Zveme Vás ...
29.07.2017, 21:00
Sudejjow

Sudějov – tvořivé odpoledne v ambitech

Přijměte srdečné pozvání pro malé i velké na již tradiční odpoledne v Sudějově o Anenské pouti.  

30.07.2017, 23:00
IMG_6017

Svatoanenská pouť – Sudějov 2017

Přijměte pozvání na mše svaté o sudějovské pouti ( středa, sobota a neděle). V sobotu odpoledne budou probíhat v ambitech okolo kostela již tradiční tvořivé dílničky pro děti i dospělé a malý jarmark

30.09.2017, 23:59
mše svatá

Aktuální přehled bohoslužeb v naší farnosti

Již proběhlo ...

Farní zpravodaj – březen

Nové číslo farního zpravodaje. Unable to display PDFClick here to download

Cesta sedmi kostelů – z Drahobudic do Zásmuckého kláštera za Labyrinty

Zásmuky – bloumání mezi labyrinty a zkoumání toho vlastního

V sobotu 11. 2. 2017 proběhla v klášteře Zásmuky akce s názvem „Klášterní labyrinty“. Její

součástí byl výtvarný, hudební i duchovní program, dobré občerstvení a atmosféra dýchající

ze starých zdí.

Svátek Uvedení Páně do chrámu – mše sv. s žehnáním svící

Ve čtvrtek 2. února na svátek Uvedení Páně do chrámu jsme se sešli v kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích ke slavení mše sv., při které proběhlo žehnání svící. Na svátek Uvedení Páně do chrámu přicházíme do kostela s hořícími svíčkami. Světlo Vánoc má opět zazářit v našem srdci, abychom si ho nesli i dále do všech všedních dnů. […]

Farní zpravodaj – únor

Nové číslo farního zpravodaje Unable to display PDFClick here to download

Tříkrálová sbírka 2017

Děkujeme všem za letošní příspěvek do pokladniček koledníků Tříkrálové sbírky Z finančních prostředků získaných v roce 2017 podpoří Arcidiecézní charita Praha tyto své projekty: – poradna Magdala a Azylový dům Gloria pro pomoc rodinám s dětmi – domov pro seniory kardinála Berana v Mukařově – vybudování komunitního centra Farní charity Kolín – charitní nemocnice v […]

ZUŠ Uhlířské Janovice v kostele sv. Jiljí – koledy při ukončení výstavy betlémů

[Ukázat prezentaci] V neděli 8. ledna na svátek Křtu Páně odpoledne hrála ZUŠ Uhlířské Janovice v kostele sv. Jiljí vánoční koledy. V kostele končila výstava betlémů, hudebníci ze ZUŠ obsadili kůr kostela a všechny přítomné čekaly krásné melodie koled s pestrou paletou hudebních nástrojů. Svátkem Křtu Páně končí vánoční období a začíná liturgické mezidobí. Svátek samotný je […]

Divadelní silvestrovské představení v Košicích

Na Silvestra se hrálo v Košicích na faře již tradiční divadelní představení. Divadelní hru s názvem Do nebe všichni, bez rozdílu uniforem!, si připravil dětský ochotnický soubor pod vedením Dušana Šustka.

Vánoční koncert ve farním kostele na svátek Svaté Rodiny

Na svátek Sv. Rodiny se konal večer v kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích vánoční koncert vokální skupiny KrisKrosKvintet, při kterém zněly známé české i světové koledy v netradiční úpravě. Oslava narození Božího Syna a atmosféra Vánoc prostoupily všechny přítomné, každý odcházel naplněný radostí , kterou nám členové skupiny nevšedním a krásným způsobem zprostředkovali. [Ukázat prezentaci]

Štědrovečerní setkání v kostele v Čestíně

[Ukázat prezentaci]

zpravodaj leden

zpravodaj-farnosti-leden-2017  

Adventní duchovní obnova

[Ukázat prezentaci] ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA V sobotu 17. prosince 2016 dopoledne se konala v Uhlířských Janovicích duchovní obnova – mše sv. v kostele sv. Aloise, přednáška v Komunitním centru sv. Jiljí a po ní pro všechny příležitost svátosti smíření. Duchovní obnovu vedl P. Petr Havlík, přednáška nás vedla k přemýšlení o posledních věcech člověka a […]

Rorátní mše svaté v kostele sv. Jiljí

[Ukázat prezentaci] Rorátní mše sv. v kostele sv. Jiljí a slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu „Rosu dejte, nebesa, shůry …“ V adventní době se scházíme vždy ve čtvrtek brzy ráno v kostele sv. Jiljí ke slavení rorátních mší svatých ke cti Panny Marie. Odkazujeme se k nádherné tradici předků, abychom za svítání […]