Zveme Vás ...
22.12.2019, 23:55

Mše svaté a duchovní obnova v adventu

01.01.2020, 23:50

Vánoční a novoroční bohoslužby

01.01.2020, 23:51

Vánoční koncert vokální skupiny KrisKros ***“Ó, svatá dobo vánoční“***

Již proběhlo ...

Zpravodaj farnosti listopad 2019

                                                                                                              […]

Misijní neděle 20.10.2019 – mše sv. v kostele Narození P. Marie v Košicích

Misijní neděle 20.10.2019 – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise Gonzagy

Vikariátní konference – mše sv. v kostele sv. Jiljí

Misijní perníkaření – zdobení misijních perníčků v Makovici a při setkání Pátečníků

Misijní perníkaření – pečení misijních perníčků 1. října 2019

Setkání ve znamení sv. Václava u příležitosti životního jubilea – posezení v refektáři zásmuckého kláštera

Nový zvon Václav v kostele sv. Václava v Hodkově

Poutní slavnost ke cti sv. Václava – Horní Kruty

Kamenolhotské posvícení a požehnání nového zvonu v kapličce

Národní svatováclavská pouť 2019 – poutní mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi

Zpravodaj farnosti říjen 2019