Zveme Vás ...
30.09.2023, 23:50

mše svaté v září

30.09.2023, 23:55

Národní svatováclavská pouť 2023

30.09.2023, 23:59

Arcidiecézní pouť prvokomunikantů

Již proběhlo ...

Velký pátek – modlitba křížové cesty a Velkopáteční obřady ve farním kostele sv. Aloise

Zelený čtvrtek – večerní mše na památku Večeře Páně ve farním kostele sv. Aloise

Velikonoční programy pro děti ze ZŠ Uhlířské Janovice v Komunitním centru sv. Jiljí

Květná neděle – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve Vavřinci, ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích a v kostele Narození P. Marie v Košicích

Zpravodaj farnosti duben 2023

Zpravodaj farnosti březen 2023

Popeleční středa – mše svatá ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Svátek Uvedení Páně do chrámu – mše sv. se žehnáním svící ve farním kostele sv. Aloise

Zpravodaj farnosti únor 2023

3. neděle v mezidobí – neděle Božího slova, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Tříkrálová sbírka 2023, Tři králové v Domově seniorů v Uhlířských Janovicích a koncert ZUŠ Uhlířské Janovice v kostele sv. Jiljí

Slavnost Zjevení Páně, mše sv. s žehnáním vody, kadidla a křídy ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích a v kostele Nanebevzetí P. Marie v Zásmukách