Zveme Vás ...
24.12.2021, 11:50

Opatření pro bohoslužby se v nouzovém stavu nemění

24.12.2021, 12:00

Mše svaté v adventu

31.12.2023, 22:52

Synoda 2021 -2023

Již proběhlo ...

Svatoanenská pouť v Sudějově – První světový den prarodičů a seniorů – 25. července 2021

Svatoanenská pouť v Sudějově – sobota 24. července 2021

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

POUTNÍ MŠE SVATÁ KE CTI NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE VE SVATÉM JANU t. KRSOVICÍCH

Zpravodaj farnosti červenec 2021

 

SLAVNOST KE CTI PATRONA FARNÍHO KOSTELA SV. ALOISE GONZAGY V UHLÍŘSKÝCH JANOVICÍCH

Děti ze ZŠ Uhlířské Janovice a Putování s Malou mušlí

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Slavnost Těla a Krve Páně – farní kostel sv. Aloise

Noc kostelů 2021

Zpravodaj farnosti červen 2021

Slavnost Seslání Ducha svatého, farní kostel sv. Aloise