Zveme Vás ...
24.12.2022, 22:00

Bohoslužby v době adventní

31.12.2022, 23:58

Vánoční a novoroční bohoslužby

31.12.2022, 23:59

Vánoční koncert vokální skupiny KRISKROS

Již proběhlo ...

Velikonoční vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

Velkopáteční obřady ve farním kostele sv. Aloise

Zelený čtvrtek – večerní mše na památku Poslední večeře Páně

Květná neděle – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Velikonoční programy v Komunitním centru sv. Jiljí pro děti ze ZŠ Uhlířské Janovice

Slavnost Zvěstování Páně – mše sv. se zasvěcením lidstva Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Zpravodaj farnosti duben 2022

Pohřeb P. Václava Nekolného

1. neděle postní, mše sv. s obřadem pověření mimořádných služebníků eucharistie ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích a v kostele Narození P. Marie v Košicích

Popeleční středa, mše sv. s udílením Popelce ve farním kostele sv. Aloise

Zpravodaj farnosti březen 2022

7. neděle v mezidobí – mše sv. za Marii Terezii Savojskou, zakladatelku farního kostela sv. Aloise Gonzagy