Zveme Vás ...
30.09.2023, 23:50

mše svaté v září

30.09.2023, 23:55

Národní svatováclavská pouť 2023

30.09.2023, 23:59

Arcidiecézní pouť prvokomunikantů

Již proběhlo ...

Vánoční programy pro školy v kostele sv. Aloise

Slavnost Matky Boží Panny Marie, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích, v kostele Narození Panny Marie v Košicích a odpolední zpívání u jesliček

Zakončení občanského roku – na poděkování Bohu s prosbou o požehnání do nového roku, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa – mše sv. s obnovou manželských slibů ve farním kostele

Zpravodaj farnosti leden 2023

Vánoční koncert vokální skupiny KRISKROS ve farním kostele sv. Aloise

Svátek sv. Jana apoštola a evangelisty – žehnání vína při mši svaté ve farním kostele sv. Aloise

Svátek sv. Štěpána – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Slavnost Narození Páně – mše sv. za svítání ve farním kostele sv. Aloise

Půlnoční mše svatá ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Vigilie slavnosti Narození Páně – kostel Narození Panny Marie v Košicích

Rorátní mše svaté v kostele sv. Jiljí