Zveme Vás ...
31.01.2022, 15:12

Tříkrálová sbírka 2022

31.12.2023, 22:52

Synoda 2021 -2023

31.12.2023, 23:59

Vlčí doupě – videa pro děti s poselstvím

Již proběhlo ...

Slavnost Těla a Krve Páně – farní kostel sv. Aloise

Noc kostelů 2021

Zpravodaj farnosti červen 2021

Slavnost Seslání Ducha svatého, farní kostel sv. Aloise

Slavnost Nanebevstoupení Páně, mše sv. v kostele sv. Aloise

Zpravodaj farnosti květen 2021

Poutní slavnost ke cti sv. Jiří v Malejovicích

Svátek sv. Vojtěcha, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

2. neděle velikonoční – Božího milosrdenství – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – farní kostel sv. Aloise

Velikonoční vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně – farní kostel sv. Aloise

Velký pátek – Velkopáteční obřady

Farní kostel sv. Aloise Gonzagy v Uhlířských Janovicích Kostel sv. Vavřince ve Vavřinci