Zveme Vás ...
31.12.2024, 12:03

Oznámení

31.12.2024, 15:30

Noc kostelů 2024

31.12.2024, 16:00

Newsletter Pražské arcidiecéze

Již proběhlo ...

Popeleční středa – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

6. neděle v mezidobí – Světový den nemocných, mše sv. a slavení svátosti pomazání nemocných ve farním kostele sv. Aloise

5. neděle v mezidobí – mše sv. s hudebním doprovodem dětí v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Zásmukách

Svátek Uvedení Páně do chrámu, mše sv. s žehnáním svící a s adorací ve farním kostele sv. Aloise

Setkání s klienty Domova seniorů Uhlířské Janovice v Komunitním centru sv. Jiljí

Zpravodaj farnosti únor 2024

Neděle Božího slova – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise a v kostele Narození P. Marie v Košicích

Tříkrálová sbírka 2024

Mše sv. s kytarovým doprovodem a s koledami v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Zásmukách a setkání a scénka „Mudrci z východu“ v Komunitním centru sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích

Slavnost Zjevení Páně – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Zpívání u jesliček s dětmi ze ZŠ Uhlířské Janovice

Nový rok – slavnost Matky Boží Panny Marie – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích a v kostele Narození Panny Marie v Košicích