Zveme Vás ...
30.09.2021, 23:50

Mše svaté v měsíci září

30.09.2021, 23:55

Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi

31.10.2021, 23:55

Dobré hospodaření pro dílo Boží – výhledy na léta 2021-2025

Již proběhlo ...

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

POUTNÍ MŠE SVATÁ KE CTI NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE VE SVATÉM JANU t. KRSOVICÍCH

Zpravodaj farnosti červenec 2021

SLAVNOST KE CTI PATRONA FARNÍHO KOSTELA SV. ALOISE GONZAGY V UHLÍŘSKÝCH JANOVICÍCH

Děti ze ZŠ Uhlířské Janovice a Putování s Malou mušlí

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Slavnost Těla a Krve Páně – farní kostel sv. Aloise

Noc kostelů 2021

Zpravodaj farnosti červen 2021

Slavnost Seslání Ducha svatého, farní kostel sv. Aloise

Slavnost Nanebevstoupení Páně, mše sv. v kostele sv. Aloise

Zpravodaj farnosti květen 2021