Zveme Vás ...
31.07.2022, 23:59

Svatoanenská pouť v Sudějově

31.12.2022, 19:50

Duchovní péče v oblastní nemocnici Kolín

31.12.2022, 20:00

Výzva k modlitbě a postu za mír na Ukrajině

Již proběhlo ...

Slavnost Matky Boží Panny Marie, mše sv. farním kostele

Zakončení občanského roku – mše sv. ve farním kostele – Bohu na poděkování s prosbou o požehnání do nového roku

Zpravodaj farnosti leden 2022

Vánoční koncert vokální skupiny KrisKros „Zvěstujem vám radost“ v kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty – mše sv. se žehnáním vína

Slavnost Narození Páně – mše sv. „za svítání“ ve farním kostele sv. Aloise

Půlnoční mše svatá v kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Svátek svaté rodiny – mše sv. s obnovou manželských slibů ve farním kostele sv. Aloise

Rorátní mše sv. v kostele sv. Jiljí

4. neděle adventní, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

3. neděle adventní, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie