Zveme Vás ...
31.07.2022, 23:59

Svatoanenská pouť v Sudějově

31.12.2022, 19:50

Duchovní péče v oblastní nemocnici Kolín

31.12.2022, 20:00

Výzva k modlitbě a postu za mír na Ukrajině

Již proběhlo ...

Poutní mše sv. ke cti sv. Mikuláše ve Vidicích

28.11.2021 – 1. neděle adventní

Zpravodaj farnosti prosinec 2021

Slavnost Ježíše Krista Krále, mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Poutní slavnost ke cti sv. Martina v Petrovicích – po mši svaté před kostelem

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – modlitba za zemřelé na hřbitově v Uhlířských Janovicích a mše sv. ve farním kostele sv. Aloise

Slavnost Všech svatých – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích

Zpravodaj farnosti listopad 2021

Naši pátečníci se opět scházejí – setkání na Mezinárodní den seniorů

Svatováclavská pouť 2021

Poutní slavnost ke cti sv. Václava v Horních Krutech

Výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše ve Vidicích