Zveme Vás ...

Není naplánovaná žádná akce

Omlouváme se, ale momentálně nejsou naplánované žádné akce. V případě nejasností sledujte farní nástěnku ve Vašem kostele.

Již proběhlo ...

Misijní neděle 20.10.2019 – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise Gonzagy

Vikariátní konference – mše sv. v kostele sv. Jiljí

Misijní perníkaření – zdobení misijních perníčků v Makovici a při setkání Pátečníků

Misijní perníkaření – pečení misijních perníčků 1. října 2019

Setkání ve znamení sv. Václava u příležitosti životního jubilea – posezení v refektáři zásmuckého kláštera

Nový zvon Václav v kostele sv. Václava v Hodkově

Poutní slavnost ke cti sv. Václava – Horní Kruty

Kamenolhotské posvícení a požehnání nového zvonu v kapličce

Národní svatováclavská pouť 2019 – poutní mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi

Zpravodaj farnosti říjen 2019

              

Pouť Vietnamské katolické komunity ke cti sv. Matouše

Poutní slavnost ke cti Narození Panny Marie – Košice