Zveme Vás ...
28.09.2017, 18:00
IMG_7438

Společná pouť do Staré Boleslavi na Svatováclavskou pouť 28.9.

Přijměte pozvání, přihlášte se a přidejte se na společnou pouť!  

30.09.2017, 23:59
mše svatá

Aktuální přehled bohoslužeb v naší farnosti

01.10.2017, 8:00
IMG_7121

Přehled poutních a posvícenských bohoslužeb na měsíc září

Již proběhlo ...

Slavnost Těla a Krve Páně ve farním kostele sv. Aloise

[Ukázat prezentaci]

Zpravodaj farnosti – červenec

Nové číslo farního zpravodaje Unable to display PDFClick here to download

Noc kostelů v kostele sv. Aloise

Noc kostelů v kostele sv. Aloise proběhla ve spolupráci se ZUŠ Uhlířské Janovice, děti z výtvarného oboru s paní učitelkou Jitkou Pazderkovou malovaly své obrazy podle varhanní hudby, hrál jim k tomu  varhaník pan Michal Hanuš. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout varhany a zvonici a vyslechnout o nich a o zvonech mnoho zajímavostí. [Ukázat […]

Putování s malou mušlí

V letošním školním roce jsme pro žáky 1. stupně ZŠ Uhlířské Janovice připravili malý projekt Putování s malou mušlí jako cestu za poznáním našich kostelů. Děkujeme paním učitelkám za nápady a vstřícnost a věříme, že děti putování bavilo. Projektu se zúčastnili žáci III. a IV. ročníku. Děti se prošly po městě, zastavily se u  kostela sv. Jiljí, kostela sv. Aloise a sochy […]

Slavnost Seslání Ducha Svatého, Uhlířské Janovice, kostel sv. Aloise

[Ukázat prezentaci]

Mariánská pouť za naší farnost s prosbou o uzdravení nemocných

[Ukázat prezentaci]

Farní zpravodaj – červen

Nový zpravodaj farnosti -červen Unable to display PDFClick here to download

Farní zpravodaj- květen

Nové číslo farního zpravodaje květen 2017 Unable to display PDFClick here to download  

Velikonoční vigilie slavnosti Vzkříšení v kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

[Ukázat prezentaci] 12►

Poutní slavnost ke cti sv. Jiří v Malejovích

[Ukázat prezentaci]

Květná neděle v kostele sv. Petra a Pavla v Čestíně – žehnání ratolestí

[Ukázat prezentaci]

Velký pátek – památka umučení Páně- kostel sv. Aloise v Uhl. Janovicích

[Ukázat prezentaci]