Zveme Vás ...

Není naplánovaná žádná akce

Omlouváme se, ale momentálně nejsou naplánované žádné akce. V případě nejasností sledujte farní nástěnku ve Vašem kostele.

Již proběhlo ...

Zpravodaj farnosti – prosinec 2017

prosinec 2017

Martinská peroutka na čestínské faře a mše svatá v Petrovicích

[Ukázat prezentaci] 123►

Setkání rodáků v Bohouňovicích II

[Ukázat prezentaci]

2. listopad – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – mše sv. ve farním kostele a pobožnost na hřbitově v Uhlířských Janovicích

[Ukázat prezentaci] vv

Farní výlet do kláštera premonstrátů v Želivě

[Ukázat prezentaci] 12►

Podzimní prázdniny a oddíl kutnohorských skautek na čestínské faře

[Ukázat prezentaci]

Podzimní prázdniny a oddíl kutnohorských skautek na čestínské faře

[Ukázat prezentaci]

farní zpravodaj listopad

listopad 2017

Farní zpravodaj říjen

říjen 2017

Chrámový sbor na posvícenské mši sv. v Pyšelích

Chrámový sbor doprovázel v neděli 17. září 2017 posvícenskou mši sv. v kostele Povýšení sv. Kříže v Pyšelích. [Ukázat prezentaci]  

Hodkov – mše k sv. Václavu

[Ukázat prezentaci]

Výročí posvěcení farního kostela sv. Aloise v Uhlířských Janovicích – mše svatá

[Ukázat prezentaci]