Zveme Vás ...
06.03.2019, 19:00
PO - Mše svatá na Popeleční středu

Popeleční středa

Vydáváme se na cestu postní dobou

09.03.2019, 15:00
plakátek1

Slavnostní zakončení roku sv. Aloise Gonzagy 24.2. a 9.3.

Srdečně zveme na setkání do Komunitního centra sv. Jiljí a slavnostní mši svatou v kostele sv. Aloise Gonzagy

09.03.2019, 23:59

JUBILEJNÍ ROK SV. ALOISE GONZAGY

SV. ALOIS GONZAGY – patron mládeže a studentů, duchovní pomocník při volbě životního povolání a přímluvce při nakažlivých chorobách ( lidí trpících AiDS)

Již proběhlo ...

Výuka náboženství v Košicích – o svatém Mikuláši

[Ukázat prezentaci]

1. neděle adventní – mše sv. ve farním kostele v Uhlířských Janovicích

[Ukázat prezentaci]

Farní zpravodaj prosinec 2018

nový zpravodaj prosinec

Martinská peroutka na čestínské faře

[Ukázat prezentaci]

Památka Věrných zemřelých – pobožnost na hřbitově a mše sv. a adorace s požehnáním ve farním kostele v Uhlířských Janovicích

[Ukázat prezentaci]

Slavnost Všech svatých va farním kostele sv. Aloise Gonzagy v Uhlířských Janovicích

[Ukázat prezentaci]

Program pro žáky ZŠ o farním kostele a o sv. Aloisi Gonzagovi „Po kom se jmenuje kostel v našem městě“

[Ukázat prezentaci] 123►

Farní zpravodaj listopad 2018

Zpravodaj farnosti listopad 2018 Unable to display PDFClick here to download

Poutní slavnost ke cti sv. Václava – Horní Kruty

[Ukázat prezentaci]

Slavnost posvěcení kostela sv. Mikuláše ve Vidicích

[Ukázat prezentaci]

Stará Boleslav – NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ 2018

[Ukázat prezentaci]

Zpravodaj farnosti říjen 2018

nový zpravodaj říjen 2018