Zveme Vás ...
24.12.2022, 22:00

Bohoslužby v době adventní

31.12.2022, 23:58

Vánoční a novoroční bohoslužby

31.12.2022, 23:59

Vánoční koncert vokální skupiny KRISKROS

Již proběhlo ...

Vikariátní konference 15.2.2022, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

6. neděle v mezidobí – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise s udílením svátosti nemocných v blízkosti památky P. Marie Lurdské a Světového dne nemocných

Svátek Uvedení Páně do chrámu, mše sv. s žehnáním hromničních svící ve farním kostele sv. Aloise

Zpravodaj farnosti únor 2022

Neděle Božího slova – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Zásmukách

Tříkrálová sbírka 2022

Vánoční programy pro děti ze ZŠ Uhlířské Janovice

Slavnost Zjevení Páně, mše sv. s žehnáním vody, kadidla a křídy v kostele Narození Panny Marie v Košicích

Slavnost Zjevení Páně, mše sv. s žehnáním vody kadidla a křídy ve farním kostele sv. Aloise

Slavnost Matky Boží Panny Marie, mše sv. farním kostele

Zakončení občanského roku – mše sv. ve farním kostele – Bohu na poděkování s prosbou o požehnání do nového roku

Zpravodaj farnosti leden 2022