Zveme Vás ...
06.03.2019, 19:00
PO - Mše svatá na Popeleční středu

Popeleční středa

Vydáváme se na cestu postní dobou

09.03.2019, 15:00
plakátek1

Slavnostní zakončení roku sv. Aloise Gonzagy 24.2. a 9.3.

Srdečně zveme na setkání do Komunitního centra sv. Jiljí a slavnostní mši svatou v kostele sv. Aloise Gonzagy

09.03.2019, 23:59

JUBILEJNÍ ROK SV. ALOISE GONZAGY

SV. ALOIS GONZAGY – patron mládeže a studentů, duchovní pomocník při volbě životního povolání a přímluvce při nakažlivých chorobách ( lidí trpících AiDS)

Již proběhlo ...

Pouť vietnamské katolické komunity k oslavě sv. Matouše ve farním kostele v Uhlířských Janovicích

oslava sv. Matouše

Slavnost posvěcení farního poutního kostela sv. Aloise – Uhlířské Janovice

kostel sv. Aloise

Poutní slavnost ke cti sv. Jiljí – Uhlířské Janovice

[Ukázat prezentaci]

Zpravodaj farnosti září 2018

farní zpravodaj září

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – mše svatá a žehnání růží ve farním kostele

[Ukázat prezentaci]

Zpravodaj farnosti – srpen 2018

zpravodaj farnosti srpen

Sudějovská pouť- hlavní poutní mše svatá – neděle 29.7.

Poutní mši svatou celebroval P. Thlic. Bc. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, generální sekretář ČBK [Ukázat prezentaci]

Sudějovská pouť – neděle 29.7 – poutní mše svatá

[Ukázat prezentaci] Poutní mše svatá spojená s novokněžským požehnáním, celebroval P.Mgr. Dmytro Romanovký, kaplan římskokatolické farnosti Kutná Hora

Sudějovská pouť

Odpolední tvoření v ambitech kolem kostela a prohlídka kostela s výkladem historika Mgr. Vladimíra Rišlinka. [Ukázat prezentaci]

Sudějovská pouť – poutní mše svatá sobota

Poutní mši svatou celebroval P.Mgr. Michal Procházka. [Ukázat prezentaci]

Sudějovská pouť – poutní mše svatá – čtvrtek 26.8

Poutní mši svatou celebroval P.JCk. PhDr. Mgr. Radim Cigánek, farář farnosti Sázava – Černé Budy [Ukázat prezentaci]

Poutní slavnost patrona farního kostela v Uhlířských Janovicích – mše sv. ke cti sv. Aloise Gonzagy

[Ukázat prezentaci]