Zveme Vás ...
30.06.2020, 23:55

Mše svaté v měsíci červnu 2020

30.06.2020, 23:57

Noc kostelů 2020

30.06.2020, 23:59

Pozvání na farní odpoledne

Již proběhlo ...

Slavnost Narození Páně – mše sv. za svítání ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Zpravodaj farnosti – leden 2020

Slavnost Narození Páně – půlnoční mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Vánoční bohoslužby v kostele Narození Panny Marie v Košicích

Mše sv. z Vigilie Narození Páně, kostel sv. Vavřince ve Vavřinci

Adventní koncert chrámového sboru Alois a Betlémské putování v kostele sv. Jiljí

Mše svatá 4. neděle adventní v kostele sv. Jiljí

Rorátní mše svaté v kostele sv. Jiljí

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Poutní mše svaté ke cti sv. Mikuláše

Programy pro školy Advent a Vánoce – Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského

1. neděle adventní, mše svaté a žehnání adventních věnců