Zveme Vás ...
30.09.2020, 23:55

Mše svaté v měsíci září 2020

04.10.2020, 23:59

Žehnání zvířat – zakončení Doby stvoření na svátek sv. Františka z Assisi

Již proběhlo ...

Slavnost Matky Boží Panny Marie – 1. 1. 2020 – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Silvestrovské divadlo na faře v Košicích – O tichém království

Mše sv. na poděkování za uplynulý občanský rok s prosbou o Boží požehnání do nového roku 2020, farní kostel sv. Aloise

Vánoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele v Krsovicích – RG Brass Ansábl

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – mše sv. a obnova manželských slibů ve farním kostele sv. Aloise

Vánoční koncert vokální skupiny KrisKros ve farním kostele sv. Aloise

Slavnost Narození Páně – mše sv. za svítání ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Zpravodaj farnosti – leden 2020

Slavnost Narození Páně – půlnoční mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Vánoční bohoslužby v kostele Narození Panny Marie v Košicích

Mše sv. z Vigilie Narození Páně, kostel sv. Vavřince ve Vavřinci

Adventní koncert chrámového sboru Alois a Betlémské putování v kostele sv. Jiljí