Zveme Vás ...
31.12.2024, 12:03

Oznámení

31.12.2024, 15:00

Poutní mše svaté v červnu 2024

31.12.2024, 15:30

Svatoanenská pouť v Sudějově

Již proběhlo ...

Bílá sobota – modlitba Ranních chval z Denní modlitby církve spojená s obřady katechumenátu ve farním kostele sv. Aloise

Velkopáteční obřady ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Zelený čtvrtek – večerní mše na památku Večeře Páně – farní kostel sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Květná neděle – mše sv. s žehnáním ratolestí ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Květná neděle – mše sv. s žehnáním ratolestí v kostele Narození P. Marie v Košicích

Slavnost sv. Josefa – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

4. neděle postní, mše sv. s obřadem pověření mimořádného služebníka eucharistie v kostele Narození P. Marie v Košicích

Zpravodaj farnosti březen 2024

Popeleční středa – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

6. neděle v mezidobí – Světový den nemocných, mše sv. a slavení svátosti pomazání nemocných ve farním kostele sv. Aloise

5. neděle v mezidobí – mše sv. s hudebním doprovodem dětí v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Zásmukách

Svátek Uvedení Páně do chrámu, mše sv. s žehnáním svící a s adorací ve farním kostele sv. Aloise