Zápis pastorační rady ze dne 16. 11. 2012

 1. Počáteční modlitba za zdar všeho budoucího, co nás v době adventní a vánoční čeká.
 2. Představení Lukáše Hrabánka pastoračního asistenta v Kolíně, který bude zajišťovat bohoslužby slova v Zásmukách a ve Vavřinci. Mše sv. v Zásmukách a ve Vavřinci bude slavena P. Kamilem každou třetí neděli v měsíci, pan Lukáš Hrabánek povede bohoslužbu slova v Čestíně a Košicích.
 3. Informace od Dušana Šustka o sudějovské faře, záměr sejít se v lednu s manželi Janovských a k tomu určeným právníkem, k prodebatování konkrétních podmínek obývání sudějovské fary, což pastorační rada jednomyslně podpořila.
 4. Diskuse o pracovním místě vzniklém díky projektu k opravě sudějovské fary, v úmyslu je zřízení farní knihovny, depozitáře, expozice vývoje poutního místa. Je třeba připravit prostory pro ubytování poutníků na sudějovské faře.
 5. V době adventní se budou slavit rorátní mše svaté v 6:30 ráno v sv. Jiljí a na 4. Neděli adventní.
 6. 30.11. a 1.12. proběhnou adventní výtvarné dílny v sokolovně v Čestíně, zodpovídá M.Havrdová.
 7. 8.12. pokračuje Cesta sedmi kostelů v 5:00 ráno od kostela v Košicích do Vidic do kostela sv. Mikuláše, po mši sv., která začne v 6:30 se v místnosti obecního úřadu nasnídáme a společně prožijeme dopoledne s tématem Jméno a Dětství sv. Cyrila a Metoděje, zodpovídá J.Trojanová.
 8. 15.12. se koná duchovní obnova od 8:30 – 11:30, zakončená mší sv., obnovu vede P. Michal Němeček.15.12. se také koná divadelní představení David a Goliáš v čestínské sokolovně od 15:00.
 9. …vánoční bohoslužby a zkoušky na vánoční představení upřesní během prosince P. Kamil
 10. 26.12. v 15:00 mše sv. v Drahobudicích­……
 11. Silvestr – mše sv. na zakončení roku bude slavena v 16:00 v kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích a v 23:00 v kostele sv. Anny v Sudějově.
 12. Výstava betlémů proběhne v kostele sv. Jiljí od svátku Tří králů do konce vánoční doby.
 13. Tříkrálová sbírka proběhne na třech místech farnosti – Uhlířské Janovice, Čestín, Košice.

Přítomni: P. Kamil Vrzal, Markéta Havrdová, Marie Jirásková, Radek Mašín, Valerie Řezníčková, Jája Trojanová, Dušan Šustek
Omluveni: Martin Havrda

zapsala: Jája Trojanová


vložil 22. listopadu 2012, 21:07
v kategorii Pastorační a ekonomická rada
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář