Zápis z pastorační rady 26. 4. 2013

Zápis z pastorační rady 26. 4. 2013
Přítomni – P.Kamil, Martin Havrda, Markéta Havrdová, Valerie Řezníčková, Marie Jirásková, Dušan Šustek, Jája Trojanová
Nepřítomni – 0

 1. Hodnocení setkání s biskupem Malým velmi kladné, zázemí na faře v Košicích výborně připravené, lidé se měli možnost osobně setkat s biskupem……
 2. Noc kostelů v Uhlířských janovicích proběhne 24. 5. 2013 na téma cyrilometodějské: ve sv. Jiljí začne program v 15:30, kde bude návštěvníkům představena dramatizace příběhu Sv. Cyrila a Metoděje(zodpovídá Radek Mašín), pak se program přesune do kostela sv. Aloise, kde bude výstava křtitelnic, doprovodné slovo, bude otevřená věž, dále varhaní koncert pana Vošvrdy, mše sv. – vše upřesněno na plakátcích, jedná se o možnost zahrát divadelní zpracování cyrilometodějského příběhu také základní škole, a to v pátek dopoledne 24. 5., ještě není jisté….
 3. Postní almužna – vybráno 10 536 Kč, jedná se o tom, kam a komu směrovat peníze
 4. Cesta sedmi kostelů poputuje v červnu do Krsovic, patroni senioři, pouť bude vycházet z Kamenné Lhoty. V červenci do Sudějova ke sv. Anně – plán je putovat v sobotu 27. 7.ze Zásmuk (14 km), v 10 hod.v kostele sv. Anny mše sv., povede P. Piťha, 11 hod. přednáška P. Piťhy v kostele na téma O významu kostela, od 14 hod program na faře(představení fary veřejnosti).
 5. Svátek sv. Cyrila a Metoděje 5. července bude ve farnosti slaven mší svatou od 8 hod ráno v kostele sv. Aloise.
 6. Slavení padesátého výročí od svěcení P. Nekolného bude probíhat v klášterním kostele v Zásmukách dne 7. července, mše sv. od 9:30, pozvána je celá farnost, následně možnost posezení a příležitost k setkání všech lidí z farnosti.
 7. Řešena možnost v budoucnu konání bohoslužeb slova (M. Havrda, D. Šustek) ve farnosti, když kněz bude vytížen jinde.
 8. Závěr školního roku, poslední výuka náboženství bude zakončena v polovině června.
 9. Farní tábor začíná 7. 7.2013 v 17 hod v zásmuckém klášteře, hlavní vedoucí je Filip Dvořák z Kolína.
 10. V srpnu pouť na Velehrad pro celou farnost, vypraven(y) autobus(y), odjezd 24. 8. 2013 časně ráno, možnost přidat se k poutníkům těsně před Velehradem(3km), prožití celého dne na Velehradě.
 11. Znovu projednávána možnost bydlení na sudějovské faře pro manžele Janovské. Nebyl však učiněn žádný závěr, neboť Dušan Šustek, který jakožto stavební technik arcibiskupství je nejvíce s projektem obeznámen, musel z rodinných důvodů odejít. Martin Havrda navrhuje dále jednat. Problematikou se bude zabývat ekonomická rada farnosti.
 12. Příští setkání pastorační rady 6. 9. 2013

Zapsala Jája Trojanová


vložil 23. července 2013, 21:13
v kategorii Pastorační a ekonomická rada
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář