Zveme Vás ...
30.11.2019, 23:55

„Nezapomeňme“- 17. listopad jako svátek svobody

17. listopadu 2019 v 17 hodin a 11 minut se rozezní kostelní zvony na připomínku 30 let od pádu komunistického režimu.

30.11.2019, 23:56

Červená středa – setkání na podporu pronásledovaných pro víru – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Již proběhlo ...

Farní odpoledne v Komunitním centru sv. Jiljí – 16. červen 2019

Setkání rodáků a žehnání opravené kaple Nejsvětější Trojice v Makoluskách

Slavnost seslání Ducha Svatého v kostele Narození Panny Marie v Košicích

Slavnost seslání Ducha Svatého ve farním kostele sv. Aloise

Noc kostelů 2019

Zpravodaj farnosti – červen 2019

Květnová vikariátní pouť k Panně Marii v Tismicích

Zpravodaj farnosti – květen 2019

neděle 21.4.2019 – slavnost Zmrtvýchvstání Páně – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoční vigilie

Velkopáteční obřad – Památka umučení Páně – kostel sv. Aloise

[Ukázat prezentaci]

Mše svatá na památku Večeře Páně

[Ukázat prezentaci]