Zveme Vás ...
30.06.2023, 23:00

Mše svaté v měsíci červnu

30.06.2023, 23:58

Slavnosti Korunovace Panny Marie Čáslavské

31.12.2023, 19:00

Televizní pořad pro děti

Již proběhlo ...

Zpravodaj farnosti březen 2023

Popeleční středa – mše svatá ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Svátek Uvedení Páně do chrámu – mše sv. se žehnáním svící ve farním kostele sv. Aloise

Zpravodaj farnosti únor 2023

3. neděle v mezidobí – neděle Božího slova, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Tříkrálová sbírka 2023, Tři králové v Domově seniorů v Uhlířských Janovicích a koncert ZUŠ Uhlířské Janovice v kostele sv. Jiljí

Slavnost Zjevení Páně, mše sv. s žehnáním vody, kadidla a křídy ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích a v kostele Nanebevzetí P. Marie v Zásmukách

Vánoční programy pro školy v kostele sv. Aloise

Slavnost Matky Boží Panny Marie, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích, v kostele Narození Panny Marie v Košicích a odpolední zpívání u jesliček

Zakončení občanského roku – na poděkování Bohu s prosbou o požehnání do nového roku, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa – mše sv. s obnovou manželských slibů ve farním kostele

Zpravodaj farnosti leden 2023