Zveme Vás ...
31.08.2022, 19:25

Mše svaté v měsíci srpnu

31.08.2022, 19:30

PORCIUNKULE – Poutní mše svatá v klášterním kostele Stigmatizace sv. Františka Serafinského v Zásmukách

31.12.2022, 19:50

Duchovní péče v oblastní nemocnici Kolín

Již proběhlo ...

Slavnost Nanebevstoupení Páně – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Zásmukách

Zpravodaj farnosti červen 2022

Svátek sv. Jana Nepomuckého – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

4. neděle velikonoční – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Poutní slavnost ke cti sv. Jiří v Malejovicích

Zpravodaj farnosti květen 2022

Velikonoční setkání dětí z kroužku Biblické příběhy pro děti v kostele sv. Aloise

2. neděle velikonoční – neděle Božího Milosrdenství – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Velikonoční vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

Velkopáteční obřady ve farním kostele sv. Aloise

Zelený čtvrtek – večerní mše na památku Poslední večeře Páně