Zveme Vás ...
23.06.2018, 23:00
pozvanka2

Svatojánská pouť – 23.6. ve Sv. Janu t. v Krsovicích

Srdečné pozvání na Svatojánskou pouť – mše svatá, pouťová zábava, výstava fotografií i letní kino

24.06.2018, 16:00

Poutní mše svaté v červnu 2018

Srdečné pozvání na poutní slavnosti v naší farnosti

09.03.2019, 0:00

JUBILEJNÍ ROK SV. ALOISE GONZAGY

SV. ALOIS GONZAGY – patron mládeže a studentů, duchovní pomocník při volbě životního povolání a přímluvce při nakažlivých chorobách ( lidí trpících AiDS)

Již proběhlo ...

Neděle Božího Milosrdenství, mši sv. doprovázel staroboleslavský Chrámový sbor Václav

[Ukázat prezentaci]

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – farní kostel sv. Aloise

[Ukázat prezentaci]

Velikonoční vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

[Ukázat prezentaci] 123►

Velkopáteční obřady ve farním kostele

[Ukázat prezentaci] 12►

Zelený čtvrtek – večerní mše na památku Večeře Páně

[Ukázat prezentaci] 12►

Velikonoční divadelní představení dětí ze ZŠ Uhlířské Janovice s názvem Poslední večeře

Divadelní představení ve sv. Jiljí

Zpravodaj farnosti duben 2018

zpravodaj farnosti duben

Květná neděle – mše sv. s žehnání ratolestí, průvod s ratolestmi z kostela sv. Jiljí do farního kostela sv. Aloise

[Ukázat prezentaci] 12►

Velikonoční programy pro děti ze ZŠ

[Ukázat prezentaci]

Zpravodaj farnosti – březen 2018

zpravodaj farnosti březen 2018

Popeleční středa – mše sv. ve farním kostele

[Ukázat prezentaci]

Komunitní centrum sv. Jiljí – Víkendové odpoledne před začátkem postní doby

[Ukázat prezentaci]