Zveme Vás ...
30.09.2021, 23:50

Mše svaté v měsíci září

30.09.2021, 23:55

Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi

31.10.2021, 23:55

Dobré hospodaření pro dílo Boží – výhledy na léta 2021-2025

Již proběhlo ...

4. neděle postní laetare – mše sv. ve farním kostela sv. Aloise

Zpravodaj farnosti březen 2021

Popeleční středa 17.2.2021, mše svaté ve farním kostele sv. Aloise

Svátek Uvedení Páně do chrámu, mše s žehnáním svící ve farním kostele sv. Aloise

Zpravodaj farnosti únor 2021

Neděle Božího slova – 3. neděle v mezidobí

Svátek Křtu Páně – mše sv. v kostele sv. Aloise

Slavnost Zjevení Páně – mše svaté s žehnáním vody, kadidla a křídy – farní kostel sv. Aloise Gonzagy

1.1.2020 Slavnost Matky Boží Panny Marie, mše sv. v kostele sv. Aloise

31.12.2020 farní kostel sv. Aloise – mše svaté na začátku občanského roku – s prosbou o Boží pomoc do nového roku a s poděkováním za uplynulý rok

Svátek Sv. Rodiny a obnova manželských slibů – mše svaté ve farním kostele sv. Aloise

Svátek sv. Štěpána, mše sv. v kostele sv. Aloise