Zveme Vás ...
24.12.2022, 22:00

Bohoslužby v době adventní

31.12.2022, 23:58

Vánoční a novoroční bohoslužby

31.12.2022, 23:59

Vánoční koncert vokální skupiny KRISKROS

Již proběhlo ...

Slavnost Těla a Krve Páně – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Noc kostelů 10. 6. 2022

Slavnost Seslání Ducha svatého – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Slavnost Nanebevstoupení Páně – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Zásmukách

Zpravodaj farnosti červen 2022

Svátek sv. Jana Nepomuckého – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

4. neděle velikonoční – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Poutní slavnost ke cti sv. Jiří v Malejovicích

Zpravodaj farnosti květen 2022

Velikonoční setkání dětí z kroužku Biblické příběhy pro děti v kostele sv. Aloise

2. neděle velikonoční – neděle Božího Milosrdenství – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise