Zveme Vás ...
23.06.2018, 23:00
pozvanka2

Svatojánská pouť – 23.6. ve Sv. Janu t. v Krsovicích

Srdečné pozvání na Svatojánskou pouť – mše svatá, pouťová zábava, výstava fotografií i letní kino

24.06.2018, 16:00

Poutní mše svaté v červnu 2018

Srdečné pozvání na poutní slavnosti v naší farnosti

09.03.2019, 0:00

JUBILEJNÍ ROK SV. ALOISE GONZAGY

SV. ALOIS GONZAGY – patron mládeže a studentů, duchovní pomocník při volbě životního povolání a přímluvce při nakažlivých chorobách ( lidí trpících AiDS)

Již proběhlo ...

Svátek Uvedení Páně do chrámu, mše sv. s žehnáním svící ve farním kostele

[Ukázat prezentaci]

Zpravodaj farnosti – únor

zpravodaj farnosti ůnor

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka 2018 – výsledek a poděkování Ve dnech 1. – 14. ledna 2018 probíhalo v naší farnosti opět koledování tříkrálových koledníků. Díky štědrosti a pochopení všech dárců a obětavosti malých i velkých koledníků činí vybraná částka v naší farnosti celkem 19.752,- Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli, a koledníkům za jejich nasazení a obětavost. Na […]

Tři králové v kostele sv. Petra a Pavla v Čestíně

[Ukázat prezentaci]

Tři králové v Domově seniorů

[Ukázat prezentaci]

Děti ze ZUŠ Uhlířské Janovice zahrály koledy v kostele sv. Jiljí

Zpívání koled v kostele sv. Jiljí

Slavnost Zjevení Páně – mše sv. s žehnáním vody, kadidla a křídy v kostele sv. Aloise v Uhl. Janovicích

Slavnost Zjevení Páně

Zpívání u jesliček aneb živý betlém se spoustou prvňáků a druháků ZŠ Uhl. Janovice

Zpívání u jesliček

Vánoční koncert ve Sv. Janu t. Krsovicích

Vánoční koncert ve Sv. Janu t. Krsovicích Na svátek sv. Štěpána zahrálo v našem kostele sv. Jana Křtitele v Krsovicích dechové kvarteto Brass Ansábl GB. Na pořadu byly vánoční skladby historické i současné a pak především vánoční koledy. Kromě těch českých a moravských přišly ke slovu i koledy z jiných často vzdálených koutů křesťanského světa. Jednotlivé […]

Nový rok – slavnost Matky Boží, Panny Marie

[Ukázat prezentaci]

Silvestrovské divadelní představení „Hymna“ na faře v Košicích

[Ukázat prezentaci]

31.12.2017 – mše sv. s poděkováním a prosbou o Boží pomoc do nového roku – farní kostel sv. Aloise

[Ukázat prezentaci]