Zveme Vás ...
03.11.2020, 23:59

!Covid-19 – aktuální opatření od 22.října!

30.11.2020, 23:58

Získání plnomocných odpustků pro zemřelé

30.11.2020, 23:59

Slavnost všech svatých, vzpomínka na naše zemřelé a pobožnosti na hřbitovech

Již proběhlo ...

10.5.2020, 5. neděle velikonoční, mše sv. v kostele sv. Jiljí

1. máj – svátek sv. Josefa dělníka – farní kostel sv. Aloise

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy, mše sv. ve farním kostele

Zpravodaj farnosti – květen 2020

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise Gonzagy

Bílá sobota – Velikonoční vigilie ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

Velký pátek – Velkopáteční obřady

Zelený čtvrtek – večerní mše na památku Večeře Páně

Modlitby křížových cest

Velký pátek – Modlitba křížové cesty ve farním kostele sv. Aloise Gonzagy v Uhlířských Janovicích 3. neděle postní – Modlitba Křížové cesty v klášterním kostele Stigmatizace sv. Františka Serafínského v Zásmukách 2. neděle postní – Modlitba křížové cesty v kostele sv. Václava v Hodkově

Pastýřské slovo k Velikonocům

Slavení letošních Velikonoc

Spojme se nyní v této době v modlitbě