku na místním hřbitově

Slavnost Všech svatých, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Poutní zájezd s P. Václavem Nekolným do jeho rodné karlínské farnosti a na Vyšehrad