Zveme Vás ...
31.12.2024, 12:03

Oznámení

31.12.2024, 15:30

Noc kostelů 2024

31.12.2024, 16:00

Newsletter Pražské arcidiecéze

Již proběhlo ...

31. 12. 2023 – Divadlo na faře v Košicích

Mše sv. „Na začátku občanského roku“ s poděkováním a prosbou o Boží pomoc do nového roku ve farním kostele sv. Aloise

Svátek Sv. Rodiny – mše svaté s obnovou manželských slibů v Uhlířských Janovicích a v Košicích

Vánoční koncert vokální skupiny KrisKros

Zpravodaj farnosti leden 2024

Slavnost Narození Páně – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise Gonzagy a 1. sv. přijímání

Vánoční bohoslužby v kostele Narození P. Marie v Košicích

Půlnoční mše svatá ve farním kostele sv. Aloise Gonzagy v Uhlířských Janovicích

24.12.2023 – 4. neděle adventní – mše sv. v kostele sv. Jiljí

Rorátní mše svaté v kostele sv. Jiljí

Adventní a vánoční programy v Komunitním centru sv. Jiljí pro děti ze ZŠ Uhlířské Janovice

1. neděle adventní – mše svaté ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích, v kostele Narození Panny Marie v Košicích a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Zásmukách