Zveme Vás ...
26.07.2020, 23:55

Svatoanenská pouť v Sudějově

27.08.2020, 23:55

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje s účinností od 11. července a prohlášení biskupů k nákaze COVID-19 ze dne 7. července 2020

27.08.2020, 23:56

Do kostela opět s rouškou – od 11. července 2020 na uzemí obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav

Již proběhlo ...

Zpravodaj farnosti – březen 2020

Předpostní setkání naší farnosti v Komunitním centru sv. Jiljí

Mše sv. ve farním kostele a Pomazání nemocných při příležitosti svátku Panny Marie Lurdské a Světového dne nemocných

Svátek Uvedení Páně do chrámu – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise Gonzagy

3. neděle v mezidobí – Neděle Božího slova – mše sv. v kostele Narození Panny Marie v Košicích

3. neděle v mezidobí – Neděle Božího slova – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Zpravodaj farnosti – únor 2020

Tříkrálová sbírka 2020

Prvňáčci ze ZŠ Uhlířské Janovice a Zpívání u jesliček

Koncert Jakub Jan Ryba Česká mše vánoční „Hej Mistře!“ v podání komorního orchestru VOX BOHEMICA a hosté, kostel sv. Petra a Pavla v Čestíně

Tříkrálový koncert v kostele sv. Jiljí, koledy hráli a zpívali žáci ZUŠ Uhlířské Janovice

Slavnost Zjevení Páně, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise