Zveme Vás ...
26.07.2020, 23:55

Svatoanenská pouť v Sudějově

27.08.2020, 23:55

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje s účinností od 11. července a prohlášení biskupů k nákaze COVID-19 ze dne 7. července 2020

27.08.2020, 23:56

Do kostela opět s rouškou – od 11. července 2020 na uzemí obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav

Již proběhlo ...

Mše svatá 4. neděle adventní v kostele sv. Jiljí

Rorátní mše svaté v kostele sv. Jiljí

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Poutní mše svaté ke cti sv. Mikuláše

Programy pro školy Advent a Vánoce – Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského

1. neděle adventní, mše svaté a žehnání adventních věnců

Červená středa – setkání na podporu pronásledovaných pro víru – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Zpravodaj farnosti – prosinec 2019

Slavnost Ježíše Krista Krále, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Program pro školy o sv. Anežce – Není princezna jako princezna – Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského

Martinská peroutka na faře v Čestíně a mše sv. v kostele sv. Martina v Petrovicích II

Památka všech věrných zemřelých, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise a pobožnost za zemřelé u křížku na místním hřbitově