Zveme Vás ...
31.03.2020, 8:10

! aktuálně ! – ke krizovému opatření vlády ze dne 15.3.2020

31.03.2020, 9:10

Spojme se nyní v této době v modlitbě

Již proběhlo ...

Martinská peroutka na faře v Čestíně a mše sv. v kostele sv. Martina v Petrovicích II

Památka všech věrných zemřelých, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise a pobožnost za zemřelé u křížku na místním hřbitově

Slavnost Všech svatých, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Poutní zájezd s P. Václavem Nekolným do jeho rodné karlínské farnosti a na Vyšehrad

Zpravodaj farnosti listopad 2019

                                                                                                              […]

Misijní neděle 20.10.2019 – mše sv. v kostele Narození P. Marie v Košicích

Misijní neděle 20.10.2019 – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise Gonzagy

Vikariátní konference – mše sv. v kostele sv. Jiljí

Misijní perníkaření – zdobení misijních perníčků v Makovici a při setkání Pátečníků

Misijní perníkaření – pečení misijních perníčků 1. října 2019

Setkání ve znamení sv. Václava u příležitosti životního jubilea – posezení v refektáři zásmuckého kláštera

Nový zvon Václav v kostele sv. Václava v Hodkově