Zveme Vás ...
31.05.2017, 23:00
Bez názvu

Mariánské májové pobožnosti

Unable to display PDFClick here to download

09.06.2017, 23:00
IMG_5418

Pozvání do kláštera v Zásmukách pro školy i veřejnost

Výtvarné, taneční a divadelní dílny, přednášky, výstava a Noc kostelů…téma Labyrinty!

Již proběhlo ...

Rorátní mše svaté v kostele sv. Jiljí

[Ukázat prezentaci] Rorátní mše sv. v kostele sv. Jiljí a slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu „Rosu dejte, nebesa, shůry …“ V adventní době se scházíme vždy ve čtvrtek brzy ráno v kostele sv. Jiljí ke slavení rorátních mší svatých ke cti Panny Marie. Odkazujeme se k nádherné tradici předků, abychom za svítání […]

ADVENT V KLÁŠTEŘE

Na první neděli adventní 27. 11. 2016 proběhla v zásmuckém klášteře akce s názvem Advent v klášteře.

Farní zpravodaj – prosinec

Farní zpravodaj – prosinec

Martinská peroutka

Martinská peroutka na čestínské faře … pečení makových rohlíčků,…..

Přednáška o Bl. Karlu I. Rakouském a pouť do Staré Boleslavi

V pátek 28. října 2016 jsme vyrazili na farní výlet do Staré Boleslavi.

Cesta do Rašovic ke kostelu Nanebevzetí P. Marie

V sobotu 29. října 2016 jsme se ráno sešli v Komunitním centru sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích, abychom zahájili pouť Cesty sedmi kostelů k dalšímu kostelu. Ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Rašovicích jsme putovali s modlitbou křížové cesty za duše v očistci. Mši sv. hudebně doprovázel chrámový sbor kostela sv. Aloise, který byl pro tuto pouť patronem, tématem byla ctnost […]

Farní zpravodaj listopad

Nové číslo farního zpravodaje

Farní zpravodaj – říjen

Nové číslo farního zpravodaje

Cesta sedmi kostelů Losiny – Petrovice, kostel sv. Martina

S Cestou sedmi kostelů jsme v sobotu 17. září ve 14 hod připutovali do malebné vesničky Petrovice II. ke kostelu sv. Martina. Cesta tudy prošla již podruhé, tentokrát při vstupu do kostela po pěti letech jsme zaznamenali velkou změnu k lepšímu. Děkujeme za starostlivost místních obyvatel o kostel, děkujeme za vřelé přijetí a přejeme mnoho účastníků při nejbližší akci, která nese název Martinská peroutka. Příští putování povede 29. října do kostela v Rašovicích.

Pátečníci – páteční putování do svatovítské katedrály a do Odolena Vody

V pátek 9. září skupina seniorů z uhlířskojanovické farnosti, tzv. Pátečníci, putovala do svatovítské katedrály v Praze. V kapli sv. Václava byla sloužena mše svatá k desetiletému výročí křtu jedné z Pátečnic. Následovala cesta do Odolena Vody, kde jsme se podívali do barokního kostela sv. Klimenta a navštívili barokní faru. Touto nevšední poutí jsme zahájili šestý ročník pátečních setkávání. Děkujeme za krásné společenství, scházet se budeme v roce 2016/17 každý první pátek v měsíci

Koláč pro kostel v Košicích

Dne 3. 9. 2016 se již poněkolikáté konal benefiční jarmark Koláč pro kostel v Košicích. Program byl zahájen v poledne slavnostní bohoslužbou, odpoledne následoval program na školní zahradě, soutěže o nejlepší koláč se zúčastnilo 22 soutěžících. Během odpoledne byly slavnostně vyhlášeny výsledky, shlédnout jsme mohli také žonglérské vystoupení, tanec se psem, pro dobrou pohodu hrála country skupina Trampoty. Připraven byl i program pro děti – výtvarná dílna, malování na obličej, zvířátka z balonků a jízda na poníkovi. Celá akce se vydařila i díky pěknému počasí.

FARNÍ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2016

Nové číslo farního zpravodaje