Zveme Vás ...
31.08.2019, 23:55

Týdenní setkání pro děti v Kolíně

30.09.2019, 23:50

Mše svaté v měsíci září 2019

Již proběhlo ...

Janovické slavnosti – Mgr. Vladimír Rišlink – komentované prohlídky kostelů sv. Jiljí a sv. Aloise Gonzagy

Janovické slavnosti – chrámový sbor Alois – společné vystoupení s dětskými pěveckými sbory Červánek a Pampelišky

Slavnost Těla a Krve Páně ve farním kostele

Farní odpoledne v Komunitním centru sv. Jiljí – 16. červen 2019

Setkání rodáků a žehnání opravené kaple Nejsvětější Trojice v Makoluskách

Slavnost seslání Ducha Svatého v kostele Narození Panny Marie v Košicích

Slavnost seslání Ducha Svatého ve farním kostele sv. Aloise

Noc kostelů 2019

Zpravodaj farnosti – červen 2019

Květnová vikariátní pouť k Panně Marii v Tismicích

Zpravodaj farnosti – květen 2019

neděle 21.4.2019 – slavnost Zmrtvýchvstání Páně – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise