Zveme Vás ...
26.07.2020, 23:55

Svatoanenská pouť v Sudějově

27.08.2020, 23:55

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje s účinností od 11. července a prohlášení biskupů k nákaze COVID-19 ze dne 7. července 2020

27.08.2020, 23:56

Do kostela opět s rouškou – od 11. července 2020 na uzemí obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav

Již proběhlo ...

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise Gonzagy

Bílá sobota – Velikonoční vigilie ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

Velký pátek – Velkopáteční obřady

Zelený čtvrtek – večerní mše na památku Večeře Páně

Modlitby křížových cest

Velký pátek – Modlitba křížové cesty ve farním kostele sv. Aloise Gonzagy v Uhlířských Janovicích 3. neděle postní – Modlitba Křížové cesty v klášterním kostele Stigmatizace sv. Františka Serafínského v Zásmukách 2. neděle postní – Modlitba křížové cesty v kostele sv. Václava v Hodkově

Pastýřské slovo k Velikonocům

Slavení letošních Velikonoc

Spojme se nyní v této době v modlitbě

Květná neděle – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise Gonzagy (on-line přenos)

Ke krizovému opatření vlády ze dne 15.3.2020

Zpravodaj farnosti – duben 2020

Popeleční středa, mše svatá ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích