Zveme Vás ...
31.08.2022, 19:25

Mše svaté v měsíci srpnu

31.08.2022, 19:30

PORCIUNKULE – Poutní mše svatá v klášterním kostele Stigmatizace sv. Františka Serafinského v Zásmukách

31.12.2022, 19:50

Duchovní péče v oblastní nemocnici Kolín

Již proběhlo ...

Květná neděle – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Velikonoční programy v Komunitním centru sv. Jiljí pro děti ze ZŠ Uhlířské Janovice

Slavnost Zvěstování Páně – mše sv. se zasvěcením lidstva Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Zpravodaj farnosti duben 2022

Pohřeb P. Václava Nekolného

1. neděle postní, mše sv. s obřadem pověření mimořádných služebníků eucharistie ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích a v kostele Narození P. Marie v Košicích

Popeleční středa, mše sv. s udílením Popelce ve farním kostele sv. Aloise

Zpravodaj farnosti březen 2022

7. neděle v mezidobí – mše sv. za Marii Terezii Savojskou, zakladatelku farního kostela sv. Aloise Gonzagy

Vikariátní konference 15.2.2022, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

6. neděle v mezidobí – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise s udílením svátosti nemocných v blízkosti památky P. Marie Lurdské a Světového dne nemocných

Svátek Uvedení Páně do chrámu, mše sv. s žehnáním hromničních svící ve farním kostele sv. Aloise