Zveme Vás ...
31.03.2020, 8:10

! aktuálně ! – ke krizovému opatření vlády ze dne 15.3.2020

31.03.2020, 9:10

Spojme se nyní v této době v modlitbě

Již proběhlo ...

Mše sv. z Vigilie Narození Páně, kostel sv. Vavřince ve Vavřinci

Adventní koncert chrámového sboru Alois a Betlémské putování v kostele sv. Jiljí

Mše svatá 4. neděle adventní v kostele sv. Jiljí

Rorátní mše svaté v kostele sv. Jiljí

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Poutní mše svaté ke cti sv. Mikuláše

Programy pro školy Advent a Vánoce – Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského

1. neděle adventní, mše svaté a žehnání adventních věnců

Červená středa – setkání na podporu pronásledovaných pro víru – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Zpravodaj farnosti prosinec 2019

                                                                                                                   […]

Slavnost Ježíše Krista Krále, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Program pro školy o sv. Anežce – Není princezna jako princezna – Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského